Η ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον Θ΄-ιε΄αι. Μορφές και θέματα.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον Θ΄-ιε΄αι. Μορφές και θέματα. / The Orthodox antirretic Literature from 9th c. to 15th c. Personalities and Themes
ΚωδικόςΘ327
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουλτάνα Λάμπρου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600015698

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον Θ΄-ιε΄αι. Μορφές και θέματα.
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167457
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - κατανοήσουν την πολιτική πολιτιστικής και εκκλησιαστική διαφοροποίηση μεταξύ Ανατολής και Δύσης κυρίως κατά τον ιγ΄ αι. - αποκτήσουν γνώση των τάσεων έναντι των πολιτικών και εκκλησιαστικών προσπαθειών για τη γεφύρωση του χάσματος Ανατολής-Δύσης, όπως παρουσιάζονται στη σύνοδο της Λυών - συγκρίνουν τις συνέπειες της συνόδου στη θεολογική σκέψη και μετέπειτα γραμματεία - αναλύουν τα κείμενα της ορθοδόξου αντριρρητικής γραμματείας της εποχής.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζεται η διάσπαση του Χριστιανικού κόσμου. Ειδικότερα εξετάζονται οι διάλογοι και τα αποτελέσματά τους, η προβληματική και η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε από τους υποστηρικτές της ένωσης των Εκκλησιών και από τους αντιδρώντες σ’ αυτή και τέλος αναλύονται και σχολιάζονται τα έργα των αντιρρητικών θεολόγων της γραμματείας από τον Θ’ έως των ΙΕ΄ αι. 1. Εισαγωγικά. Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία από τον 9 ο έως τον 15ο αι. 2. Ειδικότερα. Σχίσμα (Αίτια-Χαρακτήρας). 3. Το Filioque και το πρωτείο εξουσίας. 4. Οι διάλογοι και τα αποτελέσματά τους. 5. Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία του 9ου αι. 6. Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία του 11ου αι. 7. Η σύνοδος της Λυών. Ο τόμος της συνόδου του 1273, η θεολογική του σημασία και οι συνέπειές του. 8. Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία του 13ου αι. 9. Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία του 14ου αι. 10. Η πατερική παράδοση στο έργο των αντιρρητικών και ησυχαστών πατέρων και συγγραφέων του 14ου αι. 11. Παρουσίαση εργασιών. 12. Παρουσίαση εργασιών 13.Παρουσίαση εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Βυζάντιο, Ρώμη, Σχίσμα, Filioque, Πρωτείο, Σύνοδος της Λυών, Ορθόδοξη αντιρρητική γραμματεία, Φώτιος, Ιερομόναχος Ιερόθεος, Ησυχασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές με χρήση e-mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών311,2
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση ή γραπτή εργασία (80%). Προσμετράται θετικά η συμμετοχή στο μάθημα (20%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χ. Αραμπατζής, Θέματα εκκλησιαστικής γραμματολογίας και πατερικής ερμηνευτικής, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. B. Roberg, Die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274), Bonn 1964. 2. K. Γιαννακόπουλου, Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος και η Δύσις, Αθήναι 1969. 3. J. Gill, «The Church Union of the Council of Lyons (1274) portayend in Greeks Document», OCP 40 (1974) 5-45. 4. K. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), vol. I, Philadelphia 1976. 5. Β. Φειδά, Θεολογικός διάλογος Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από του σχίσματος μέχρι της Αλώσεως (1054-1453), Αθήναι 1977. 6. Ν. Ξεξάκη, Ιωάννης Βέκκος και αι θεολογικαί αντιλήψεις αυτού, Αθήναι 1980. 7. Α. Παπαδάκη- J. Meyendorff, Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του Παπισμού. Η Εκκλησία από το 1071 έως το 1453, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2003. 8. Χ. Αραμπατζή, Χριστιανική γραμματεία και ερμηνεία Πατέρων, έκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη 2013. 9. Αρχιμ. Ν. Ιωαννίδη, Ο ιερομόναχος Ιερόθεος και το ανέκδοτο συγγραφικό έργο του, έκδ. π. Ν. Ιωαννίδη, Αθήνα 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-02-2020