Πρακτική Άσκηση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση / Internship in contimuing education structures
ΚωδικόςΠΕΣΕ408
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζαρίφης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019719

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία20
Class ID
600168018
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
 • ΠΕ102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕ103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕΣΕ401 Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιχόμενης Εκπαίδευσης
 • ΠΕΣΕ402 Συγκριτικές προσεγγίσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 • ΠΕΕ501 Multicultural/Intercultural Education
 • ΠΕΣΕ403 Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • ΠΕΣΕ404 Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 • ΠΕΣΕ405 Ο κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • ΠΕΣΕ406 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως επαγγελματίας: κατάρτιση, δεξιότητες, καθήκοντα και εργασιακή κουλτούρα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες επιπέδου 7 του ΕΕΠ): ΓΝΩΣΕΙΣ • Αναγνωρίζουν την πραγματικότητα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και ειδικότερα να εξοικειωθούν με τις πρακτικές φορέων οργάνωσης και παροχής σχετικών προγραμμάτων (π.χ. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές Γονέων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ, υπηρεσίες συμβούλων εργασίας, γραφεία ανάπτυξης προσωπικού σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις). • Αφομοιώνουν ουσιαστικά την επιστημονική γνώση μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης. • Εξοικειωθούν με επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με το διδακτικό και το διοικητικό έργο σε δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ • Αποκτήσουν εμπειρία σχετικής με το επάγγελμα στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση. • Σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα βάσει των αναγκών που θα προκύψουν από τις ομάδες εκπαιδευομένων στις δομές που θα ασκηθούν. • Καλλιεργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. • Αναδείξουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. • Αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας σε επιμέρους δραστηριότητες που συνδέονται με το διδακτικό ή/και το διοικητικό έργο (π.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ευρωπαϊκά και άλλου τύπου προγράμματα κλπ.). • Αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ • Αποτιμήσουν θετικά το χρόνο ενασχόλησης για την προετοιμασία της εκπαιδευτικής πράξης (π.χ. σχεδιασμός μαθημάτων και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επιλογή υλικού για διδακτικούς σκοπούς και κατασκευή δραστηριοτήτων, σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων και καταρτιζομένων κλπ.). • Αποτιμήσουν θετικά το χρόνο παρακολούθησης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. • Μεταβούν ομαλότερα από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, και στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την εργασιακή πραγματικότητα που διέπει το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, σε πρώτο επίπεδο, η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί τόσο στην αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους, όσο και στην προσαρμογή τους σε σχετικούς χώρους εργασίας (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές Γονέων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τάξεις Μαθητείας, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ, υπηρεσίες συμβούλων εργασίας, γραφεία ανάπτυξης προσωπικού σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, κλπ.), και στην εφαρμογή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Επίσης, στοχεύει (στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό) και στη δημιουργία νέων ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του ΠΜΣ (π.χ. ανάπτυξη δομών παροχής συμβουλευτικής για σπουδές, mentoring services, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικης πολιτικής, κλπ.). Τελικός στόχος είναι η ποιοτική εξειδίκευση των συμμετεχόντων του ΠΜΣ ώστε να μπορούν με επιτυχία να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του πεδίου. Σε δεύτερο επίπεδο, η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην ενδυνάμωση των μαθημάτων που απαιτούν από τους συμμετέχοντες την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας, στην καλύτερη αναγνώριση και αντιμετώπιση των απαιτήσεων και των προκλήσεων όπως αυτές παρουσιάζονται σε δομές παροχής τυπικών και μη τυπικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, στην δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ των σχετικών εκπαιδευτικών δομών και του ΠΜΣ, στην δημιουργία βάσεων δεδομένων για την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας και των οφελών που προήλθαν από την απασχόληση των συμμετεχόντων σε σχετικές δομές, στη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης στους συμμετέχοντες, στην απόκτηση εμπειρίας σχετικής με το επάγγελμα, στην άμεση εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και στην επαγγελματική ένταξη σε σχετικό φορέα ή δομή, στην αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, και στην κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων για επιτυχή μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση. Ένας επιπλέον στόχος αφορά και στην ποιοτική αναβάθμιση, την επέκταση και την ενίσχυση της Πρακτικής Άσκησης με τη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου με σχετικούς φορείς και δομές, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Επιδιώκεται δηλαδή όχι μόνο η τυπική, αλλά και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση και την εργασία, σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ να μην αποτελεί μόνο αίτημα προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς το συγκεκριμένο ΠΜΣ. 1. Διαρκής ενημέρωση των μελών του διδακτικού προσωπικού δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις εξελίξεις και τις μεταβολές του σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και προσαρμογή του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. 2. Συνεχής μεταφορά εμπειριών και γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. 3. Διαρκής επαφή των μελών του διδακτικού προσωπικού δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τις πρακτικές της διαχείρισης των προγραμμάτων τα οποία προσφέρουν, μέσω της επίβλεψης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 4. Μόνιμη επέκταση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς αλλά και επιχειρηματικούς φορείς στο ερευνητικό πεδίο. 5. Συνειδητοποίηση από τους επιχειρηματικούς φορείς των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε επίπεδο ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων κατάρτισης ή αναβάθμισης/βελτίωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων. 6. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών: ο χώρος εργασίας ως χώρος μάθησης. 7. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών. 8. Ένταξη σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και απόκτηση εμπειριών που τους επιτρέπουν να εξοικειώνονται σταδιακά με τις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου. 9. Οργανισμός μάθησης και η μάθηση στον οργανισμό: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός του χώρου εργασίας. 10. Απόκτηση εμπειριών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης (επαγγελματισμός, επαγγελματική ταυτότητα). 11. Συνειδητοποίηση μέσω της επαφής με εργαζόμενους αλλά και με συναδέλφους τους με διαφορετική επιστημονική ειδίκευση, της συστηματικής διάστασης των παρεχόμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των σχέσεων αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους. 12. Συνειδητοποίηση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών της πρακτικής άσκησης. 13. Ενασχόληση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με διοικητικά και οργανωτικά θέματα τα οποία προσπαθούν στη συνέχεια να αναπτύξουν στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών ή της διπλωματικής τους εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια150,6
Άσκηση Πεδίου803,2
Φροντιστήριο50,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)1204,8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Εκπόνηση μελέτης (project)251
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η παράδοση οργανώνεται σε επιμέρους διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες σε φάσεις ή βήματα, καθένα από τα οποία επιτελεί συγκεκριμένη διδακτική λειτουργία, και γι' αυτό οργανώνονται με λογική σειρά και ακολουθία. Για το συγκεκριμένο μάθημα το οποίο έχει διάρκεια δύο ώρες η ακολουθία έχει ως εξής: • Κατά την πρώτη διδακτική φάση (παρουσίαση διάρκειας 40 λεπτών) η διδασκαλία είναι μετωπική με μονολογική παρουσίαση από τον διδάσκοντα του αντικειμένου μάθησης και με τη χρήση οπτικών διαφανειών στις οποίες αναλύονται έννοιες, προσεγγίσεις και επιχειρήματα βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα μπορούν να θέτουν ανά πάσα στιγμή τα ερωτήματα και τις απορίες τους πάνω σε ό,τι παρουσιάζει ο διδάσκων χωρίς όμως τη δυνατότητα άμεσου διαλόγου σε αυτή τη φάση. • Κατά τη δεύτερη διδακτική φάση (συζήτηση διάρκειας 40 λεπτών) η διδασκαλία είναι διαλογική με κατευθυνόμενη συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα ή θέματα τα οποία ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον διδάσκοντα, με τη χρήση τεχνικών όπως αυτή του καταιγισμού ιδεών και των υποθέσεων εργασίας. Σε αυτή τη φάση της διδασκαλίας οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε ζητήματα τα οποία θίχτηκαν στην παρουσίαση, ενώ ο διδάσκων χρησιμοποιεί παραδειγματικό λόγο και συντονίζει τη διαδικασία φροντίζοντας να οριοθετεί το θέμα ή το ζήτημα πάνω στο οποίο γίνεται η συζήτηση. • Κατά την τρίτη διδακτική φάση (κλιμάκωση διάρκειας 40 λεπτών) η διδασκαλία γίνεται με ελεύθερο διάλογο υπό τον συντονισμό του διδάσκοντα πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν τους συμμετέχοντες και σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο μάθησης. Στη φάση αυτή οι συμμετέχοντες παίρνουν οι ίδιοι το λόγο χωρίς την παρέμβαση του διδάσκοντος και μέσα από μικρές ολιγόλεπτες τοποθετήσεις αναλύουν έννοιες, ερμηνεύουν, σχολιάζουν και επιχειρηματολογούν εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους και ανταλλάσοντας προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν τις προηγούμενες ώρες. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση είναι συνολική/συμπερασματική βάσει της γραπτής εργασίας στο μάθημα. Το θέμα και το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις 13 θεματικές κατηγορίες που εξετάζονται στη διάρκεια του μαθήματος (βάσει του περιεχομένου του μαθήματος το οποίο παρουσιάστηκε πιο πάνω). Η τελική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 10 σελίδες (ήτοι 3.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν γίνονται δεκτές. Τα κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι προσβάσιμα στους φοιτητές στον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/postgraduatecourses.htm και είναι τα εξής: Κριτήριο 1ο: Περιεχόμενο ιδεών (5 μονάδες) • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί άριστα τη διατύπωση της ερώτησης και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εργασίας (5.0 – 4.0). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί επαρκώς τη διατύπωση της ερώτησης και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εργασίας (3.9 – 2.5). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί ανεπαρκώς τη διατύπωση της ερώτησης και δεν ανταποκρίνεται παρά μερικώς στις απαιτήσεις της εργασίας (2.4 – 1.0). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια δεν κατανοεί καθόλου τη διατύπωση της ερώτησης και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας (0.9 – 0.0). Κριτήριο 2ο: Δομή (1.5 μονάδα) • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί πλήρως και εφαρμόζει άριστα τους κανόνες δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (1.5 – 1.2). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί εν γένει και εφαρμόζει εν πολλοίς τους κανόνες δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (1.2 – 1.0). • Η εργασία παρουσιάζει εμφανή και σημαντικά ελαττώματα στην εφαρμογή των κανόνων δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.9 – 0.5). • Η εργασία παρουσιάζει στοιχειώδεις και θεμελιώδεις ελλείψεις στην κατανόηση και την εφαρμογή των κανόνων δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.4 – 0.0). Κριτήριο 3ο: Παρουσίαση & γλωσσική έκφραση (1.5 μονάδα) • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί πλήρως και εφαρμόζει άριστα τους κανόνες παρουσίασης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (1.5 – 1.0). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί εν γένει και εφαρμόζει εν πολλοίς τους κανόνες παρουσίασης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.9 – 0.5). • Η εργασία παρουσιάζει εμφανή και σημαντικά ελαττώματα στην εφαρμογή των κανόνων παρουσίασης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.4 – 0.0). Κριτήριο 4ο: Έρευνα (2 μονάδες) • Η εργασία παρουσιάζει σαφέστατες ενδείξεις προσωπικής έρευνας (2.0 – 1.5). • Η εργασία παρουσιάζει επαρκείς ενδείξεις προσωπικής έρευνας (1.4 – 1.0). • Η εργασία παρουσιάζει ελάχιστες ή μηδενικές ενδείξεις προσωπικής έρευνας (0.9 – 0.0).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alheit, P. (1992). “The biographical approach to adult education”, στο W. Mader, (Ed) Adult Education in the Federal Republic of Germany: Scholarly approashes and professional practices, Vancouver: Centre for Continuing Education. σελ: 186-221. Alheit, P. (1995). “Biographical learning: Theoretical outlines, challenges and contradictions of a new approach in adult education”, στο P. Alheit, A. Bron Wojciechowska, E. Brugger, P. Dominicé (Eds) The Biographical Approach in European Adult Education, Wien: Verband Wiener Volksbildung. σελ: 57-74. Anderson, C. A. (1961) The Methodology of Comparative Education, International Review of Education, n7, 1961. pp: 1-23. Anderson, C. A. (1977) Comparative Education Over a Quarter of a Century: Maturity and Challenges, Comparative Education, n3, 1977. pp: 405-16 Antikainen, A. (2001) Is Lifelong Learning becoming a reality? The case of Finland from a comparative perspective, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 379-396. Barber, B. R. M. (1971) Science, Salience and Comparative Education, C. Bennett, J. R. Kidd, J. Kulich, (eds.) (1975) Comparative Studies in Adult Education, An Anthology, New York: Syracuse University. pp: 76-86. Bereday, G. Z. F. (1964) Comparative Method in Education, New York: Holt, Rinehart & Winston. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods. Massachusetts: Allyn & Bacon. Brandt, E. (2001) Lifelong Learning in Norwegian Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 265-276. Brown, T. (1999) Challenging globalization as discourse and phenomenon, International Journal of Lifelong Education, V18, n1, Jan-Feb.1999. pp: 3-17. Cohen L. & L. Manion. 1994. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ. Χ. Μητσοπούλου & Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. Cookson, P. S. (1989) International and comparative adult education, Merriam, S. B., Cunnighman, P. M., (eds.) (1989) Handbook of Adult and Continuing Education, San Francisco, Jossey Bass. pp: 70-83. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches, 3rd Edition . Thousand Oaks, CA: Sage. [ISBN: 1412965578] De Boulay J. Williams, R. (1984). «Collecting life histories», στο R. F. Ellen (Ed) Ethnographic Research: A guide to general conduct, London: Academic Press. σελ: 247-257. Denzin, N. K. (1984). On understanding emotion. San Francisco: Jossey-Bass. Dominicé P. F. (1990). «Composing Education Biographies: Group reflection through life histories», στο J. Mezirow (Εd) Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning, San Francisco: Jossey Bass. σελ: 194-214. Elias, J., & Merriam, S. B. (2005). Philosophical Foundations of Adult Education (3rd ed.). Malabar, FL: Krieger. [ISBN: 1575242540] Foss, S. K., & Waters, W. (2007). Destination Dissertation: A Traveler's Guide to a Done Dissertation . New York, NY: Rowman & Littlefield. [ISBN: 0742554406] Grace, A. P. (2000) Canadian and US adult learning (1945-1970) and the cultural politics and place of lifelong learning, International Journal of Lifelong Education, V19, n2, Mar.-Apr. 2000. pp: 141-158. Graff, G., & Birkenstein, C. (2006). They Say, I Say: The Moves That Matter in Academic Writing . New York, NY: W. W. Norton & Company. [ISBN: 0393924092] Gray, D. E. (2009). Doing Research in the Real World . Thousand Oaks, CA: Sage. [ISBN: 1847873375] Henkel, M. (2001) The UK: the home of the Lifelong Learning University? European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 277-289. Hitchcock. G., & Hughes, D. (1989). Research and the teacher. London: Routledge. Jallade, J-P. (2001) From Continuing Education to Lifelong Learning in French Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 291-303. Järvinen, A. (2001) VET Under Review in Finland: the impact of VET in secondary education, European Journal of Education, V36 N1, 2001. pp: 55-65. Kokosalakis, N. (2001) Lifelong Learning in Greek Universities: policies, practices and prospects, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 329-339. Leirman, W. (1996) Euro-Delphi: a comparative study on the future of adult education in 14 countries between 1993-1995, International Journal of Lifelong Education, V15, n2, Mar-Apr.1996. pp: 125-138. Lischka, I. Kehm. B. (2001) Lifelong Learning in German Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 305-316. Mason, J. (1996). Qualitative researching. London: Sage. Merriam, S. B., & Simpson, E. L. (2000). A Guide to Research for Educators and Trainers of Adults (2nd ed.). Malabar, FL: Krieger. [ISBN: 1575241420]. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage. Paul, J. L. (2005). Introduction to the Philosophies of Research and Criticism in Education and the Social Sciences . [ISBN: 0130422533] Polder, K-J. (2001) Decentralization and adult education: a case study of the Netherlands, International Journal of Lifelong Education, V20 n3, May-Jun.2001. pp: 237-252. Punch, K. (1998). Introduction to social research: quantitative and qualitative approaches. London: Sage. Schmidt, C. (2001) VET under review: a Balkan perspective from Macedonia, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 45-55. Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. Michigan: Althouse Press. Wilson, J. D. (2001) Lifelong learning in Japan – a lifeline for a ‘maturing’ society? International Journal of Lifelong Education, V20, n4, Jul.-Aug. 2001. pp: 297-313. Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2013 forthcoming) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] Zarifis, G. K. (2000) Vocational Education and Training policy development for young adults in the European Union : A thematic analysis of the EU trend of convergence towards integration, drawn from the brief presentation of the VET policies adopted in three Member States, Research in Post-Compulsory Education, V5, n1, 2000. pp: 91-114. Βάμβουκας, Μ.Ι. 2002. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Δημητρόπουλος, Ε. 2001. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: «Έλλην» Καραγεώργος, Δ. 2002. Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μία διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Σαββάλας. Παρασκευόπουλος, Ι. 1993. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, τόμ. A΄ και Β΄, Αθήνα. Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος. Φίλιας, Β. 2000. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Gutenberg. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory ⎼ Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education ⎼ Adult Learning ⎼ International Journal of Learning and Change ⎼ International Journal of Lifelong Education ⎼ Journal of Adult and Continuing Education ⎼ Journal of Continuing Higher Education ⎼ New Directions for Adult and Continuing Education ⎼ Studies in Continuing Education ⎼ Canadian Journal of University Continuing Education ⎼ Continuing Higher Education Review ⎼ Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education ⎼ New Horizons in Adult Education & Human Resource Development ⎼ Studies in the Education of Adults ⎼ Journal for Critical Education Policy Studies ⎼ Critical Questions in Education ⎼ Critical Studies in Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2021