ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ / PSYCHOLOGY OF AGING
ΚωδικόςΨΥ-517
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013510

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 211
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600168058
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. θα αποκτήσουν γνώση των βασικών αρχών και μοντέλων της ψυχολογίας της διά βίου ανάπτυξης και του γήρατος. 2. θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα είδη των αλλαγών (παθολογικών και μη) που συμβαίνουν στο γνωστικό σύστημα και ιδιαιτέρως, στη μνήμη, προϊούσης της ηλικίας. 3. θα έρθουν σε επαφή με ηλικιωμένα άτομα. 4. θα εκπαιδευτούν στη χορήγηση βασικών ψυχομετρικών δοκιμασιών σε ηλικιωμένους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τις μεθόδους της γηροψυχολογίας, και επικεντρώνεται σε πλευρές της διεργασίας του γήρατος που συνδέονται με τη γνωστική λειτουργικότητα. Δίνεται έμφαση (α) στις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις του γήρατος (βιολογικές και ψυχοκοινωνικές), (β) στη γήρανση του πληθυσμού και τη σχέση της με το γνωστικό γήρας, και (γ) στις διαστάσεις του γνωστικού γήρατος (προσοχή, μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες, λύση προβλημάτων, ειδική γνώση, μάθηση), καλύπτοντας ζητήματα σχετικά με την πορεία μεταβολής και τη μέτρησή τους. Επίσης, εξετάζονται θέματα που αφορούν τη σχέση του γνωστικού γήρατος με κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες, με αισθητηριακές και σχετικές με την υγεία μεταβολές, και με την άνοια. Οι ασκήσεις προϋποθέτουν συνεργασία 2-3 φοιτητών/τριών. Περιλαμβάνουν (α) γραπτή παρουσίαση ενός θέματος με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της σχετικής γνώσης, (β) εκτέλεση μικρής έρευνας, και (γ) προφορική παρουσίασή της (PowerPoint). Οι εργασίες καλύπτουν το 40% της βαθμολογίας. Το υπόλοιπο καλύπτεται από εξετάσεις σε όλη την ύλη του μαθήματος.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες γήρανσης, γνωστική γήρανση, διαχρονική μελέτη διά βίου γνωστικής αλλαγής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στην παρουσίαση πληροφοριών και σχετικών πηγών πληροφόρησης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (χρήση e-learning, power point). Στην παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών, με μορφή power point και ως πόστερ (power point, word, spss). Στην ενημέρωση των φοιτητών για διαδικαστικά θέματα του μαθήματος (e-learning).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Άσκηση Πεδίου90,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Εκπόνηση μελέτης (project)150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου εφ' όλης της ύλης (60%) Άσκηση (40%): Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν (α) εκτέλεση έρευνας, (β) εκμάθηση χορήγησης νευροψυχολογικών δοκιμασιών σε ηλικιωμένους, (γ) επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση του spss.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (Επιμ. Έκδ.) (2011). Ψυχολογία Ηλικιωμένων (Θέματα Γηροψυχολογίας και Γεροντολογίας). Αθήνα: Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Thomas, Α. & Gutchess, Α. (Eds.) (2020). The Cambridge Handbook of Cognitive Aging. UK: Cambridge University Press. -Yochim, B. & Woodhead, E. (Eds.) (2017). Psychology of Aging: a biopsychosocial perspective. New York, U.S.: Springer. -Hofer, S. & Alwin, D. (eds.)(2008). Handbook of Cognitive Aging: Interdisciplinary perspectives. Thousand Oaks, California, U.S.: Sage. -Fernandez-Ballesteros, R. (ed.) (2007). Geropsychology: European perspectives for an aging world. Goettingen, Germany: Hogrefe & Huber. -Johnson, M. H., & de Haan, M. (2011). Developmental Cognitive Neuroscience (3rd ed.). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. -Bengtson, V., Gans, D., Putney, N., & Silverstein, M. (eds.) (2009). Handbook of theories of aging (2nd ed.). New York, U.S.A.: Springer.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2020