Κοινωνία και ιερό (I)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνία και ιερό (I) / Society and sacrum
Κωδικός1402
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Κόϊος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015623

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν1110
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνία και ιερό (I)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600168137
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να κατανοήσουν τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο - να γνωρίσουν τις κλασικές κοινωνιολογικές θεωρήσεις της θρησκείας - να αντιλαμβάνονται τις λειτουργίες της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία - να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σύγχρονα θρησκευτικά φαινόμενα όπως, φονταμενταλισμός, εκκοσμίκευση, παγκοσμιοποίηση κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να εμβαθύνει σε βασικές κοινωνιολογικές έννοιες και θεωρήσεις του ιερού. Διακρίνεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος διερευνάται η θρησκεία ως κοινωνικό φαινόμενο με βάση την ανάγνωση του έργου κλασικών και νεώτερων στοχαστών. Στο δεύτερο μέρος, το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα-κλειδιά, σημαντικά για την κατανόηση της θρησκείας στο σύγχρονο κόσμο, όπως η εκκοσμίκευση, η παγκοσμιοποίηση, ο φονταμενταλισμός, κ.α.
Λέξεις Κλειδιά
ιερό, θρησκεία, κοινωνία, εκκοσμίκευση, παγκοσμιοποίηση, φονταμενταλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση βίντεο, power point.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Σεμινάρια40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Berger P. L., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, Garden City, New York 1967. Berger P. L. (ed.), The Desecularisation of the World: Resurgent Religion and World Politics, Ethics and Public Policy Center, Washington D.C. 1999 Berger P. L., “Orthodoxy and global pluralism”, Demokratizatsiya 13/3 (2005) 437-447 Beyer P., Religion and Globalization, Sage, London 1994 Casanova J., Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago 1994 Chalikiopoulou D., Patterns of secularization. Church, State and Nation in Greece and the Republic of Ireland, Burlington, Ashgate 2011 Γιούλτσης Τ. Β., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002. Γιούλτσης Τ. Β., Η «άλλη» θέαση του κοινωνικού, Π. Πουρναράς,Θεσσαλονίκη 2005. Davie G., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, μτφρ. Ευαγγελία Λίλιου - Νίκη Παπαγεωργίου, Κριτική, Αθήνα 2010 Δραγώνα Θ., «Πόσο σύγχρονη είναι η θρησκεία στην Ελλάδα σήμερα;», στο Ά. Τριανταφυλλίδου, Ρ. Γρώπα & Χ. Κούκη επιμ.), Ελληνική κρίση και Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2013, σσ. 175-202 Durkheim É., Les formes élémentaires de la vie religieuse, P.U.F.,Paris 1968, pp. 50-51 Hervieu-Léger D., Willaime J.-P., Κοινωνικές Θεωρίες και Θρησκεία,μτφρ. Κων. Τσικερδάνος, Κριτική, Αθήνα 2005 Ζορμπάς Β. Κων. επιμ.), Πολιτική και Θρησκείες, Παπαζήση, Αθήνα 2007 Ζουμπουλάκης Στ., Ο Θεός στην πόλη. Δοκίμια για τη θρησκεία και την πολιτική, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002. Ζουμπουλάκης Στ., Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο. Πίστη ή πολιτιστική ταυτότητα;,Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2010. Καραμούζης Π., Η Κοινωνιολογία της Θρησκείας μεταξύ Εκπαίδευσης και Κοινωνίας, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Κάλλιππος,Αθήνα 2015, διαθέσιμο μέσω: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file. Λίποβατς Θ., «Ορθόδοξος Χριστιανισμός και εθνικισμός: Δύο πτυχές της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής κουλτούρας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 2(1993)31-47. Λίποβατς Θ., Ν. Δεμερτζής & Β. Γεωργιάδου (επιμ.), Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2002 Μαντζαρίδης Ι. Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Πουρναρά Π. Σ., Θεσσαλονίκη 1999 Μουζέλης Ν., Η θρησκευτική διαμάχη, Θεμέλιο, Αθήνα 2003 Νικολαΐδης Β. Απ., Η διαλεκτική ιερότητας και κοινωνικότητας στο έργο του Émile Durkheim, Γρηγόρη, Αθήνα 2007 Νικολαΐδης Β. Απ., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Γρηγόρη, Αθήνα 2011 Παπαγεωργίου Ν., Μεταμορφώσεις του ιερού. Κοινωνιολογία και θρησκεία στο έργο του Marcel Mauss, Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005 Παπαγεωργίου Ν., Θρησκεία και μετανάστευση. Η κοινότητα των Σιχ στην Ελλάδα, Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2011 Παπαρίζος Α., «Η ταυτότητα των Ελλήνων, τρόποι αυτοπροσδιορισμού και η επίδραση της ελληνικής Ορθοδοξίας», στο Χρ. Κ. Κωνσταντοπούλου κ.ά. (επιμ.), «Εμείς» και οι«άλλοι», αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, ΕΚΚΕ,Τυπωθήτω/ Γ. Δαρδανός, Αθήνα 1999, σσ. 135-151 Παπαρίζος Α., Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση, Παπαζἠση, Αθήνα 2011 Πέτρου Σ. Ι., Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005 Πέτρου Σ. Ι., Θρησκεία και Κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας στη σύγχρονη πραγματικότητα, Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2012 Πέτρου Σ. Ι., Χριστιανισμός και κοινωνία, Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017 Ρουδομέτωφ Βίκτωρ & Βασίλειος Ν. Μακρίδης (επιμ.), Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα.Ο ρόλος της Θρησκείας στην Κουλτούρα, την Εθνική Ταυτότητα και την Πολιτική, Επίκεντρο, Αθήνα 2016 Τσιρώνης Ν. Χ., Άνθρωπος και Κοινωνία. Συμβολή στο διάλογο θεολογίας και κοινωνικής θεωρίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013 Weber M., Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού,μτφρ. Μιχάλης Γ. Κυπραίος, Gutenberg, Αθήνα 2000. Weber M., Οικονομία και κοινωνία, 6 τόμοι, μτφρ. - εισαγωγή-επιμέλεια Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλα, Αθήνα 2007
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020