ΑΕΡΟΒΙΚΗ-FITNESS

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΕΡΟΒΙΚΗ-FITNESS / AEROBICS-FITNESS
ΚωδικόςΕΠ0223/7
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑποστολια Ντοβολη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600001375

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜαθήματα Εφαρμογής Ελεύθερης Επιλογής742

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΕΡΟΒΙΚΗ-FITNESS
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600168474
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του ελεύθερου χρόνου, της αναψυχής, του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας Κατανοούν την αντίληψη και τις συνήθεις της αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου σε διαφορετικές δημογραφικές και ψυχογραφικές διαστάσεις της ζωής του ανθρώπου Αναλύουν το εκάστοτε πρόβλημα συμμετοχής σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των σχετικών θεωριών που διέπουν την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο σε δημιουργικές ενότητες. Εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων αναψυχής, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου. Αξιολογούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και συμμετοχή σύμφωνα με τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
1 Εισαγωγή στον ελεύθερο χρόνο στην αναψυχή και στην άσκηση για όλους (ΑγΟ) Γ. Τζέτζης 2 Αθλητισμός αναψυχής Γ. Τζέτζης 3 Προγραμματισμός και διοίκηση του αθλητισμού αναψυχής Γ. Τζέτζης 4 Θεωρίες καταναλωτικής συμπεριφοράς Γ. Τζέτζης 5 Καταναλωτικές τάσεις Γ. Τζέτζης 6 Καταναλωτικές τάσεις και στάδια ζωής Γ. Τζέτζης 7 Αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων Γ. Τζέτζης 8 Τάσεις της αγοράς και διεθνή δεδομένα Γ. Τζέτζης 9 Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες - Κατασκηνώσεις Ε. Γλυνιά 10 Ηγεσία (Μελέτη περίπτωσης) Εκπαιδευτική επίσκεψη Γ. Τζέτζης 11 Αναψυχή και προγράμματα άσκησης για όλους (ΑγΟ) Γ. Τζέτζης 12 Παρουσιάσεις εργασιών – Ανακεφαλαίωση Γ. Τζέτζης 11. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ • Ενεργή συμμετοχή και προετοιμασία στο μάθημα (10%) • 1η Εργασία. Συλλογή βιβλιογραφίας (Ατομική) (10%) • 2η Εργασία. Παρουσίαση άρθρου (Ατομική) (30 %) • 3η Εργασία. Αναφορά και προτάσεις οργάνωσης εγκατάστασης (Ομαδική) (20%) • 4η Τελική Εργασία. Σχεδιασμός πλάνου (Ομαδική) (30%) 12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. 1. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 1-3 σελ. 15-47) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Mull, F. R., Bayless, G. K., Ross, M. C. & Jamieson, M. L. (1997). Recreational Sport Management. (3rd edition) (pp 1-19). Champaign, IL: Human Kinetics. 2. 1. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 2, pp. 23-45). Champaign, IL: Human Kinetics. 2. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. Εdginton, R. S. (1992). Leisure Programming. Concepts, Trends and Professional Practice. (2nd Ed). (Chapters 4-5 pp. 82-135). Dubuque, IA: Brown & Benchmark. 3. Packianathan Chelladurai (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. (Chapter 2, pp.29-42). Champaign IL: Human Kinetics 4. Leigh Robinson (2002). Is quality management appropriate for public leisure services? Managing Leisure 7, 33-40. 5. Κουθούρης Χ., (2000). «Εκτίμηση της ποιότητος των προσφερόμενων υπηρεσιών σε προγράμματα αναψυχής ενεργητικών διακοπών». Άθληση και Κοινωνία, 26 6. Christine Williams (1998). The state of quality management in six leisure related research sites. The TQM Magazine, Vol 10, No 2, pp. 95-103. 3. 1. Godbey, G. (1999). Leisure in your life. An exploration. (4th edition).(chapter 8, pp.171-202) State College, PA: Venture Publishing Inc. 2. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 4 σελ 55-88) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 4. Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 3-4 pp. 45-77). Dubuque, IA: Brown Company Publishers. 5. 1. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. & Lankford, S. (2001). Managing Recreation, Parks and Leisure Services: An Introduction (Chapter 8 pp. 263-299). Champaign, IL: Sagamore Publishing 2. David Jobber (1995). Principles and Practice of Marketing. Mc Graw Hill Company, London. 3. George Torkildsen, (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth Edition, E & FN Spon, Taylor & Francis Group, London, UK 6. 1. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 7 σελ 151-171) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 12, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 3. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program developmentIn: Youth programs promoting quality services, chapter 13, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 4. Howat, G. & Murry, D. (2002). The role of critical incidents to compliment service quality information for a sports and leisure center, European Sports Management Quarterly V1, No 4 7. 1. Ibrahim, H. & Cordes, A. K. (1993) Outdoor recreation. (chapters 14-15, pp.287-353). Dubuque, IA: Brown & Benchmark 2. George Torkildsen (1998).Leisure and Recreation Management. E & FN SPON, London 3. Haywood. (1990). Understanding Leisure. Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, UK 4. Icek Ajzen, & B. L. Driver (1991). Prediction of Leisure Participation from Behavioral, Normative, and Control Beliefs: An Application of the theory of Planned Behavior. Leisure Sciences, Vol. 13, pp 185-204 5. Konstantinos Alexandris & Bob Carrol (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, Vol.3, No2 pp. 129-143 8. 1. Standeven, J. & De Knop (1999). Sport tourism (pp 3-162). Champaign, IL: Human Kinetics. 2. Λαλούμης, Δ. Ξενοδοχειακή ψυχαγωγία και άθληση (σελ 21-40) Αθήνα: Σταμούλης 9. 1. Klarreich H. S. (1987). Health and fitness in the workplace. (chapter 1-2, pp.1-34) New york: Praeger Publishers 2. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 1, pp. 1-22). Champaign, IL: Human Kinetics 3. Chenoweth, H. D. (1998). Worksite health promotion. (chapter 1, pp 1-10) Champaign, IL: Human Kinetics. 10 Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 21, pp. 491-528). Champaign, IL: Human Kinetics 11 1. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 1, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 2. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 2, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 3. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 3, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 4. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 4, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 5. Camping magazine (Jan. – Feb. 2000). Staff development 12 Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 15-16 pp. 319-354). Dubuque, IA: Brown Company Publishers 13. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Christopher R Edginton, Carole J Hanson, Susan R Edginton, & Susan D. Hudson (2003). Leisure programming: A service-centered and benefits approach, New York: McGraw Hill 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. http://www.sport.act.gov.au/info/resources.html 2. http://www.rst.uiuc.edu/grad/links.htm 3. http://www.healthypeople.gov/ 4. http://www.internet4classrooms.com/health.htm 5. http://www.who.int/en/
Λέξεις Κλειδιά
αθλητική αναψυχή, ελεύθερος χρόνος, παιχνίδι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιούντα όργανα βιντεοπροβολής και Η/Υ κατά τη διδασκαλία με την παρουσίαση διαλέξεων και quiz σε powerpoint. Όλα αποθηκεύονται στο moodle και η αλληλογραφία με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρουσιάζονται επίσης στο moodle.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Εξετάσεις502
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Ενεργή συμμετοχή σε ομάδες ανάλυσης προβλημάτων (10%) 2. Συλλογή και κριτική ανάλυση βιβλιογραφίας για σχετικά θέματα (10%) 3. Ανάλυση και παρουσίαση σημαντικότερων σημείων επιλεγμένων άρθρων (20 %) 4. Αξιολόγηση και προτάσεις οργάνωσης αναψυχικού γεγονότος (20%) 5. Σχεδιασμός προγράμματος δραστηριοτήτων αναψυχής (20%) 6. Εκπαιδευτικές επισκέψεις και κριτική ανάλυση εγκατάστασης χώρου αναψυχής (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλεγμένη βιβλιογραφία και σημειώσεις 1. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 1-3 σελ. 15-47) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Mull, F. R., Bayless, G. K., Ross, M. C. & Jamieson, M. L. (1997). Recreational Sport Management. (3rd edition) (pp 1-19). Champaign, IL: Human Kinetics. 3. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 2, pp. 23-45). Champaign, IL: Human Kinetics. 4. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. Εdginton, R. S. (1992). Leisure Programming. Concepts, Trends and Professional Practice. (2nd Ed). (Chapters 4-5 pp. 82-135). Dubuque, IA: Brown & Benchmark. 5. Packianathan Chelladurai (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. (Chapter 2, pp.29-42). Champaign IL: Human Kinetics 6. Leigh Robinson (2002). Is quality management appropriate for public leisure services? Managing Leisure 7, 33-40. 7. Κουθούρης Χ., (2000). «Εκτίμηση της ποιότητος των προσφερόμενων υπηρεσιών σε προγράμματα αναψυχής ενεργητικών διακοπών». Άθληση και Κοινωνία, 26 8. Christine Williams (1998). The state of quality management in six leisure related research sites. The TQM Magazine, Vol 10, No 2, pp. 95-103. 9. Godbey, G. (1999). Leisure in your life. An exploration. (4th edition).(chapter 8, pp.171-202) State College, PA: Venture Publishing Inc. 10. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 4 σελ 55-88) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 11. Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 3-4 pp. 45-77). Dubuque, IA: Brown Company Publishers. 12. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. & Lankford, S. (2001). Managing Recreation, Parks and Leisure Services: An Introduction (Chapter 8 pp. 263-299). Champaign, IL: Sagamore Publishing 13. David Jobber (1995). Principles and Practice of Marketing. Mc Graw Hill Company, London. 14. 3. George Torkildsen, (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth Edition, E & FN Spon, Taylor & Francis Group, London, UK 15. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 7 σελ 151-171) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 16. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 12, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 17. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program developmentIn: Youth programs promoting quality services, chapter 13, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 18. Howat, G. & Murry, D. (2002). The role of critical incidents to compliment service quality information for a sports and leisure center, European Sports Management Quarterly V1, No 4 19. Ibrahim, H. & Cordes, A. K. (1993) Outdoor recreation. (chapters 14-15, pp.287-353). Dubuque, IA: Brown & Benchmark 20. George Torkildsen (1998).Leisure and Recreation Management. E & FN SPON, London 21. Haywood. (1990). Understanding Leisure. Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, UK 22. Icek Ajzen, & B. L. Driver (1991). Prediction of Leisure Participation from Behavioral, Normative, and Control Beliefs: An Application of the theory of Planned Behavior. Leisure Sciences, Vol. 13, pp 185-204 23. Konstantinos Alexandris & Bob Carrol (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, Vol.3, No2 pp. 129-143 24. Standeven, J. & De Knop (1999). Sport tourism (pp 3-162). Champaign, IL: Human Kinetics. 25. Λαλούμης, Δ. Ξενοδοχειακή ψυχαγωγία και άθληση (σελ 21-40) Αθήνα: Σταμούλης 26. Klarreich H. S. (1987). Health and fitness in the workplace. (chapter 1-2, pp.1-34) New york: Praeger Publishers 27. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 1, pp. 1-22). Champaign, IL: Human Kinetics 28. Chenoweth, H. D. (1998). Worksite health promotion. (chapter 1, pp 1-10) Champaign, IL: Human Kinetics. 29. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 21, pp. 491-528). Champaign, IL: Human Kinetics 30. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 1, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 31. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 2, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 32. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 3, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 33. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 4, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 34. Camping magazine (Jan. – Feb. 2000). Staff development 35. Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 15-16 pp. 319-354). Dubuque, IA: Brown Company Publishers
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 1-3 σελ. 15-47) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Mull, F. R., Bayless, G. K., Ross, M. C. & Jamieson, M. L. (1997). Recreational Sport Management. (3rd edition) (pp 1-19). Champaign, IL: Human Kinetics. 3. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 2, pp. 23-45). Champaign, IL: Human Kinetics. 4. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. Εdginton, R. S. (1992). Leisure Programming. Concepts, Trends and Professional Practice. (2nd Ed). (Chapters 4-5 pp. 82-135). Dubuque, IA: Brown & Benchmark. 5. Packianathan Chelladurai (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. (Chapter 2, pp.29-42). Champaign IL: Human Kinetics 6. Leigh Robinson (2002). Is quality management appropriate for public leisure services? Managing Leisure 7, 33-40. 7. Godbey, G. (1999). Leisure in your life. An exploration. (4th edition).(chapter 8, pp.171-202) State College, PA: Venture Publishing Inc. 2. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 4 σελ 55-88) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 4. Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 3-4 pp. 45-77). Dubuque, IA: Brown Company Publishers. 5. 1. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. & Lankford, S. (2001). Managing Recreation, Parks and Leisure Services: An Introduction (Chapter 8 pp. 263-299). Champaign, IL: Sagamore Publishing 2. David Jobber (1995). Principles and Practice of Marketing. Mc Graw Hill Company, London. 3. George Torkildsen, (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth Edition, E & FN Spon, Taylor & Francis Group, London, UK 6. 1. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 7 σελ 151-171) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 12, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 3. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program developmentIn: Youth programs promoting quality services, chapter 13, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 4. Howat, G. & Murry, D. (2002). The role of critical incidents to compliment service quality information for a sports and leisure center, European Sports Management Quarterly V1, No 4 7. 1. Ibrahim, H. & Cordes, A. K. (1993) Outdoor recreation. (chapters 14-15, pp.287-353). Dubuque, IA: Brown & Benchmark 2. George Torkildsen (1998).Leisure and Recreation Management. E & FN SPON, London 3. Haywood. (1990). Understanding Leisure. Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, UK 4. Icek Ajzen, & B. L. Driver (1991). Prediction of Leisure Participation from Behavioral, Normative, and Control Beliefs: An Application of the theory of Planned Behavior. Leisure Sciences, Vol. 13, pp 185-204 5. Konstantinos Alexandris & Bob Carrol (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, Vol.3, No2 pp. 129-143 8. 1. Standeven, J. & De Knop (1999). Sport tourism (pp 3-162). Champaign, IL: Human Kinetics. 2. Λαλούμης, Δ. Ξενοδοχειακή ψυχαγωγία και άθληση (σελ 21-40) Αθήνα: Σταμούλης 9. 1. Klarreich H. S. (1987). Health and fitness in the workplace. (chapter 1-2, pp.1-34) New york: Praeger Publishers 2. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 1, pp. 1-22). Champaign, IL: Human Kinetics 3. Chenoweth, H. D. (1998). Worksite health promotion. (chapter 1, pp 1-10) Champaign, IL: Human Kinetics. 10 Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 21, pp. 491-528). Champaign, IL: Human Kinetics 11 1. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 1, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 2. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 2, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 3. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 3, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 4. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 4, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 5. Camping magazine (Jan. – Feb. 2000). Staff development 12 Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 15-16 pp. 319-354). Dubuque, IA: Brown Company Publishers 1.Christopher R Edginton, Carole J Hanson, Susan R Edginton, & Susan D. Hudson (2003). Leisure programming: A service-centered and benefits approach, New York: McGraw Hill ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. http://www.sport.act.gov.au/info/resources.html 2. http://www.rst.uiuc.edu/grad/links.htm 3. http://www.healthypeople.gov/ 4. http://www.internet4classrooms.com/health.htm 5. http://www.who.int/en/
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2021