ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / RESEARCH METHODS AND STATISTIC
Κωδικός216
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μαυρομμάτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000339

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600169388
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση και εκτέλεση μιας επιστημονικής έρευνας. Στο μάθημα γίνεται αναφορά σε ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, στα στάδια διεξαγωγής της έρευνας, στον τρόπο υποβολής μιας πρότασης και αναφοράς, στη συγκέντρωση, στην ανάλυση με βασικές μεθόδους και στην ερμηνεία των δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η Διαδικασία Διεξαγωγής της Έρευνας 2. Ποσοτικές και Ποιοτικές Προσεγγίσεις 3. Αναγνώριση ενός Ερευνητικού Προβλήματος 4. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 5. Προσδιορισμός Σκοπού και Ερευνητικών Ερωτημάτων ή Ερευνητικών Υποθέσεων 6. Συγκέντρωση Ποσοτικών Δεδομένων, Δειγματοληψία 7. Συλλογή δεδομένων 8. Περιγραφική Στατιστική 9. Εκτίμηση παραμέτρων 10. Θεωρία ελέγχου υποθέσεων 11. Βασικές μέθοδοι του ελέγχου υποθέσεων 12. Συσχέτιση και παλινδρόμηση 13. Συγγραφή της ερευνητικής πρότασης, αναφοράς και αξιολόγηση της έρευνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στην ύλη που καθορίζει το πεδίο των μεθόδων έρευνας και ηλεκτρονική επίλυση ασκήσεων στο γνωστικό πεδίο που χαρακτηρίζει την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο εξετάσεων που θα είναι ισοδύναμες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Creswell, J. (2010). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2016