Τεχνολογία του Ήχου και της Εικόνας: Αποθήκευση, Επεξεργασία, Μετάδοση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογία του Ήχου και της Εικόνας: Αποθήκευση, Επεξεργασία, Μετάδοση / Audio/Video Technology: Storage-Processing-Transmission
Κωδικός122
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Δημούλας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001087

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογία του Ήχου και της Εικόνας: Αποθήκευση, Επεξεργασία, Μετάδοση
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169801

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 16:00 έως 19:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτούνται γνώσεις από μαθήματα επιλογής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών: Ηλεκτροακουστική Ι, Τηλεοπτικά Συστήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα έχουν αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για καταγραφή και ψηφιοποίηση σημάτων ήχου και εικόνας, μέσα εγγραφής, μεθόδους επεξεργασίας, εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων ήχου και εικόνας. Θα έχουν εξοικειωθεί με τεχνολογίες συμπίεσης και κωδικοποίησης οπτικοακουστικής πληροφορίας (MPEG, JPEG, codecs κλπ.), με συστήματα και εφαρμογές “μετάδοσης ροής” (streaming). Θα έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία στην εξαγωγή και χρήση παραμέτρων περιγραφής ήχου και εικόνας (features), σε αλγορίθμους μηχανικής βαθιάς μάθησης (machine /deep learning), σε σύνθετες τεχνικές σημασιολογικής ανάλυσης, διαχείρισης και ανάκτησης πολυμεσικού περιεχομένου. Συνολικά, οι φοιτητές /-τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν και εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης ήχου – εικόνας, όπως διαμορφώνονται στη σημερινή εποχή των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) και του Σημασιολογικού ιστού (Semantic Web).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Καταγραφή και ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού σήματος, Αποθήκευση /αναπαραγωγή ηχητικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου (αναλογικά και ψηφιακά μέσα, γραμμικά /μη-γραμμικά), Αλγόριθμοι και πρότυπα συμπίεσης ήχου, ακίνητης και κινούμενης εικόνας, Συστήματα επεξεργασίας ακουστικού και τηλεοπτικού σήματος, Μετάδοση ήχου /εικόνας, Διαδικτυακό ραδιόφωνο /τηλεόραση, Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας -HD, Ψηφιακός κινηματογράφος, Στερεοφωνικά (περιφερικά) συστήματα πολλών καναλιών, Στερεοσκοπικά συστήματα κινούμενης εικόνας, Τεχνικές διαχείρισης και σημασιολογικής επεξεργασίας οπτικοακουστικού περιεχομένου.
Λέξεις Κλειδιά
Οπτικοακουστικό περιεχόμενο - μετάδοση, Αλγόριθμοι συμπίεσης, Ψηφιακά μέσα, Σημασιολογική επεξεργασία πολυμέσων, Μηχανική μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών (PowerPoint) κατά την διδασκαλία του μαθήματος. Παροχή επιπλέον υλικού μέσω της πλατφόρμας elearning (elearning.auth.gr). Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email καθώς και των εργαλείων επικοινωνίας που παρέχονται από τη πλατφόρμα elearning. Αξιολόγηση μέσω εργαλείων της πλατφόρμας elearning. Χρήση εργαλείων επεξεργασίας, σημασιολογικής ανάλυσης, διαχείρισης και μετάδοσης οπτικοακουστικών πληροφοριών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εκπόνηση μελέτης (project)31
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις15
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
10% Παρουσία - συμμετοχή στο μάθημα (προσωπική αξιολόγηση-εξέταση στις παρουσιάσεις των παραδοτέων) 15% Παρουσίαση θέματος εργασίας: Θεώρηση Προβλήματος – Ανάλυση (1ο παραδοτέο) 35% Τελική παρουσίαση εργασίας (2ο παραδοτέο) 40% Τελική γραπτή εργασία (3ο παραδοτέο)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις, διαδικτυακοί σύνδεσμοι, επιστημονικά άρθρα & διατριβές
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2020