Τεχνικές μη Καταστρεπτικών Δοκιμών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικές μη Καταστρεπτικών Δοκιμών / Non-destructive Testing Methods
Κωδικός124
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Κανταρτζής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001089

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικές μη Καταστρεπτικών Δοκιμών
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169803
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες: - Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των τεχνικών μη καταστρεπτικών δοκιμών και την κατηγοριοποίηση των βασικών σφαλμάτων κατασκευής, κατεργασίας και χρήσης συσκευών. - Να αφοομοιώσουν και να υλοποιήσουν την τεχνική της μικροκυματικής υδρομετρίας για τον υπολογισμό της υγρασίας σε αντίστοιχες διατάξεις και να αναλύουν τις διηλεκτρικές ιδιότητες διαφόρων υλικών. - Να υλοποιήσουν συγκεκριμένες τεχνικές μη καταστρεπτικών δοκιμών μέσω σειράς επιλεγμένων εργαστηριακών εργασιών που περιλαμβάνουν τη θεωρητική ανάλυση των εμπλεκόμενων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τη σχεδίαση και κατασκευή πρότυπης μετρητικής διάταξης, την προσομοίωση και παραμετρική ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της, καθώς και την αποτίμηση της λειτουργίας της μέσω σειράς εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίσεων. - Να εξοικειωθούν με τη χρήση σύνθετου εργαστηριακού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή μετρήσεων και την εκμάθηση συγκεκριμένων αριθμητικών τεχνικών για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή – Σύντομη ιστορική αναδρομή: Βασικοί ορισμοί, γενικά χαρακτηριστικά, παραδείγματα, είδη τεχνικών, σημαντικοί σταθμοί εξέλιξης, διαχωρισμός τεχνικών καταστρεπτικών και μη καταστρεπτικών δοκιμών, πιστοποίηση προσωπικού, οδηγίες διεξαγωγής ελέγχων, ασυνέχειες, σημασία και συμβολή των μεθόδων προσομοίωσης. Μέθοδος ραδιογραφίας: Ακτινοβολία, ακτίνες Χ και γ, διείσδυση ακτινοβολίας, συσκευές μέτρησης, οθόνες μολύβδου, δείκτες διείσδυσης, μεταβλητές που επηρεάζουν τη διαδικασία της μέτρησης, τεχνικές απλής και διπλής έκθεσης, παραδείγματα. Μέθοδος μαγνητικών σωματιδίων: Διαχωρισμός μετάλλων, φερρομαγνητικά υλικά, βασικές αρχές, βρόχος υστέρησης, παραμορφωμένα και διαρρέοντα πεδία, δοκίμια εφαρμογής, ασυνέχειες, μέσα ανίχνευσης, διαδικασίες μέτρησης. Μέθοδος δινορευμάτων: Αρχές λειτουργίας, χαρακτηριστικά των δινορευμάτων, στάδια ανάπτυξης και απόδοση της μεθόδου, διάγραμμα σύνθετης αντίστασης, παράγοντας ανύψωσης, εξοπλισμός και είδη μετρητών (πρόβολοι, πηνία, σφιγκτήρες), εφαρμογές. Μέθοδος υπερήχων: Ελαστικά κύματα (διαμήκη, εγκάρσια κύματα, κύματα Rayleigh), διατύπωση συντελεστών ανάκλασης και διάθλασης, μέσα προσαγωγής, πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, μετατροπείς, μέτρηση και συσκευές, τρόποι ψηφιακής απεικόνισης. Μέθοδοι οπτικού ελέγχου και διεισδυτικών υγρών: Ενδοσκόπιο, μέτρηση μήκους και πάχους, κάμερες υψηλής ευελιξίας, περιγραφή μονάδας διεισδυτικών υγρών, προετοιμασία δοκιμίων, διάγραμμα ροής διαδικασίας μέτρησης. Μικροκυματική υδρομετρία: διηλεκτρικές ιδιότητες ύδατος δεσμευμένου ή ελεύθερου, μετρήσεις ύδατος σε μείγματα, θεωρία μείξης διηλεκτρικών, ανίχνευση υδρογονανθράκων, διηλεκτρική φασματοσκοπία, μετρήσεις υγρασίας σε χιόνι, ξύλα και μονωτικές πλάκες. Χαρακτηρισμός υλικών: Άμεσος και έμμεσος χαρακτηρισμός, σύστημα μέτρησης, χαρακτηρισμός υλικών με μικροκυματικούς συντονιστές, μικροκυματικοί αισθητήρες για αυτόματο έλεγχο διαδικασιών παραγωγής, εφαρμογές και διατάξεις μέτρησης.
Λέξεις Κλειδιά
Μη καταστρεπτικός έλεγχος, Τεχνικές μη καταστερπτικών δοκιμών, ηλεκτρομαγνητισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων13
Εκπόνηση μελέτης (project)21
Συγγραφή εργασίας / εργασιών9
Εξετάσεις12
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση και παράδοση συγκεντρωτικής εργασίας (θεωρητική ανάλυση, προσομοίωση, κατασκευή δοκιμίου)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διανέμονται σημειώσεις.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
C. J. Hellier, Handbook of Nondestructive Evaluation, McGraw-Hill, 2003. P. E. Mix, Introduction to Nondestructive Testing, 2nd edition, Wiley-Interscience, 2005. L. F. Chen, C. K. Ong, C. P. Neo, V. V. Varadan, and V .K. Varadan, Microwave Electronics: Measurement and Materials Characterization, John Wiley & Sons, 2004. R. Zoughi, Microwave Non-Destructive Testing and Evaluation, Kluwer, 2000. A. Kraszewski, Microwave Aquametry, IEEE Press, 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-12-2020