Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΔΟΝΑ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΔΟΝΑ) / Design and Organization of Production Systems
Κωδικός130
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυθυμιος Κατσωρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001095

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 36
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων (ΔΟΝΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169808

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 15:00 έως 18:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 09:00 έως 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής διοίκησης βιομηχανικών επιχειρήσεων και ειδικότερα θα, . κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες μιας βιομηχανικής επιχείρησης, τη στρατηγική τους σημασία και την ανάγκη σύνδεσής τους με τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος . μάθουν τεχνικές και μεθόδους σωστής επιλογής της θέσης εγκατάστασης εργοστασίων και στρατηγικού σχεδιασμού της παραγωγικής τους δυναμικότητας . κατανοήσουν την οργάνωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων τόσο από άποψη μέσων και μεθόδων παραγωγής, όσο και διοικητικής δομής . κατανοήσουν την οικονομική διάσταση της λειτουργίας της παραγωγής από άποψη σχεδιασμού παραγωγικών επενδυτικών σχεδίων και εκτίμησης δαπανών, εσόδων και οικονομικής τους απόδοσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση εργοστασίων. Εκλογή θέσης: ανάλυση παραγόντων, μεθοδολογία εκλογής θέσης. Στρατηγική σχεδίαση δυναμικότητας: μέτρηση δυναμικότητας, παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμικότητα, διαδικασία σχεδίασης δυναμικότητας, ποσοτικές τεχνικές σχεδίασης δυναμικότητας. Σχεδίαση παραγωγής: επιλογή παραγωγικής διαδικασίας, προσδιορισμός αναγκαίου εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού, χωροταξική διάταξη παραγωγής (διάταξη σταθερού προϊόντος, λειτουργική διάταξη, διάταξη γραμμής παραγωγής (απλές γραμμές παραγωγής, παράλληλες γραμμές παραγωγής, γραμμές παραγωγής συνδυασμού προϊόντων, γραμμές μεταφοράς), διάταξη κατά ομάδες), σχεδίαση παραγωγής με χρήση Η/Υ. Σχεδίαση διακίνησης υλικών: καθοριστικά συστήματα διακίνησης υλικών, στοχαστικά συστήματα διακίνησης υλικών, σχεδίαση διακίνησης υλικών με χρήση Η/Υ. Οργάνωση εργασίας: σχεδίαση μεθόδων εργασίας, μέτρηση εργασίας. Σχεδίαση διοικητικής οργάνωσης: ανάλυση έργου, σύνθεση οργάνωσης, σύγχρονες τάσεις οργάνωσης. Οικονομική σκοπιμότητα δημιουργίας εργοστασίου: προκαταρκτική σχεδίαση, εκτίμηση δαπανών, εκτίμηση εσόδων, εκτίμηση αποδοτικότητας. Ανάλυση νεκρού σημείου: ανάληψη προγράμματος ανάπτυξης, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας. Χρονική αξία του χρήματος: υπολογισμός τόκου, συνεχής ανατοκισμός, παρούσα και μέλλουσα αξία χρηματικών ποσών. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων: ανάλυση χωρίς χρονική αξία χρήματος, ανάλυση με χρονική αξία χρήματος, ανάλυση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Διαμόρφωση στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης: βασικές αρχές υλοποίησης και αξιολόγησης.
Λέξεις Κλειδιά
στρατηγική διοίκηση εργοστασίων, οργάνωση εργοστασίων, επιχειρηματικό σχέδιο, σχεδίαση παραγωγικής δυναμικότητας, χωροταξική διάταξη εξοπλισμού, αξιολόγηση επενδύσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις διαλέξεις των καθηγητών υποστηρίζονται από παρουσίαση διαφανειών στο λογισμικό Microsoft Office PowerPoint 2003. Οι συγκεκριμένες διαφάνειες ως έγγραφα PDF υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://eclass.auth.gr/MENG209/), στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι φοιτητές έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις ασκήσεις που παρουσιάζονται επιλύονται με τη βοήθεια λογιστικών φύλλων excel.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων45
Φροντιστήριο26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών5
Εξετάσεις5
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός του μαθήματος (TΒ) προκύπτει από τα αποτελέσματα στην εξέταση προόδου (BΠ), στην τελική εξέταση (BE) και στην προαιρετική εργασία (ΒΘ) ως εξής: Αν ΒΕ ≥ 5, τότε ΤΒ = 5 + (ΒΕ-6)*0,5 + (ΒΠ-6)*0,5 + (ΒΘ-7)*0,7 Αν 4 ≤ ΒΕ < 5, τότε ΤΒ = 4 + (ΒΠ-6)*0,5 + (ΒΘ-7)*0,7 Αρνητική βαθμολόγηση δεν λαμβάνεται υπόψη Αν ΒΕ < 4, τότε ΤΒ = ΒΕ Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://eclass.auth.gr/MENG209/).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αδαμίδης E., Στρατηγική Διοίκηση Παραγωγής, Κλειδάριθμος, 2009. Παππής Κ., Διοίκηση Παραγωγής - Σχεδίαση Συστημάτων Παραγωγής, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006. Μουστάκης Β., Πρακτικός Οδηγός Οικονομικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. Ψωϊνός Δ., Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Εκδόσεις Ζήτη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γεωργιάδης Π., “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις”, ηλεκτρονική έκδοση, 2019.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020