ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / Special Topics in Electrical Power Systems
ΚωδικόςΕΝ0501
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Λαμπρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000537

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600169861
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εκπονήσουν μια πλήρη μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να υπολογίσουν διατομές καλωδίων και γραμμών, εγκαταστάσεις γείωσης και προστασίας χαμηλής τάσης σε κτίρια και σε ειδικούς χώρους. Επίσης οι φοιτητές θα είναι σε θέση εκπονήσουν μελέτες ηλεκτροκίνησης και υποσταθμών καταναλωτών μέσης τάσης. Τέλος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εκπονήσουν οικονομοτεχνική μελέτη της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κανονισμοί και πρότυπα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και κεραυνών. Διατάξεις γείωσης. Μονωμένοι αγωγοί και καλώδια εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης. Προσδιορισμός διατομών καλωδίων και γραμμών. Προστασία γραμμών και καλωδίων από υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα. Διακόπτες, μέσα ζεύξης και μέσα προστασίας μέσης και χαμηλής τάσης. Εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης σε κτίρια και σε ειδικούς χώρους. Εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης. Υποσταθμοί καταναλωτών μέσης τάσης. Tιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστάθμιση άεργης ισχύος.
Λέξεις Κλειδιά
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες για όλα τα μαθήματα θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων προσφέρονται στον ιστότοπο του μαθήματος. Αμφίδρομη επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσα από τον ίδιο ιστότοπο αλλά και με ομαδικές αποστολές μηνυμάτων και υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση2
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Σύνολο80
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Ντοκόπουλος, Π., Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN 960-431-943-4
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Electrical Installations Handbook, Seip G.G., Wiley, ISBN 978-0471494355
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020