ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / Computational Methods in Power Systems
ΚωδικόςΕΝ1207
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Παπαγιάννης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002017

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600169863
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση των τεχνικών της μοντελοποίησης και των υπολογισμών σε εκτεταμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανόηση της λειτουργίας και των ιδιοτήτων των δυναμικών μοντέλων τυπικών συνιστωσών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Η εμβάθυνση στη χρήση εργαλείων λογισμικού, κατάλληλων για την ανάλυση δυναμικών φαινομένων και τους υπολογισμούς σφαλμάτων και προστασίας σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάλυση δυναμικών καταστάσεων στα ΣΗΕ, Ιστορική εξέλιξη, μεθοδολογίες υπολογισμού, διαθέσιμα λογισμικά, το πρόγραμμα ΕΜΤΡ – ΑΤΡ, Μοντελοποίηση δικτύων με συγκεντρωμένες παραμέτρους, Γραμμές μεταφοράς με διανεμημένες παραμέτρους στο πεδίο του χρόνου, Μοντελοποίηση στο πεδίο των συχνοτήτων. Μοντελοποίηση υπογείων καλωδίων ισχύος, Μοντελοποίηση πηγών, διακοπτών, Μοντέλα στρεφόμενων μηχανών, σύγχρονες, ασύγχρονες γεννήτριες. Μεταβατικά φαινόμενα από διακόπτες. Μεταβατικά φαινόμενα από ατμοσφαιρικές διαταραχές. Απαγωγείς υπερτάσεων και συντονισμός μονώσεων. Ανάλυση σφαλμάτων σε εγκαταστάσεις ισχύος, Ιστορική αναδρομή. Μεθοδολογίες υπολογισμού, διαθέσιμα λογισμικά. Υπολογισμοί σφαλμάτων σε 3φ συστήματα ac κατά IEC 60909. Μοντελοποίηση συσκευών και συστημάτων. Υπολογισμοί ρευμάτων βραχυκύκλωσης, Συντονισμός προστασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταβατικά φαινόμενα, ανάλυση δυναμικών καταστάσεων, υπολογισμοί βραχυκυκλωμάτων, συντονισμός προστασίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες για όλα τα μαθήματα θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων προσφέρονται στον ιστότοπο του μαθήματος. Αμφίδρομη επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσα από τον ίδιο ιστότοπο αλλά και με ομαδικές αποστολές μηνυμάτων και υλικού. Ηλεκτρονική υποβολή εραγσιών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kundur Prabha, Λαμπρίδης Δημήτριος (επιμέλεια), 'Ευστάθεια και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας', Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020