Μηχανική Λογισμικού Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜηχανική Λογισμικού Ι / Software Engineering Ι
Κωδικός086
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Συμεωνίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001039

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 95
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής845
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής845
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογία Λογισμικού
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169958

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοWednesday 13:00 to 15:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοThursdsay 09:00 to 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
1. Προγραμματιστικές Τεχνικές 2. Δομές Δεδομένων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: a) Αναγνωρίσουν τους διάφορους τύπους απαιτήσεων λογισμικού και να ολοκληρώσουν τη συγγραφή απαιτήσεων για ένα απλό έργο, b) Παρακολουθούν τις φάσεις της διαδικασίας λογισμικού, c) Εκφράζουν τυπικά μοντέλα προδιαγραφών, d) Επιλέγουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική λογισμικού με βάση τις απαιτήσεις του προβλήματος τους, e) Πάρουν αποφάσεις σχετικά με την αποσύνθεση του συστήματος, τον έλεγχο πρόσβασης και τις οριακές συνθήκες, f) Επιλέγουν πρότυπα σχεδίασης και να καθορίζουν τις αντίστοιχες διεπαφές ανάμεσα στα υποσυστήματα, g) Χειρίζονται κάποια βασικά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού καθώς και της διαχείρισής τους. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και οι μεθοδολογίες που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του λογισμικού και αφορούν την διαχείριση έργων λογισμικού, την ανάλυση απαιτήσεων και την μοντελοποίηση λογισμικού, τον έλεγχο αξιοπιστίας και την εγκατάσταση προϊόντων λογισμικού. Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν τα εξής: • Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού. • Απαιτήσεις και προδιαγραφές λογισμικού. • Μέθοδοι για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του λογισμικού. • Προγραμματισμός έργων λογισμικού. • Τεχνικές και εργαλεία για τη σχεδίαση μεγάλων συστημάτων λογισμικού. • Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση προγράμματος. • Έλεγχος ορθότητας λογισμικού και παράδοση του συστήματος. • Συντήρηση και ενημέρωση του λογισμικού.
Λέξεις Κλειδιά
Απαιτήσεις Χρηστών, Προδιαγραφές συστήματος, Αρχιτεκτονική λογισμικού, Διαχείριση έργου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 • Εργασία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος, καθώς και όλο το υλικό επικαιροποιείται στον δικτυακό τόπο του μαθήματος. Οι εργασίες ανακοινώνονται ηλεκτρονικά και οι φοιτητές πρέπει να δηλωθούν και να υποβάλλουν τις εργασίες τους μέσω του τόπου του μαθήματος. Οι εργασίες αξιολογούνται ηλεκτρονικά και τα σχόλια επιστρέφονται επίσης ηλεκτρονικά. Οι φοιτητές πρέπει να αναπτύξουν παρουσιάσεις και επιδεικτικές εφαρμογές (demos) σε ηλεκτρονικά μέσα. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσα από τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του μαθήματος, καθώς και με emails και μέσω του forum του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις682,3
Φροντιστήριο180,6
Εκπόνηση μελέτης (project)401,3
Εξετάσεις240,8
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία ορίζεται από την αποτίμηση της Εργασίας (ΕΡ) και την επίδοση στις ηλεκτρονικές εξετάσεις (ΗΕ), καθώς και από τη συμμετοχή στα Hackathons (ΗΑ) του μαθήματος. Όσον αφορά τις ΗΕ, ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να αποφασίσει να συμμετέχει στις προόδους (Εναλλακτική Α) ή/και στην Τελική εξέταση (Εναλλακτική Β). Η ΕΡ, οι ΗΕ και τα ΗΑ συμμετέχουν στον τελικό βαθμό σύμφωνα με την παρακάτω ποσόστωση: Εναλλακτική Α 1. Εργασία (30%) Αποτίμηση 1ου παραδοτέου της ΟΕ (15%) Αποτίμηση 2ου παραδοτέου της ΟΕ (15%) 2. Ηλεκτρονική εξέταση διαδικτυακά (70%) Επιθεώρηση 1ου παραδοτέου άλλης ΟΕ (10%) Επιθεώρηση 2ου παραδοτέου άλλης ΟΕ (10%) Εξέταση θεωρίας στην ύλη του μαθήματος (50%) Εναλλακτική Β - Ηλεκτρονική εξέταση διαδικτυακά (δίχως εκπόνηση εργασίας) Εξέταση θεωρίας στην ύλη του μαθήματος (70%) 3. Bonus κατάθεσης των απαιτήσεων σας σε ειδικό εργαλείο Απαιτήσεων Χρηστών (10%) έως 1 μον. προσθετικά στον τελικό βαθμό. Αφορά όσους εκπονήσουν εργασία. Τελικός βαθμός = 0,30*Εργασία +0,70*max{Πρόοδοι, Τελική Εξέταση} + Bonus Μέγιστος βαθμός με εργασία: 11/10 Μέγιστος βαθμός χωρίς εργασία: 7/10
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. «Τεχνολογία Λογισμικού» (7η έκδοση), Συγγραφέας: R. Pressman, Εκδόσεις: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2011, ISBN: 978-960-418-330-2, ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 18548873 (ελληνική μετάφραση) 2. «Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού» (8η έκδοση), Συγγραφέας: Ian Sommerville, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, 2009, ISBN: 978-960-461-220-8, ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 13625 (ελληνική μετάφραση)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τίτλος Συγγράμματος:: «Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού» (8η έκδοση) Συγγραφέας: Ian Sommerville Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, 2009, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ISBN: 978-960-461-220-8 ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 13625 Τίτλος Συγγράμματος:: «Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με την UML» Συγγραφέας: Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Γ. Σταμέλος και Π. Φιτσιλής Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, 2006, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ISBN: 960-209-913-5 ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 13597
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-09-2021