ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / Distributed Generation
ΚωδικόςΕΝ0105
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Λαμπρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002000

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600169965
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών (λειτουργικών- περιβαλλοντικών- οικονομικών) των συστημάτων διανεμημένης παραγωγής Η Διερεύνηση των προβλημάτων από τη διασύνδεσή τους και την αυξημένη διείσδυσή τους στο δίκτυο. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με θέματα στατιστικής επεξεργασίας, εκτίμησης και αξιοποίησης ενεργειακού δυναμικού. Υπολογίζουν χαρακτηριστικά μεγέθη για αιολικά & φωτοβολταϊκά συστήματα, κυψέλες καυσίμου κλπ. Λύνουν προβλήματα σχετικά με το σχεδιασμό, τη στρατηγική λειτουργίας και την ενεργειακή απόδοση συστημάτων που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή χρησιμοποιούν συστήματα αποθήκευσης. Εξετάζουν την ικανότητα διασύνδεσης και το μέγιστο ποσοστό διείσδυσης με βάση την ισχύ βραχυκύκλωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Ορισμός της Διανεμημένης Παραγωγής (ΔΠ), - Εισαγωγή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Εκμετάλλευση Βιομάζας & Γεωθερμίας), - Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας, Αυτόνομα και Υβριδικά Συστήματα, - Μικροστρόβιλοι, Κυψέλες Καυσίμου, Μικροσυμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας, - Διασύνδεση εγκαταστάσεων ΔΠ στο Δίκτυο Διανομής (Κανονισμοί- Προδιαγραφές), - Οικονομικά- Περιβαλλοντικά και Λειτουργικά Στοιχεία ΔΠ, Νομικό Πλαίσιο
Λέξεις Κλειδιά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα, Γεωθερμίας, Αποθήκευση Ενέργειας, Αυτόνομα και Υβριδικά Συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Τα μαθήματα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτές εξετάσεις (θέματα θεωρίας: 5 μονάδες, Ασκήσεις: 5 μονάδες)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Συμβατικές και ήπιες μορφές ενέργειας των Μπαλαρά, Αργυρίου, Καραγιάννη -Εργαστηριακές Εφαρμογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας- Αιολική Ενέργεια-Ηλιακή Ενέργεια-Υδάτινο Δυναμικό-Βιομάζα-Γεωθερμία των Καλδέλλη, Καββαδία -Ήπιες Μορφές Ενέργειας του Γ. Παπαϊωάννου -Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας των Β. Μπιτζιώνη και Δ. Μπιτζιώνη
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-07-2013