Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός / Computational Electromagnetics
Κωδικός060
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕμμανουήλ Κριεζής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001009

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής845
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής845
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής845

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής845
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής845
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169970

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοFriday 15:00 to 17:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοMonday 11:00 to 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι δύο κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: 1. Nα διδάξει στους φοιτητές πώς τίθεται, αναλύεται και επιλύεται αριθμητικά ένα πρόβλημα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 2. Nα προσφέρει στους φοιτητές μια γενική επισκόπηση των συνηθέστερων υπολογιστικών μεθόδων, με έμφαση σε μερικές από τις περισσότερο δημοφιλείς μεθόδους, όπως η Μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών (FDM), η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM), η Μέθοδος των Οριακών Στοιχείων (BEM), η Μέθοδος των Ροπών (MOM) και Μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (FDTD).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μεταβολικές αρχές και τεχνικές: - Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του λογισμού των μεταβολών. - Διατύπωση των εξισώσεων Maxwell μέσω της αρχής Hamilton. - H μη ομογενής εξίσωση Helmholtz ως πρόβλημα του λογισμού των μεταβολών. Μέθοδοι σταθμισμένων υπολοίπων: - H έννοια του σταθμισμένου υπολοίπου στην εκτίμηση του σφάλματος κατά την αναλυτική και αριθμητική προσεγγιστική επίλυση πεδιακών προβλημάτων. - Οι τεχνικές Point-Matching, Rayleigh-Ritz, Galerkin, Least Squares, και Sub-domain Collocation ως ειδικές περιπτώσεις της γενικής μεθοδολογίας των σταθμισμένων υπολοίπων. - Αριθμητικές μέθοδοι στην επίλυση σύνθετων πεδιακών προβλημάτων. Εισαγωγή στις υπολογιστικές μεθόδους: - Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών (Finite Difference Method): διακριτοποίηση συνεχούς περιοχής, εξισώσεις διαφορών, εκτίμηση σφάλματος, επαναληπτικές τεχνικές, τεχνικές Gauss-Seidel, SOR, Crank-Nicolson, Dufort-Frankel. - Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method): διακριτοποίηση, τοπική-ολική αρίθμηση, συναρτήσεις μορφής, μητρώα ακαμψίας και φορτίου, επίλυση συστημάτων, μετα-επεξεργασία και απεικονίσεις αριθμητικών αποτελεσμάτων. - Μέθοδος ροπών και οριακών στοιχείων (Moment and Boundary Element Method): συναρτήσεις βάσης και βάρους, κατηγορίες ολοκληρωτικών εξισώσεων, συναρτήσεις Green. - Μέθοδος πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (Finite-Difference Time-Domain Method): εξισώσεις διαφορών, αλγόριθμος Yee, ευστάθεια, διασπορά, προβλήματα ανοιχτού ορίου, απορροφητικές οριακές συνθήκες, τεχνική PML.
Λέξεις Κλειδιά
Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός, Αριθμητικές μέθοδοι, Πεπερασμένα στοιχεία, Πεπερασμένες διαφορές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων32
Φροντιστήριο12
Εκπόνηση μελέτης (project)36
Εξετάσεις30
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (διάρκεια 165 λεπτών)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις με τίτλο "Στοιχεία Υπολογιστικού Hλεκτρομαγνητισμού".
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. K. S. Kunz and R. J. Luebbers, The Finite Difference Time Domain Method for Electromagnetics, CRC Press, 1993. 2. M. N. O. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, 2010. 3. P. P. Silvester and R. L. Ferrari, Finite Elements for Electrical Engineers, Cambridge University Press, 1996. 4. A. Taflove, Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method, 3rd edition, Artech House, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2020