Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔίκτυα Υπολογιστών Ι / Computer Networks I
Κωδικός035
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μητράκος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000984

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής636

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 263
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔίκτυα Υπολογιστών Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169973

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοTuesday 09:00 to 11:00
Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοThursdsay 09:00 to 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
1. Αρχές στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων 2. Αρχές ψηφιακών επικοινωνιών 3. Στοιχεία διεπικοινωνίας (interfaces) ψηφιακών συστημάτων 4. Προγραμματισμός εφαρμογών σε οποιαδήποτε γλώσσα υψηλού επιπέδου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Η κατανόηση των αρχών ανάπτυξης των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας από τα πρώτα αναλογικά ενσύρματα δίκτυα φωνής μέχρι τα νεότερα ψηφιακά ασύρματα δίκτυα 4ης γενιάς. - Η αντίληψη της αρχιτεκτονικής και της διασύνδεσης των ανοικτών συστημάτων (OSI/ISO). - Η κατανόηση των μηχανισμών μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτου. - Η δυνατότητα επίλυσης πρακτικών προβλημάτων μαθηματικών μοντέλων δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών. - Η δυνατότητα ανάπτυξης πρακτικών εφαρμογών με βάση το μοντέλο client-server, το πρωτόκολλο εφαρμογών HΤTP, τo πρωτόκολλo μεταφοράς TCP και τα δικτυακά εργαλεία Java για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μαθηματικά πρότυπα μηχανισμών επικοινωνίας υπολογιστών. Τα χαρακτηριστικά των φυσικών γραμμών μετάδοσης δεδομένων. Η χωρητικότητα Shannon ενθόρυβων διαύλων επικοινωνίας περιορισμένου φάσματος. Η οργάνωση των δικτύων υπολογιστών και το μοντέλο Διασύνδεσης Ανοικτών Συστημάτων (OSI/ISO). Η μεταγωγή κυκλώματος και τα συστήματα Erlang B. Η μεταγωγή πακέτου και τα συστήματα Erlang C. Οι ιδιότητες της κατανομής Poisson και η έλλειψη μνήμης της εκθετικής κατανομής. Η αρχή της διατήρησης των ροών και οι εξισώσεις στατιστικής ισορροπίας. Η στατιστική πολυπλεξία και τα συστήματα M/M/1/∞. Η διαχείριση του θορύβου στην επικοινωνία υπολογιστών. Tα πρωτόκολλα ARQ και το σύστημα M/G/1/∞. Η επικοινωνία υπολογιστών από σημείο σε σημείο (point-to-point) και τα πρωτόκολλα χαρακτήρων και πακέτων. Οι περιπτώσεις των πρωτοκόλλων HTTP (apache/mozilla) και UDP (audio streaming). Το μοντέλο επικοινωνίας υπολογιστών client-server και τα δικτυακά εργαλεία Java. Εργαστηριακές εφαρμογές συστημάτων τηλεμετρίας πραγματικού χρόνου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Σεμινάρια4
Εργαστηριακή Άσκηση27
Φροντιστήριο59
Συγγραφή εργασίας / εργασιών14
Εξετάσεις16
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Eργασία που εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο Εικονικό Εργαστήριο (Virtual Lab) του μαθήματος. Αφορά στην ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής σε Java, τη λήψη μετρήσεων τηλεμετρίας οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, την εκτίμηση της ρυθμαπόδοσης και του χρόνου απόκρισης αλλά και σειράς στατιστικών παραμέτρων θορύβου σε συνδέσεις τύπου client-server από τερματικά εκτός Πανεπιστημίου προς τον σερβερ Ιθάκη του Eικονικού Eργαστηρίου επίσης σε πραγματικό χρόνο και την παρουσίαση τεχνικής αναφοράς στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Σημειώσεις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή από το Εικονικό Εργαστήριο του μαθήματος 2. Computer Networks, Andrew Tanenbaum, Pearson Education International 3. Data and Computer Communications, William Stallings, Pearson Education International 4. Queueing Systems, Leonard Kleinrock, Jonh Wiley 5. Telecommunication Networks : Protocols, Modeling and Analysis, Mischa Schwartz, Addison Wesley 6. Java Network Programming, Third Edition, Elliott Rusty Harold, O'Reilly & Associates 7. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020