ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO APPLIED LIGUISTICS
Τίτλος στα ΙταλικάIntroduzione alla Linguistica Applicata
Κωδικός11425
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019748

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600170137
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να μπορούν: • Να αναγνωρίζουν τα βασικά πεδία του χώρου της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας • Να συνδέσουν την θεωρία με την πράξη και πιο συγκεκριμένα μέσα από εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση και στην απόκτηση/εκμάθηση της Ιταλικής ως Γ2 ειδικότερα • Να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ECML σχετικά με τη γλωσσική πολιτική και την εκμάθηση γλωσσών • Να μπορούν να θέτουν ερευνητικούς στόχους και να διεξάγουν μικρής κλίμακας εμπειρική έρευνα πάνω σε ζητήματα του χώρου της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας που συζητήθηκαν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Επιστημονικά πεδία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται ειδική αναφορά σε τομείς της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, όπως: διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, απόκτηση και εκμάθηση δεύτερης και ξένης γλώσσας αλλά και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική γλωσσολογία. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται πεδία/ζητήματα όπως: η γλωσσική εκπαίδευση, οι ατομικές διαφορές την απόκτηση/εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, η ανάλυση γλωσσικών αναγκών, η δι/πολυγλωσσία, η γλωσσική ετερότητα, τα επίπεδα γλωσσομάθειας και το ΚΕΠΑ, η γλωσσική αξιολόγηση, η γλωσσική ένταξη προσφύγων και μεταναστών, τα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΕCML σχετικά με τις γλωσσική πολιτική. Όλα τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται μέσα από εφαρμογές στη Γ2 γενικότερα και στην Ιταλική ως Γ2 ειδικότερα. Επίσης παράλληλα με τις εβδομαδιαίες διαλέξεις, το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στον ερευνητικό σχεδιασμό και τις ερευνητικές μεθόδους (ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας) που εφαρμόζονται σε μελέτες και έρευνες στο χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Σεμινάρια80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρέχονται 2 εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης: 1. Συνεχής Αξιολόγηση μέσω εργασιών, οι οποίες κατατίθενται σε στάδια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (πιο συγκεκριμένα θα υπάρχουν 4 στάδια υποβολής με τη μορφή 3 εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μιας τελικής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου). • 1η φάση-υποβολή 1ης εργασίας: επιλογή θέματος και αιτιολόγηση (επίσης δήλωση εάν η εργασία θα είναι ατομική ή ομαδική (ζευγάρια) • 2η φάση-υποβολή 2ης εργασίας: Περίληψη εργασίας • 3η φάση-υποβολή 3ης εργασίας: Outline, σχεδιασμός και βιβλιογραφική ανασκόπηση (1000-1500 λέξεις). • 4η φάση υποβολή τελικής εργασίας: Τέλος εξαμήνου-υποβολή εργασίας και δημόσια/ονλαιν παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος (2500 λέξεις για την ατομική εργασία). Εάν ο φοιτητής/η φοιτήτρια δεν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα στάδια της συνεχούς αξιολόγησης μέσω εργασιών, οδηγείται σε τελική εξέταση. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης συνίσταται η παρουσία στο μάθημα και η συμμετοχή στις συζητήσεις και στις σχετικές δραστηριότητες. 2. Τελική Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200188 Έκδοση: 1/2019 Συγγραφείς: Μήτσης Ναπολέων ISBN: 978-960-612-242-2 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΕ Handbook of Educational Linguistics [electronic resource] Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91718577 Αριθμός τόμου: Έκδοση: 1st ed./2008 Συγγραφείς: Spolsky ISBN: 9780470694138 Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο Διαθέτης (Εκδότης): HEAL-Link Wiley UBCM ebooks Διδάσκοντας δίγλωσσα παιδιά Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86197161 Έκδοση: 1/2020 Συγγραφείς: Ασπασία Χατζηδάκη ISBN: 978-960-635-092-4 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2020