ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND LANGUAGE ASSESSMENT
Τίτλος στα ΙταλικάAcquisizione della Lingua Seconda e Valutazione Linguistica
Κωδικός11427
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019750

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 66
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600170138
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για: • Να κατανοούν τα σημεία διεπαφής των δύο επιστημονικών πεδίων (Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας και Γλωσσική Αξιολόγηση) • Να συνδέσουν την θεωρία με την πράξη και πιο συγκεκριμένα μέσα από αναλυτικά προγράμματα και συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας (και της Ιταλομάθειας ειδικότερα) • Να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων στον Ευρωπαϊκό χώρο (Συμβουλίου της Ευρώπης, ECML) σχετικά με τη γλωσσική απόκτηση, εκμάθηση και αξιολόγηση. • Να συζητούν παραμέτρους και ατομικές διαφορές ως προς την επίδρασή τους στην γλωσσική απόκτηση και στη γλωσσική επίδοση χρησιμοποιώντας τη σωστή ορολογία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σύνδεση των θεωριών απόκτησης δεύτερης γλώσσας και της σχετικής εμπειρικής και πειραματικής έρευνας με τη γλωσσική αξιολόγηση και ιδιαίτερα με την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Βασικά σημεία διεπαφής της απόκτησης δεύτερης γλώσσας και της γλωσσικής αξιολόγησης: Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση στο γλωσσικό τεστ/ Ατομικές Διαφορές και Γλωσσική Επίδοση. Πολυγλωσσία, Διαμεσολάβηση και Διαγλωσσικότητα στη Γλωσσική Αξιολόγηση. Επικοινωνιακή γλωσσική δεξιότητα και Αξιολόγηση γλωσσομάθειας. Επίπεδα Γλωσσομάθειας: αναλυτικά προγράμματα και γλωσσικά τεστ. Εγκυρότητα δομής και περιεχομένου. Απόκτηση και Αξιολόγηση δεξιοτήτων Παραγωγής και Κατανόησης Γραπτού και Προφορικού Λόγου (σχάρες, περιγραφητές και κριτήρια αξιολόγησης σε διάφορα συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας και ιδιαίτερα της Ιταλομάθειας). Αξιολόγηση και Μετανάστευση: Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazione all’A1. Αναφορές και εφαρμογές στη Γ2 γενικότερα και στην Ιταλική ειδικότερα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Σεμινάρια80,3
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προτείνονται 2 εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης: 1. Συνεχής Αξιολόγηση μέσω προόδων/κουίζ και (μικρής έκτασης) εργασιών (4) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο μέσος όρος των οποίων θα είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Εάν ο φοιτητής/η φοιτήτρια δεν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα τέσσερα στάδια της συνεχούς αξιολόγησης, οδηγείται σε τελική εξέταση. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης συνίσταται η παρουσία στο μάθημα και η συμμετοχή στις συζητήσεις, στις σχετικές δραστηριότητες αλλά και προετοιμασία μέσα από μικρές εβδομαδιαίες εργασίες. 2.Τελική Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
VALUTARE LE COMPETENZE IN ITALIANO LINGUA STRANIERA Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77111765 Έκδοση: 1/2014 Συγγραφείς: ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ISBN: 978-960-9495-41-7 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες:εκμάθηση διδασκαλία αξιολόγηση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41960251 Έκδοση: A'/2008 Συγγραφείς: Τμήμα γλωσσικής πολιτικής.Συμβούλιο της Ευρώπης ISBN: 978-960-7779-46-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Language Testing and Assessment [electronic resource] Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75488138 Αριθμός τόμου: Έκδοση: 3rd ed./2017 Συγγραφείς: Elana Shohamy / Iair G. Or / Stephen May ISBN: 9783319022611 Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο Διαθέτης (Εκδότης): HEAL-Link Springer ebooks
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2020