Ειδική διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδική διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών. / Teaching Methods and Techniques of the School Subjects of Peligious Education.
ΚωδικόςΠΑ7
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Πεπές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015778

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών ΣπουδώνΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210
Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και ΑρχαιολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210
Εφαρμοσμένης ΘεολογίαςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδική διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600170234
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα έχουν καταρτιστεί στη Διδακτική και ειδικότερα στη Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων του σχολείου. Θα γνωρίζουν τις πολύπλευρες προϋποθέσεις του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού ως διδάσκοντα σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο. Θα είναι ικανοί και εξοικειωμένοι τόσο στο σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου όσο και τη χρήση της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Θα έχουν τη δυνατότητα να ερευνούν θεωρητικά και εμπειρικά θέματα που αφορούν στη σύγχρονη διδακτική, έχοντας την καθοδηγητική εμπειρία από το εποπτικό και υποστηρικτικό έργο των φοιτητών που εξασκούνται στα σχολεία, πραγματοποιώντας αμφότεροι την Πρακτική τους Άσκηση κοντά στους έμπειρους και εν ενεργεία καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα διδάσκονται αφενός μία γενική θεματολογία της Διδακτικής στη θεωρία και στην πράξη αφετέρου μία ειδκή θεματική που αφορά στη διδακτική του μαθήμτος των θρησκευτικών στο σχολείο Ειδικότερα οι μεταπτυχικοί φοιτητές καθοδηγούνται στην έρευνα διδακτικών θεωριών και μεθόδων που μπορούν να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τη διδακτική πράξη του σχολείου. Εξετάζονται θέματα όπως ο μαθητής και ο διδάσκων, οι διδακτικές αρχές, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας, ο τρόπος συγγραφής και ο ρόλος των Προγραμμάτων Σπουδών και των σχολικών βιβλίων, ο σχεδιασμός διδασκαλίας, ο ρόλος της πληροφορίας και των Τεχνολογικών στην Εκπαίδευση, η σημασία της αξιολόγησης της διδασκαλίας, η σύνδεση θεωρίας και πράξης στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών. Στη διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνονται ακόμη σύγχρονες μορφές διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως επικοινωνιακή και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδος project, διαθεματικότητα και διαπολιτισμική αγωγή σε σχέση με τη διδασκαλία και τη θρησκευτική αγωγή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετεχουν στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών, που περιλαμβάνει την ομαδική εξάσκηση των προπτυχικών φοιτητών μέσα από Μικροδιδασκαλίες, που παραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία I. 2 Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία II. 3.Ειδική διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών. 4. Ο διδάσκων και ο διδασκόμενος ως πρόσωπα επικοινωνίας και διαλόγου 5. Διδακτικές αρχές. 6. Διδακτικές μέθοδοι. 7. Προγράμματα Σπουδών και παραγωγή διδακτικού υλικού 8. Σχεδιασμός πραγματοποίηση και αξιολόγησης της διδασκαλίας. 9. Η κοινωνία της Πληροφορίας και η σύγχρονη εκπαιδευτική Τεχνολογία. 10. Εφαρμογές της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. 11. Σύγχρονες μορφές διδακτικής (ομαδοσυνεγατική, μέθοδος project, διαθεματικότητα, διαπολιτισμική διδασκαλία κ.ά) 12. Μικροδιδασκαλίες. 13. Πρακτικής Άσκηση.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική μεθοδολογία, Πρόγραμμα Σπουδών, σχεδιασμός διδασκαλίας, Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδοσ project, διαθεματικότητα, διαπολιτισμική διδασκαλία, Μικροδιδασκαλίες, Πρακτική Άσκηση.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1. Παρουσιάσεις κατά τη διδασκαλία (pptx) 2. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 3. Διαμορφωτική αξιολόγηση της χρήσης της τεχνολογίας (Τ.Π.Ε.) από τους φοιτητές 4. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail και μέσω του sis. auth.gr
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων78
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σεμιναριακές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνεται κάθε φορά, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιβλιογραφία σχετική με το γενικό αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει. Γενική βιβιλογραφία: 1. Ε. Περσελής, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της χριστιανικής αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994. 2. Ε. Περσελής, Σχολική θρησκευτική αγωγή, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1998. 3. Χ. Βασιλόπουλος, Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 21996. 4. Χ. Βασιλόπουλος, Ο μαθητής ως κριτήριο του μαθήματος των θρησκευτικών, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη -2η έκδοση- 1993. 5. Σ. Δερβίσης, Σύγχρονη γενική Διδακτική, Θεσσαλονίκη 31983. 6. Ε. Δημητρόπουλος, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, τόμ. Β΄, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1983. 7. Χ. Ζευκιλής, Εποπτικά μέσα διδασκαλίας των θρησκευτικών (διά τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα κατηχητικά), εκδ. Ιχθύς, Αθήνα 1969. 8. Χ. Ζευκιλής Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1989. 9. Ε. Κανακίδου – Β. Παπαγιάννη, Διαπολιτισμική αγωγή, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997. 10. Φ. Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998. 11. Ν. Μαρκαντώνη, Διδακτική των θεολογικών μαθημάτων, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1988. 12. Ηλ. Ματσαγγούρας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 13. Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμ. Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 31997. 14. Κ. Μπίκος, Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 15. Ε. Ταρατόρη – Ε. Τσαλκατίδου, Η μέθοδος project στη θεωρία και στην πράξη, εκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2002. 16. Ι. Κογκούλης, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42004. 17. Ηρ. Ρεράκης Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 18. Ηρ. Ρεράκης Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 19. Anton C. Vrame,The Educating Icon: Teaching Wisdom and Holiness in the Orthodox Way,Brookline, Holy Cross Orthodox Press, 1999. 20. John L. Elias,A History of Christian Education: Protestant, Catholic and Orthodox Perspective, Krieger Pub. Co., 2002. 21. Thomas H. Groome,Christian Religious Education: Sharing our Story and Vision,San Francisco, Harper and Row, 1980. 22. Marian de Souza, Kathleen Engebreston, Gloria Durka, Robert Jackson, Andrew McGrady (eds),International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education,Springer 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-03-2021