Ιστορία της πρόσληψης της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησιαστική Παράδοση.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία της πρόσληψης της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησιαστική Παράδοση. / Reception History of the Old Testament in the New Testament and patristic tradition
ΚωδικόςΠΔ17
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Παπαρνάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015709

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών ΣπουδώνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης2110
Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και ΑρχαιολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110
Εφαρμοσμένης ΘεολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία της πρόσληψης της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησιαστική Παράδοση.
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600170241
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-θα γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατανόησης της Π. Διαθήκης ανά χρονική περίοδο —θα κατανοούν τις ερμηνευτικές αρχές της πατερικής ερμηνευτικής και των εφαρμογών τους —θα μπορούν να αναζητήσουν, επισημάνουν, αναλύσουν και αξιοποιήσουν τα πατερικά ερμηνευτικά σχόλια σε επιλεγμένες περικοπές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη της ιστορίας της ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης από τον α΄ έως τον ιε΄ αι. Αρχές και μέθοδοι. 1. Εισαγωγικό. Περιγραφή μαθήματος. Εξέλιξη και σύγχρονη κατάσταση του επιστημονικού πεδίου της ιστορίας της πρόσληψης της Π. Διαθήκης. 2. Περίοδοι ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης (ενδοβιβλική ερμηνεία, περίοδος του δευτέρου Ναού, Κουμράν και αποκαλυπτική γραμματεία). 3. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης στην Κ. Διαθήκη Ι (ευαγγέλια). 4. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης στην Κ. Διαθήκη ΙΙ (απ. Παύλος). 5. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης στην Κ. Διαθήκη ΙΙΙ (καθολικές επιστολές-Αποκάλυψη). 6. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον β΄-γ΄ αι. 7. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον δ΄-ε΄ αι. Ι. 8. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον δ΄-ε΄ αι. ΙΙ. 9. Η ερμηνεία της Π. Διαθήκης τον στ΄-ιε΄ αι. 10. Σύγχρονα εργαλεία μελέτης των βιβλικών αναφορών στην εκκλησιαστική παράδοση. 11. Αρχές πατερικής ερμηνευτικής Ι (πατερικά κείμενα). 12. Αρχές πατερικής ερμηνευτικής ΙΙ (σύγχρονη έρευνα). 13. Σύνοψη – συμπεράσματα.
Λέξεις Κλειδιά
βιβλική ερμηνευτική, πατερική ερμηνευτική, παλαιά διαθήκη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια11
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Εξετάσεις20
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Προφορική εξέταση β) Γραπτές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ι. Παναγόπουλου, Η ερμηνεία της Αγ. Γραφής στην Εκκλησία των Πατέρων, Αθήνα 2009. Δ. Τρακατέλλη, Οι πατέρες ερμηνεύουν, Αθήνα 1996. J. Danielou, Αγία Γραφή και Λειτουργία, Αθήνα 1981. Σ. Αγουρίδης, Οι πατέρες της Εκκλησίας ως ερμηνευταί των Αγίων Γραφών, Εισηγήσεις Α΄ συνεδρίου ορθοδόξων θεολόγων, Αθήνα 1973, σ. 81-102. Θ. Ζήσης, Αι ερμηνευτικαί αρχαί του Μ. Βασιλείου, Τόμος εόρτιος 1600 επετείου Μ. Βασιλείου, Θεσσαλονίκη 1981. Δ. Λιάλιου, Η ερμηνεία της Αγ. Γραφής στη θεολογία του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, Αθήνα 1985. Η. Μουτσούλα, Γρηγόριος ο Νύσσης ως ερμηνευτής της Αγ. Γραφής, Αθήνα 1968. Α. Παπαρνάκη, Ο Μέγας Αθανάσιος ως ερμηνευτής της Παλαιάς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1997. Μ. Σιώτη, Ο Μ. Βασίλειος ως ερμηνευτής των Αγίων Γραφών, Αθήναι 1980.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2021