Παιδαγωγική Ψυχολογία.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία. / Educational Psychology.
ΚωδικόςΠΑ 10
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Πεπές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015757

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βιβλικών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών ΣπουδώνΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110
Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και ΑρχαιολογίαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110
Εφαρμοσμένης ΘεολογίαςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία.
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600170260
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μέσα από την ερευνητική και εμπειρική προσέγγισης της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να καταρτίζονται με απαραίτητες γνώσεις και αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να έχουν την ικανότητα, ως παιδαγωγοί, να διαχειρίζονται ορθά τον ψυχισμό του μαθητή και μάλιστα του εφήβου, να γνωρίζουν τον τρόπο, τα στάδια και τις δυσχέρειες της προσωπικής- γνωστικής- κοινωνικής και ηθικής τους ανάπτυξης. Να είναι ικανοί να διακρίνουν το ρόλο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της κληρονομικότητας σε σχέση με τη αναπτυξιακή δόμηση του μαθητή καθώς και τους τρόπους και τις θεωρίες μάθησής του και να προσαρμόζουν τη μάθηση και την αγωγή στο συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξής του εφήβου. Να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως πρόσωπα, να διαχειρίζονται τα θέματα και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και να αξιολογούν ορθά και αντικειμενικά τόσο τον εαυτό τους ως διδάσκοντες και παιδαγωγούς όσο και την επίδοση και την ευρύτερη πνευματική πρόοδο του μαθητή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ερευνώνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες, οι στάσεις, οι αξίες, οι ιδέες και οι ποικίλες θεωρίες που προσφέρονται ως προτάσεις στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου αφενός να αποκτήσουν μια ικανή εποπτεία του επιστημονικού και ερευνητικού του πεδίου και αφετέρου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με όσο το δυνατό πιο παιδαγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο προβλήματα και δυσκολίες που εμφανίζονται είτε γενικότερα στη σχολική ζωή είτε ειδικότερα στη διδακτική του πράξη. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ψυχολογία 2. Η ανάπτυξη του ανθρώπου ως προσώπου 3. Η Γνωστική ανάπτυξη 4. Η Κοινωνική ανάπτυξη 5. Η Ηθική ανάπτυξη 6. Ο ρόλος της Κληρονομικότητας και του αναπτυξιακού περιβάλλοντος του ανθρώπου 7. Ωρίμανση και μάθηση στο σχολείο 8. Νοημοσύνη και σχολείο 9. Μάθηση- Θεωρίες μάθησης 10. Κίνητρα μάθησης 11. Σχολικό περιβάλλον και διαχείριση τάξης 12. Η εφηβεία και ο έφηβος 13. Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Λέξεις Κλειδιά
Παιδαγωγική Ψυχολογία, Ανάπτυξη, προσωπική-γνωστική-κοινωνική- ηθική ανάπτυξη. Νοημοσύνη, κίνητρα μάθησης, διαχείριση τάξης διαπροσωπικές σχέσεις, εφηβεία, εκπαιδευτική αξιολόγηση
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1. Παρουσιάσεις κατά τη διδασκαλία (pptx) 2. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 3. Διαμορφωτική αξιολόγηση της χρήσης της τεχνολογίας (Τ.Π.Ε.) από τους φοιτητές 4. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω e-mail και μέσω του sis. auth.gr
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων78
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σεμιναριακές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνεται κάθε φορά, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιβλιογραφία σχετική με το γενικό αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει. Γενική Βιβλιογραφία: 1. Αχ. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, έκδ. 6η, εκδ. Α/φών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009. 2. Serge Mouchon- Jean-Noel Foulin, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, εκδ. Μετάιχμιο, Αθήνα 2002 3. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Α’, Συμπεριφοριστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1991. 4. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Β’ Κοινωνκικογνωστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1995 5. Ε. Κολιάδης, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τ.Γ’ Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα (χ.ε.ο)1997. 6. Α. Κοσμόπουλος, Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγιφκή του προσώπου 3η έκδ. εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 7. Σ. Δερβίσης, Σύγχρονη γενική Διδακτική, Θεσσαλονίκη 31983. 8. Ε. Δημητρόπουλος, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, τόμ. Β΄, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1983. 9. Χ. Κωνσταντίνου,Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και σχολική πρακτική, εκδ. Gutenberg,Αθήνα 2000. 10. Ηλ. Ματσαγγούρας,Η σχολική τάξη, τ. Α΄, Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος, Αθήνα (χ.ε.ο.)2001. 11. Ηλ. Ματσαγγούρας, Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1995. 12. Ηλ. Ματσαγγούρας, Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τόμ. Β΄ Στρατηγικές διδασκαλίας. Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 31997. 13. Κ. Μπίκος, Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 14. Ι. Κογκούλης, Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 42004. 15. Ηρ. Ρεράκης Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 16. Ηρ. Ρεράκης Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 17. Π. Ξωχέλης, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμαερα, ε εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2005. 18. Χ. Χατζηχρήστου, Εισαγωγή στη σχολική Ψυχολογία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. 19. E. Wragg, Διαχείριση της σχολικής τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μτφρ. Ν. Αβούρη, εκδ. Σαββάλλας, Αθήνα 2003. 20. Εμμ. Περσελής, Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2000 21. Α. Μπρούζος, Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικοής- προσανατολισμού. Μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης, εκδ. Λύχνος, Αθήνα 1995. 22. Ν. Νησιώτης, Από την ύπαρξη στη συνύπαρξη, εκδ. Μαϊστρος, Αθήνα 2004 23. Α. Παπάς, Μαθητοκεντρική διδασκαλία, εκδ. Βιβλία για όλους, Αθήνα 1996 24. J. Piaget, Περί παιδαγωγικής, μτφρ. Μ. Αβαριτσιώτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000 25. Μ. Σακελλαρίου – Μ. Κόνσολας (επιμ), Μέθοδοι διδασκαλίας: Ενίσχυση της μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2008 26. Γ. Τομασίδης, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1982. 27. J. Habermas, Η ηθική της επικοινωνίας, εκδ. Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 1987 28. Χ. Χριστόπουλος, Το νέο σχολείο και η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2005 29. I. Yalom, Θρησκεία και ψυχιατρική, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2003 30. Ζ. Μόκο, Ψυχανάλυση και εκπαίδευση, εκδ, Καστανιώτης, Αθήνα 1997
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-03-2021