ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι / Strength of Materials and Structural Elements I
ΚωδικόςΤΕ4400
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000197

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 745
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600170521
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ4400
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Γνωρίζουν τις βασικές αρχες της μηχανικής των υλικών. -Υπολογίζουν τάσεις, τροπές και παραμορφώσεις σε αξονική φόρτιση, κάμψη και στρέψη σε ελαστικά και ελαστοπλαστικά υλικά. -Υπολογίζουν υπερστατικά κατασκευές αξονικής φόρτισης και στρέψης. -Γνωρίζουν το μετασχηματισμό των τάσεων και τροπών στην επίπεδη ένταση, επίπεδη παραμόρφωση και στις τρεις διαστάσεις. -Γνωρίζουν τα βασικά κριτήρια διαρροής όλκιμων και ψαθυρών υλικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Tάση, τροπή και ιδιότητες υλικών (τάση, τροπή, μηχανικές ιδιότητες των υλικών, σχέσεις τάσεων-τροπών στη γραμμική ελαστικότητα, ιδεατά υλικά) [10 ώρες]. 2. Αξονική φόρτιση (παραμορφώσεις αξονικά φορτιζομένων μελών, παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων, τροπική ενέργεια, υπερστατικές κατασκευές, ελαστοπλαστική ανάλυση) [9 ώρες]. 3. Καθαρή κάμψη (τάσεις και παραμορφώσεις στη δοκό, τάσεις στη δοκό σε γραμμικά ελαστικά υλικά, εγκάρσιες παραμορφώσεις, ελαστική τροπική ενέργεια, δοκοί με αξονική φόρτιση στο επίπεδο συμμετρίας, σύνθετες δοκοί, ελαστοπλαστικά υλικά) [10 ώρες]. 4. Στρέψη (τάσεις και παραμορφώσεις στην άτρακτο, τάσεις στην άτρακτο σε γραμμικά ελαστικά υλικά, τάσεις και τροπές σε καθαρή διάτμηση, ανομοιόμορφη στρέψη, ελαστική τροπική ενέργεια στη στρέψη και καθαρή διάτμηση, υπερστατικές άτρακτοι, στρέψη ράβδων ορθογωνικής διατομής, κοίλες λεπτότοιχες άτρακτοι, μη γραμμικά υλικά, ελαστοπλαστικά υλικά) [9 ώρες]. 5. Ανάλυση τάσεων (επίπεδη και τριδιάστατη ένταση, τάσεις σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τάσεις, μέγιστες διατμητικές τάσεις, κύκλος του Mohr, εξισώσεις ισορροπίας, συνοριακές συνθήκες για τις τάσεις) [8 ώρες]. 6. Κριτήρια διαρροής (μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά, κριτήρια Tresca, von Mises, Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager) [3 ώρες]. 7. Ανάλυση τροπών (επίπεδη και τριδιάστατη παραμόρφωση, τροπές σε κεκλιμένα επίπεδα, κύριες τροπές, μέγιστες διατμητικές τροπές, κύκλος του Mohr, μέτρηση παραμορφώσεων, συνοριακές συνθήκες για τις μετατοπίσεις, συνθήκες συμβιβαστού) [4 ώρες].
Λέξεις Κλειδιά
Μηχανική των Υλικών, Αντοχή των Υλικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Εργαστηριακή Άσκηση20,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων722,6
Φροντιστήριο361,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Τελική Eξέταση. Απαιτείται βαθμός ≥5. • Προαιρετική Επιλογή αντί της Τελικής Εξέτασης: (Πρόοδος 1)x0.5+(Πρόοδος 2)x0.5. Απαιτείται συνολικός βαθμός ≥5. Προυποθέτει παράδοση Εβδομαδιαίων Ασκήσεων. Bonus (στους επιτυχόντες): (10 Εβδομαδιαίες Ασκήσεις)x0.1.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Παπαμίχος Ε, Χαραλαμπάκης Ν (2017). Αντοχή των υλικών και δομικών στοιχείων, 2η εκδ., Θεσσαλονίκη: Τζιόλας. 2. Beer FP, Johnston Jr ER, DeWolf JT, Mazurek DF (2016). Μηχανική των υλικών. 7η εκδ., Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Βαρδουλάκης Ι (1999). Τεχνική Μηχανική II. Αθήνα: Συμμετρία. 2. Τσαμασφύρος ΓΙ (1990). Μηχανική παραμορφωσίμων σωμάτων Ι. Αθήνα: Συμμετρία. 3. Τσαμασφύρος ΓΙ, Δήμου Γ (1997). Μηχανική παραμορφωσίμων σωμάτων Ι - Ασκήσεις. Αθήνα: Συμμετρία. 4. Gere JM, Timoshenko SP (1999). Mechanics of materials. 4th ed. Stanley Thornes (Publishers)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-05-2020