ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / Sociology
ΚωδικόςΕΗΟ12
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000941

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600170639
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα: - αποκτήσουν γνώσεις για τη γένεση και την ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογίας -ασκηθούν στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων - κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας - εμπεδώσουν της αρχές της κοινωνικής έρευνας - κατανοήσουν τις βασικές αρχές ανάλυσης και κατανόησης κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων στο σύγχρονο κόσμο
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην κοινωνιολογία και την κοινωνιολογική έρευνα. Αναφέρεται στους λόγους γένεσης της κοινωνιολογίας, στις κλασικές κοινωνιολογικές θεωρίες, στη μεθοδολογία έρευνας, στα βασικά δεδομένα λειτουργίας και δυσλειτουργίας της κοινωνίας και στις εξελίξεις και τα δεδομένα της μοντέρνας κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα εξής: Εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης. Ανάλυση των βασικών εννοιών-λειτουργιών της κοινωνικής ζωής. Τυπολογική παρουσίαση των τάσεων που οδήγησαν αρχικά στην προβληματική και προοδευτικά στη γένεση της Επιστήμης. Ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσεως. Προσέγγιση και ανάλυση των προϋποθέσεων-πηγών της Κοινωνιολογίας. Προϊστορία, ιστορία και κλασικοί του κοινωνιολογικού χώρου, εξειδικεύσεις προοπτικές. Διαιρέσεις της βασικής επιστήμης. Λειτουργία της ολικής κοινωνίας. Προέλευση, μορφοποιητικές διαδικασίες, εξέλιξη, συλλειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Σύγχρονοι κλάδοι και περιεχόμενο. Μέθοδοι και αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνιολογία, πολιτισμός, κοινωνία, κοινωνική έρευνα, κοινωνική δράση, θεωρητικοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σύνολο26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται με δοκιμασία σύνθεσης κριτικού στοχασμού σε θεματική που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιω. Πέτρου, Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη:Βάνιας, 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bottomore, T.B., 2000, Κοινωνιολογία. Κεντρικά προβλήματα και βασική βιβλιογραφία, Αθήνα: Gutenberg. • Giddens Anthony, 2005, Κοινωνιολογία, (μτφρ. Δ. Γ. Τσαούσης), Αθήνα: Gutenberg. • Giddens, A. (1989) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας. • Laburthe-Tolra P., Warnier J.P., 2003, Εθνολογία. Ανθρωπολογία, (μτφρ.Β.Χατζάκη, επιστ.επιμ. Ε.Καλπουρτζή, εισαγ.Φ.Τσιμπιρίδου), Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. • Nτυρκέμ E., 1978, Oι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου (εισαγωγή - μτφρ. Λ. Mουσούρου), Αθήνα: Gutenberg. • Zέγκερ I., 1977, Eισαγωγή στην Kοινωνιολογία: θεωρία, μέθοδος, πρακτική. Αθήνα: Mπουκουμάνης. • Αντωνοπούλου, Μαρία, Ν., 1988, Θεωρία και Ιδεολογία στη Σκέψη των Κλασσικών της Κοινωνιολογίας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. • Αρόν, Ρεημόν, 1984, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης: Μοντεσκιέ, Κοντ, Μαρξ, Τοκβίλ, Αθήνα: Γνώση. • Γιούλτσης Β., 2004, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς. • Βέμπερ, Μαξ, 1984, Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, μετάφραση: Μ. Γ. Κυπραίος, πρόλογος-θεώρηση-επιμέλεια:Βασίλης Φίλιας, Αθήνα: Gutenberg • Βέμπερ, Μαξ, 2005, Οικονομία και Κοινωνία: Κοινωνιολογικές έννοιες, μετάφραση-εισαγωγή –επιμέλεια Θανάση Γκιούρα, Αθήνα: εκδόσεις Σαββάλας • Γιούλτσης, Βασίλειος Τ., 1997, Γενική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε • Νικολαΐδης Απ., 2007, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη. • Πέτρου, Ιωάννης, 2007, Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Βάνιας. • Τσαούσης Δ. , 1984, Χρηστικό λεξικό κοινωνιολογίας. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg • Τσαούσης, Δημήτριος Γ. , 2000, Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Αθήνα: Gutenberg • Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, 1993, Ο Max Weber και η Κατασκευή Εννοιών στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κένταυρος. • Τσιρώνης, Χρήστος, 2013, Ο Καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Τομές στο έργο του Ζ. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. • Τσιρώνης, Χρήστος, 2013, Άνθρωπος και Κοινωνία, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2013