ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / Laboratory Food Testing
ΚωδικόςΚ410
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002709

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 59
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία7
Class ID
600170697
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Ποσοτικής Αναλυτικής Χημείας Γνώσεις Χημείας Τροφίμων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται: 1. να κατανοούν τις αρχές των αναλυτικών μεθόδων αξιολόγησης τόσο της θρεπτικής αξίας, της διατροφικής αξίας και της γνησιότητας των τροφίμων, με βάση την περιεκτικότητά τους σε κύρια και δευτερεύοντα συστατικά, όσο και της ποιότητάς τους, με τη βοήθεια χημικών, βιοχημικών και μικροβιολογικών δεικτών, καθώς και τις αρχές των μεθόδων αξιολόγησης της οργανοληπτικής ποιότητας των τροφίμων. 2. να μπορούν α) να χειρίζονται όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά την εξέταση των τροφίμων, β) να εργάζονται μόνοι ή σε ομάδες, γ) να αξιοποιούν τη σχετική με τα τρόφιμα νομοθεσία κατά τη σύνταξη αναφορών οι οποίες βασίζονται σε αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης δειγμάτων τροφίμων ή κατά την παρουσίαση σε ακροατήριο του τρόπου εργασίας κατά την εξέταση συγκεκριμένου δείγματος τροφίμου με σκοπό να διαπιστωθεί εάν αυτό ανταποκρίνεται στις θεσπισμένες προδιαγραφές, δ) να ανατρέχουν σε βιβλιογραφικές/ηλεκτρονικές πηγές ώστε να επιλύουν προβλήματα που έχουν σχέση με την εξέταση τροφίμων ως προς τη γνησιότητα και την ποιότητά τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά για την εξέταση των τροφίμων (δειγματοληψία και χειρισμός δείγματος, επιλογή μεθόδων εξέτασης). Εξέταση τροφίμων για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό φυσικών συστατικών τους με εφαρμογή χημικών, βιοχημικών, φυσικοχημικών και φυσικών μεθόδων. Οργανοληπτική και μικροβιολογική εξέταση τροφίμων. Σχετική με τα τρόφιμα νομοθεσία με βάση την οποία γίνεται η εξέτασή τους. Εργαστηριακές ασκήσεις εξέτασης επιλεγμένων δειγμάτων τροφίμων και ποτών προς διερεύνηση της γενικής σύστασής τους και προς αξιολόγηση της διατροφικής αξίας, της γνησιότητας και της ποιότητάς τους. Προφορική παρουσίαση του τρόπου εργασίας κατά την εξέταση ενός δείγματος τροφίμου με σκοπό να διαπιστωθεί αν ικανοποιεί τις νομοθετημένες προδιαγραφές ποιότητας και γνησιότητας.
Λέξεις Κλειδιά
τρόφιμα, ποτά, ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Αναζήτηση βιβλιογραφίας, αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρει το e-learning για την επικοινωνία με τους φοιτητές, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και ασκήσεων που δίνονται στους φοιτητές για επίλυση, καθώς και των δυνατοτήτων για την εξ αποστάσεως εξέταση την περίοδο του εγκλεισμού και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (κατάθεση εργασίας).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Σεμινάρια60,2
Εργαστηριακή Άσκηση722,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από: α) την επίδοση της/του φοιτήτριας/φοιτητή σε όλες τις γραπτές εργασίες που οφείλει να παραδώσει, β) την από την/τον επιβλέπουσα/επιβλέποντα κάθε εργαστηριακής άσκησης αξιολόγηση του βαθμού προετοιμασίας της/του φοιτήτριας/φοιτητή για αυτή και του βαθμού ενεργού συμμετοχής της/του σ' αυτή, γ) την επίδοση της/του φοιτήτριας/φοιτητή στην προφορική παρουσίαση σχετικής με το μάθημα εργασίας (σεμινάριο), δ) την επίδοση της/του φοιτήτριας/φοιτητή σε δύο γραπτές δοκιμασίες που γίνονται στη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης. Αυτός καθορίζεται για κάθε φοιτήτρια/φοιτητή με βάση: (α) την επίδοσή της/του σε κάθε γραπτή εργασία και την αξιολόγηση τόσο του βαθμού προετοιμασίας της/του για κάθε επιμέρους εργαστηριακή άσκηση όσο και του βαθμού ενεργού συμμετοχής της/του σ’ αυτή (30%) (β) την επίδοσή της/του στο σεμινάριο (20%) (γ) την επίδοσή της/του σε γραπτή δοκιμασίες στην ύλη του α΄ κύκλου των εργαστηριακών ασκήσεων (25%) και σε γραπτή δοκιμασία στην ύλη του β΄ κύκλου των εργαστηριακών ασκήσεων (25%), εφόσον η μέση βαθμολογία σ’ αυτές είναι τουλάχιστον ίση με τέσσερα στα δέκα (4/10).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=99&txt=y&show_sub=1 S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis, 4th Edition, Springer, New York – Dordrecht - Heidelberg - London, 2010, ISBN 978-1-4419-1477-4 S. S. Nielsen (Ed.), Food Analysis Laboratory Manual, 2nd Edition, Springer, New York - Dordrecht - Heidelberg - London, 2010, ISBN 978-1-4419-1462-0
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-03-2021