ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ / Organic Chemistry II
ΚωδικόςΥ09
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002637

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600170764
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις χαρακτηριστικές τάξεις ενώσεων και τους μηχανισμούς των αντιδράσεων και θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας. Επίσης θα μπορούν να επεκτείνουν την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία στη δημιουργία νέων συνθέσεων και την εύρεση της άγνωστης δομής περισσότερο πολυπλόκων μορίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντιδράσεις των Αλκενίων - Αλκύνια - Απεντοπισμένα πι συστήματα - Βενζόλιο και Αρωματικότητα - Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση - Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού - Φάσματα Υπερύθρου - Φάσματα Μαζών
Λέξεις Κλειδιά
Αλκένια, αλκύνια, συζυγιακά διένια, βενζόλιο, αρωματικότητα, ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση, φάσματα NMR, IR, MS
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις56
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων163
Φροντιστήριο28
Εξετάσεις3
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική), Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. P. Vollhardt, N. Schore "Οργανική Χημεία - Δομή και λειτουργικότητα" Τόμοι Α και Β, Απόδοση στα ελληνικά: Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Ν. Ρόδιοσ, Σ. Σπυρούδης, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2012,Θεσσαλονίκη. 2. J. McMurry, Οργανική Χημεία, Απόδοση στα ελληνικά: Α. Βάρβογλης, Μ. Ορφανόπουλος, Ι. Σμόνου, Μ. Στρατάκης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2012, Ηράκλειο
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-03-2020