ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Pollution Control
ΚωδικόςΥΧΥ452
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000988

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600170798
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος Διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου. Μετρήσεις πεδίου. Αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας ρύπων από την ατμόσφαιρα και από πηγές εκπομπής. Συστήματα δειγματοληψίας. Προσδιορισμός αερίων ρύπων. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης και της χημικής σύστασης της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης. Δειγματοληψία και ανάλυση μετεωρικών κατακρημνισμάτων. Αρχές και τεχνικές δειγματοληψίας νερών. Προκατεργασία δειγμάτων. Μέθοδοι προσδιορισμού παραμέτρων ελέγχου ποιότητας νερών (οργανοληπτικές και φυσικοχημικές παράμετροι, παράμετροι οργανικής ρύπανσης, θρεπτικά συστατικά., βαρέα μέταλλα και τοξικά στοιχεία, οξικές οργανικές ενώσεις). Βιοανιχνευτές. Έλεγχος επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μέθοδοι ταυτοποίησης – ποσοτικοποίησης συμμετοχής πηγών ρύπανσης
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-09-2013