ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ / Organic Synthesis Laboratory
ΚωδικόςΥΧΟ422
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001012

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600170822
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εμβάθυνση από μέρους των φοιτητών σε γενικά θέματα μεθοδολογίας καθώς και σε ειδικά κεφάλαια οργανικής σύνθεσης από τη συνθετική σκοπιά. Η παράθεση επιλεγμένων συνθέσεων υπό μορφή εργαστηριακών ασκήσεων. Είναι απαραίτητη η επαρκής γνώση της ευρύτερης Οργανικής Χημείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΩΡΙΑ: Ρετροσυνθετική ανάλυση. Προστασία λειτουργικών ομάδων. Οξειδώσεις, αναγωγές. Αντιδράσεις σχηματισμού δεσμών C-C. Η έννοια της συνθόνης. Αντιδράσεις οργανομεταλλικών ενώσεων προς σχηματισμό δεσμών C-C. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συνθέσεις οργανικών ενώσεων σε περισσότερα του ενός στάδια. Φωτοχημική αναγωγή. Στερεοεκλεκτική σύνθεση.
Λέξεις Κλειδιά
Ρετροσυνθετική ανάλυση, Προστατευικές ομάδες, οξείδωση, αναγωγή, συνθόνες, αντιδράσεις σχηματισμού δεσμών C-C, αντιδράσεις οργανομεταλλικών ενώσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων της συνθετικής οργανικής χημείας. Όλα τα θέματα που δίδονται είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Σ. Σπυρούδης, Εκδόσεις Άγις-Σάββας Δ. Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη, 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- «ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY, Reactions, Mechanisms, and Structure, Fourth Edition», J. March, Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons Inc., New York, 1992. - "ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY", Part A & B, Second Edition, F. A. Carey, R. J. Sundberg, Plenum Press, New York, 1984.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2013