ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ / SPECIAL TOPICS ON THERMAL PROCESSING AND INDUSTRIAL REFRIGERATION
Κωδικός313
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑνανίας Τομπουλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000349

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600171104
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να μπορούν να αναλύουν τις θερμικές διεργασίες στην παραγωγή ενέργειας. Να αναλύουν διεργασίες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας. Να μπορούν να επιλέγουν ψυκτικά μίγματα και μονάδες για εφαρμογή της ψύξης στη βιομηχανία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
(1) Θερμικές διεργασίες στην παραγωγή ενέργειας: Κύκλοι ατμοστροβίλου, αεριοστροβίλου, συνδυασμένοι κύκλοι (combined cycle), ατμοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, εξεργειακή ανάλυση, βιομηχανικός ατμός χρήσης, ζεστό νερό χρήσης, συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού (co-generation), συστήματα ανάκτησης απόβλητης θερμότητας, ξήρανση, εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας. (2) Eνεργειακή αξιοποίηση βιομάζας: Είδη βιομάζας και δυναμικό, χαρακτηριστικά, τεχνολογίες μετατροπής. Καύση - στάδια, εκπομπές ρύπων, τεχνολογίες, εφαρμογές και δυσκολίες, περιβαλλοντικοί κανονισμοί.. Πυρόλυση - είδη διεργασιών, δομικά συστατικά οργανικής ύλης, διάσπαση στερεής βιομάζας και κινητική διάσπασης, προϊόντα πυρόλυσης, τεχνολογίες και εφαρμογές. Αεριοποίηση - στάδια διεργασίας και τεχνολογίες αεριοποίησης, εφαρμογές αξιοποίησης παραγόμενου αερίου σε ΜΕΚ, αεριοστροβίλους, κυψέλες καυσίμου. Διεργασίες αναβάθμισης αερίου, Fischer-Tropsch. Αεριοποίηση σε ρευστοποιημένη κλίνη, σταθερή και κινητή κλίνη, υπολογισμοί. Σύσταση αερίου αεριοποίησης, χημική ισορροπία, υπολογισμός σύστασης και ενεργειακού περιεχομένου. Άλλες θερμικές διεργασίες. Βιοκαύσιμα 1ης, 2ης, 3ης γενιάς. Διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων και ιδιότητες, βιοντίζελ, βιοαιθανόλη, βιομεθάνιο, υδρογόνο. (3) Bιομηχανική ψύξη: Ψυκτικά μίγματα, κυκλικές λειτουργίες, ψυκτικές μονάδες συμπιεστή, ψυκτικές μονάδες απορρόφησης, σωληνώσεις, μηχανές, συσκευές, ψυκτικοί χώροι, ψυκτική ισχύς. Εφαρμογές της ψύξης στη βιομηχανία, πύργοι ψύξης, ψυκτικά μέσα και ολοκληρωμένη αποτίμησή τους, κρυογονικές και άλλες ειδικές (π.χ. ιατρικές) εφαρμογές της ψύξης.
Λέξεις Κλειδιά
Θερμικές διεργασίες, συνδυασμένος κύκλος, συμπαραγωγή, Τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων, Καύση, πυρόλυση, αεριοποίησηη, Bιομηχανική ψύξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Iστοσελίδα μαθήματος: http://elearning.auth.gr/. Συνίσταται ο συχνός έλεγχος της ιστοσελίδας του μαθήματος για ανακοινώσεις και καινούριο υλικό. Η εγγραφή στο μάθημα μέσω elearning είναι υποχρεωτική.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις551,8
Εργαστηριακή Άσκηση100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,2
Φροντιστήριο301
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Εργασίες 20% – Τελική γραπτή εξέταση 100% – Σύνολο 100% + 20% bonus (Προϋπόθεση: 50% επιτυχία στην τελική εξέταση – Σημείωση: Ο βαθμός των εργασιών μεταφέρεται και στην εξεταστική Σεπτεμβρίου). II. Τελική γραπτή εξέταση 100%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Τεχνική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ, Ατμοπαραγωγικές Εγκαταστάσεις-Λέβητες, Β.Α. Σωτηρόπουλος (Κωδ. Εύδ. 2809, ISBN ISBN: 978-960-357-023-0), 1997, Εκδ. Χ.&Β. Κορδαλή Ο.Ε. 2) Θερμικές Διεργασίες, Α. Στέγγου-Σαγιά (Κωδ. Εύδ. 320169, ISBN: 978-960-603-239-4) 2015, ΣΕΑΒ, kallipos 3) Ν, Παπαγεωργίου, Ατμοπαραγωγοί Ι - Γενικές Αρχές (Κωδ. Εύδ. 50660524, ISBN: 978-960-7888-35-9), 1991, Εκδ.: ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας στη Βιομηχανική Ψύξη, Μ. Ιατρίδης, 1996, Εκδ. ΚΑΠΕ 2) Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future: Fundamentals of Conversion Processes, Wiebren de Jong, J. Ruud van Ommen, ΙΣΒΝ 978-1-118-30491-4, 2014, Wiley 3) Combustion and Gasification in Fluidized Beds, Prabir Basu (ISBN 978-0849333965), 2008, CRC Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-09-2017