ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / CORROSION AND PROTECTION OF MATERIALS
Κωδικός333
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑζαρίας Μαυρόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000441

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 65
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογής Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600171120
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 132 ΧΗΜΕΙΑ
 • 117 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εξειδικευμένες γνώσεις για τα υλικά, τη δομή τους και τις ιδιότητές τους. Βασικές γνώσεις χημείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα - κατανοήσουν τη σημασία της διάβρωσης, τις βασικές αρχές της και την επίδραση των διαφόρων παραμέτρων στη διάβρωση. - είναι σε θέση να διακρίνουν τα διάφορα είδη διάβρωσης και να γνωρίζουν με ποιούς τρόπους μπορούν ν' αποφευχθούν. - αποκτήσουν γνώση των βασικών αρχών που διέπουν τις πιστοποιημενες δοκιμασίες διάβρωσης. - διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ ανοδικής και καθοδικής προστασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, Βασικές αρχές διάβρωσης, Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις, Πόλωση, Παθητικοποίηση, Επίδραση των περιβαντολλογικών μεταβλητών, (επίδραση της ταχύτητας, θερμοκρασίας, οξυγονου, συγκέντρωση διαβρωτικών στοιχείων, μικροδομή), Είδη διάβρωσης (Ομοιόμορφη, γαλβανική, τρηματική, διάβρωση εσοχής, περικρυσταλλική, δυναμοδιάβρωση, κόπωση σε διαβρωτικό περιβάλλον, μηχανική, εκλεκτική, καταστροφή λόγω υδρογόνου), Πιστοποιημένες δοκιμές διάβρωσης, Μέθοδοι προστασίας από τη διάβρωση (Ανοδική και καθοδική προστασία, αναχαιτιστές, φυσικές και χημικές μέθοδοι), Οξείδωση.
Λέξεις Κλειδιά
Διάβρωση, Hλεκτροχημικές αντιδράσεις, Είδη διάβρωσης, Προστασία από τη διάβρωση, Οξείδωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διάρκεια των διαλέξεων γίνονται παρουσιάσεις power point και βίντεο. Η ιστοσελίδα του μαθήματος περιλαμβάνει το syllabus, τις ασκήσεις και ανακοινώσεις. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται, όπου χρειασθεί, και με e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών291,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση διαμορφωμένη σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Βασικές Αρχές Διάβρωσης (σημειώσεις Σ. Σκολιανού.) • Η Διάβρωση και Προστασία των Μετάλλων με Απλά Λόγια (σύγγραμμα Α. Λεκάτου, Εκδόσεις Νημερτής, ISBN 978-960-9951-2-4, 2013) • Επιστήμη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών (σύγγραμμα Γ.Χρυσουλάκη, Δ.Παντελή, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN 960-7510-39-9, 1996)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Corrosion Engineering, Mars G Fontana, McGraw-Hill Companies; 3rd edition, 1986 - Corrosion Engineering: Principles and Practice, McGraw-Hill Professional; 1st edition, 2008 - Corrosion Tests And Standards: Application And Interpretation, ASTM International; 2nd edition, 2004 - Corrosion: Understanding the Basics, Joseph R. Davis, ASM International, 2000 - ASM Handbook Volume 13A: Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection, ASM International, 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2020