ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ / Chemical Prosseces
ΚωδικόςΒ03
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002650

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 92
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΕπιλογής425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600171185
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να κατανοήσει τις βασικές αρχές του σχεδιασμού χημικών αντιδραστήρων. -Να μπορεί να σχεδιάσει αντιδραστήρες με ιδανική ροή και απλές αντιδράσεις. -Nα κατανοεί την έννοια, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διεργασίες ενός σύγχρονου διυλιστηρίου πετρελαίου. - Να κατανοεί το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων ζεολιθικών καταλυτών πυρόλυσης κλασμάτων πετρελαίου προς παραγωγή υγρών καυσίμων. - Να κατανοεί τις καταλυτικές διεργασίες παραγωγής χημικών προϊόντων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές Χημικών Διεργασιών, είδη χημικών αντιδραστήρων, εξισώσεις σχεδιασμού, απλές και πολλαπλές αντιδράσεις, συνδυασμός αντιδραστήρων, καταλυτικές αντιδράσεις & αντιδραστήρες, βιομηχανικές εφαρμογές: καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Φροντιστήριο261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
2 πρόοδοι απαλλακτικές και/ή εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου Οι βαθμοί αναρτώνται στο σάϊτ του Εργ.Χημ.& Περ.Τεχν.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISGZGalj1MlXFplWmJ0toL5i0MU6RNaquVwdFJGv_-0/edit?hl=en_GB&hl=en_GB#gid=1350492503
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μάτης Κ.Α.,Μαύρος Π.,Τριανταφυλλίδης Κ.Σ., 2009, Στοιχεία χημικών διεργασιών, ΕΚδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-418-193-3 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549018) 2. Levenspiel O., 2011, Μηχανική Χημικών Διεργασιών (μετάφραση: Φ. Πομώνης, Κ. Μάτης, Ν. Παπαγιαννάκος, Χ. Κορδούλης, Π. Μαύρος, Κ. Κολώνια), Εκδ. Κωσταράκη, Αθήνα. ISBN: 978-960-87655-8-0 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115207)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Carberry J.J. and Varma A. (eds.), 1987, Chemical Reaction and Reactor Engineering, M. Dekker, New York. Danckwerts P.V., 1970, Gas-Liquid Reactions, McGraw-Hill, New York. Deckwer W.-D., 1992, Bubble Column Reactors, J. Wiley & Sons, Chichester. Denbigh K.G., 1965, Chemical Reactor Theory; An Introduction, CUP, Cambridge. Doran P.M., 1998, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, London. Froment G.F. and Bischoff K.B., 1990, Chemical Reactor Analysis and Design, J. Wiley & Sons, New York. Lee H.H., 1985, Heterogeneous Reactor Design, Butterworth, Boston. Levenspiel O., 1998, Chemical Reaction Engineering, 3rd Ed., J. Wiley & Sons, New York. Levenspiel O., 1984, The Chemical Reactor Omnibook, OSU Book Stores, Corvallis, OR. Schmidt L.D., 2005, The Engineering of Chemical Reactions, 2nd ed., Oxford University Press, New York. Shah Y.T., 1979, Gas-Fluid-Solid Reactor Design, McGraw-Hill, London. Thoenes D.,1994, Chemical Reactor Development : From Laboratory Synthesis to Industrial Production, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Treybal R.E., 1968, Mass Transfer Operations, McGraw-Hill, New York. Westerterp K.R., van Swaaij W.P.M. and Beenackers A.A.C.M., 1995, Chemical Reactor Design and Operation, J. Wiley & Sons, Chichester.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-03-2021