ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / Materials Chemistry
ΚωδικόςΗ11
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002665

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 101
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600171225
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - γνωρίζουν την έννοια της κρυσταλλικής δομής στερεών υλικών - κατανοούν βασικές αρχές και τη σημασία της περίθλασης ακτίνων Χ - γνωρίζουν τη σημασία της πρόσμειξης και το ρόλο της στις ηλεκτρονιακές ιδιότητες ανόργανων ημιαγωγών - προβλέπουν την ηλεκτρονιακή και ιονική αγωγιμότητα σε οξείδια μετάλλων - γνωρίζουν τη μοριακή δομή υγρών κρυστάλλων και συσχετίζουν δομή με ιδιότητες - κατανοούν την αρχή σημαντικών εφαρμογών των υγρών κρυστάλλων - γνωρίζουν τη μοριακή δομή αγώγιμων πολυμερών και συσχετίζουν δομή με ιδιότητες - κατανοούν τον μηχανισμό αγωγιμότητας στα αγώγιμα πολυμερή και αρχές βασικών εφαρμογών
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας. Κατηγορίες κρυσταλλικών στερεών. Περίθλαση ακτίνων-X σε σκόνη και μονοκρύσταλλο, πρόβλεψη ή/και διευκρίνηση κρυσταλλικής και μοριακής δομής. Υγροί κρύσταλλοι. Ταξινόμηση, κρυσταλλικές φάσεις. Ιδιότητες, συσχετισμός δομής ιδιοτήτων. Εφαρμογές, οθόνες υγρών κρυστάλλων. Φυσικοχημικές ιδιότητες και χαρακτηρισμός της δομής και σταθερότητας μεταλλικών οξειδίων και ημιαγωγών. Λεπτά υμένια. Νανοδομές. Μηχανισμοί αγωγιμότητας. Ιονική και ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα ατελών κρυστάλλων. Mοντέλα σημειακών ατελειών σε μη στοιχειομετρικά οξείδια. Παραδείγματα εφαρμογών. Aγώγιμα πολυμερή. Ρόλος της πρόσμειξης. Ερμηνεία μηχανισμού αγωγιμότητας (σολιτόνια, πολαρόνια, διπολαρόνια). Χημική και ηλεκτροχημική σύνθεση λεπτών υμενίων αγώγιμων πολυμερών. Φυσικο-ηλεκτροχημικές ιδιότητες και εφαρμογές αγώγιμων πολυμερών.
Λέξεις Κλειδιά
κρυσταλλική δομή, περίθλαση ακτίνων Χ, ανόργανοι ημιαγωγοί, αγώγιμα πολυμερή, υγροί κρύσταλλοι,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Φροντιστήριο241,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1245,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παραδόσεις Χημείας Υλικών, E. Κουτούλη-Αργυροπούλου, Μ. Λάλια-Καντούρη, Δ. Σαζού, Β. Ταγκούλης, Α. Χατζηδημητρίου, Άγις-Σάββας Δ. Γαρταγάνης, 2013
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονικές Σημειώσεις-Διαφάνειες
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-03-2021