ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ / Organic Chemistry III
ΚωδικόςΥ12
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002640

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171358
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εμβάθυνση από μέρους των φοιτητών στις βασικές αρχές της σύγχρονης οργανικής χημείας και η κατανόηση της σημασίας της στη λειτουργία και δραστικότητα των βιομορίων και της αλληλεπίδρασής τους με άλλα απλά μόρια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα παρουσιασθούν ιδιότητες των σημαντικοτέρων τάξεων των οργανικών ενώσεων και η χημεία των βασικών τάξεων βιομορίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αλδεΰδες και κετόνες: δομή της καρβονυλικής ομάδας, φασματοσκοπικές ιδιότητες, παρασκευές, αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης. Ενόλες, ενολικά ιόντα: αντιδράσεις α-υποκατάστασης καρβονυλίου. Αντιδράσεις αλδολικής συμπύκνωσης, αντιδράσεις συζυγιακής προσθήκης. Καρβοξυλικά οξέα. Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων. Αμίνες: δομή, φασματοσκοπία της αμινικής ομάδας, παρασκευές, αντιδράσεις. Χημεία των υποκαταστατών του βενζολίου: βενζυλική οξείδωση και αναγωγή, χημεία των φαινολών, αρενοδιαζωνιακά άλατα. Ενολικά ανιόντα εστέρων και συμπύκνωση Claisen. Υδατάνθρακες. Ετεροκυκλικές ενώσεις. Αμινοξέα, πεπτίδια και νουκλεϊνικά οξέα.
Λέξεις Κλειδιά
Αλδεΰδες και κετόνες, Καρβοξυλικά οξέα, Αντιδράσεις α-Υποκατάστασης, Καρβονυλική Συμπύκνωση, Αμίνες, Φαινόλες, Σάκχαρα, Αμινοξέα και Πεπτίδια, Λιπίδια, Νουκλιϊκά οξέα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Φροντιστήριο13
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
(Α) Προαιρετικές γραπτές εξετάσεις προόδου ενδιάμεσης αξιολόγησης, και (Β) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης οργανικής χημείας. Όλα τα θέματα που δίδονται είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες για τις τελικές εξετάσεις και 1 ώρα για τις εξετάσεις προόδου. Α) Εξετάσεις προόδου Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο και γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο μέσος όρος των εξετάσεων προόδου αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού και λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο θετικά. Αν δηλαδή ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος από το ΜΟ των εξετάσεων προόδου, οι τελευταίες δε λαμβάνονται υπ’ όψιν. Β) Οι τελικές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. K. Peter C. Volhardt, Neil E. Schore "Organic Chemistry", Freeman & Company
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. John McMurry, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Τόμοι Α΄ και Β΄, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2. Maitland Jones, Jr., "Organic Chemistry", Norton & Company 3. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, "Organic Chemistry", Prentice Hall 4. T. W. Graham Solomons, "Organic Chemistry", Wiley &Sons
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-02-2020