ΒΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / Bioorganic Chemistry
ΚωδικόςΕΧΟ428
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000997

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171398
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις οργανικής χημείας και βιοχημείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: • Θα γνωρίσουν τη συμμετοχή των οργανικών χημικών σε μελέτες που βρίσκονται στη διεπιφάνεια μεταξύ χημείας και βιολογίας • Θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις της λειτουργίας περιπλοκών βιολογικών συστημάτων σε μοριακό επίπεδο • Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της χημικής βιολογίας και του σχεδιασμού φαρμάκων • Θα χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία μελέτης της βιολογίας οργανικά μόρια
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οργανική χημεία βιολογικών συστημάτων. Μελέτη μηχανισμών ενζυμικών αντιδράσεων σε μοριακό επίπεδο. Χρήση ενζύμων στην οργανική σύνθεση. Συνθετικά μοντέλα ενζύμων. Μοριακή αναγνώριση. Σχεδιασμός φαρμάκων. Καταλυτικά αντισώματα. DNA, RNA, Δομή πεπτιδίων και Πρωτεϊνών, Λειτουργία Πρωτεϊνών, Γλυκοβιολογία, Πολυκετίδια και Τερπένια, Χημικός έλεγχος της μεταγωγής σήματος
Λέξεις Κλειδιά
χημική βιολογία, βιολογική δράση, σχεδιασμός φαρμάκων, βιοοργανική χημεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με powerpoint, μελέτες μοριακής πρόσδεσης-υπολογιστική χημεία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις-Εργασίες στο σπίτι-Παρουσίαση powerpoint
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εισαγωγή στη Βιοοργανική Χημεία και τη Χημική Βιολογία (David Van Vranken και Gregory Weiss)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Highlights in Bioorganic Chemistry (Carsten Schmuck, Helma Wennemers) Bioorganic Chemistry: Nucleic Acids Edited by Sidney M. Hecht Bioorganic Chemistry: Carbohydrates Edited by Sidney M. Hecht Bioorganic Chemistry: Peptides and Proteins Edited by Sidney M. Hecht Θέματα Βιοοργανικής Χημείας (Χρύσα Τζουγκράκη, Γεώργιος Κόκκοτος)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-03-2020