ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / Biotechnological Processes
ΚωδικόςΥΧΤ477
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001029

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171429
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις χημικής τεχνολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού ο φοιτητής αναμένεται - να γνωρίζει τις εφαρμογές των φαινομένων μεταφοράς (ροή ρευστών και ανάμιξη, μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μάζας) στις βιοδιεργασίες, καθώς επίσης και τα σχετικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας, τις βασικές αρχές κινητικής στα βιολογικά συστήματα (αυτοκαταλυτικές, ενζυμικές, ετερογενείς αντιδράσεις, ανάπτυξης κυττάρων, απενεργοποίηση ενζύμων, ενεργειακός μεταβολισμός) - να γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας των κυριότερων ειδών βιοαντιδραστήρων (ασυνεχούς, εμβολικής ροής και πλήρους ανάμιξης). - να μπορεί να επιλύσει σχετικές συνδυαστικές ασκήσεις, που αναφέρονται στα προηγούμενα αντικείμενα. - να γνωρίζει τις κυριότερες μεθόδους «τελικής (ή κάθετης) επεξεργασίας» (downstream processing), που αναφέρονται στους βιοδιαχωρισμούς, δηλ. στην απομόνωση και στον καθαρισμό των βιοτεχνολογικά παραγομένων προϊόντων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εφαρμογές φαινομένων μεταφοράς (ροή ρευστών και ανάμιξη, μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μάζας) σε βιοδιεργασίες. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Κινητική σε βιολογικά συστήματα (αυτοκαταλυτικές, ενζυμικές, ετερογενείς αντιδράσεις, ανάπτυξης κυττάρων, απενεργοποίηση ενζύμων, ενεργειακός μεταβολισμός). Λειτουργία και είδη βιοαντιδραστήρων (ασυνεχούς, εμβολικής ροής και πλήρους ανάμιξης). Τελική επεξεργασία (downstream processing). Διαχωρισμοί - απομόνωση - καθαρισμός βιοτεχνολογικά παραγομένων προϊόντων. Συνδυασμένες διεργασίες βιοδιαχωρισμών. Διαγράμματα ροής.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Φροντιστήριο1
Εξετάσεις3
Σύνολο68
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση στις εξεταστικές περιόδους ή δυο απαλλακτικές πρόοδοι (ισχύει ο μέσος όρος αυτών). Οι βαθμοί στο σάϊτ του Εργ. Γ&ΑΧΤ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmAT7oSIUQg1cEh2LUhGQ1U0Yy1VM0JldWR0N0xSSEE&hl=en_GB#gid=3
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ζουμπούλης Α. , Μάτης Κ., 2010, Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία, εκδ. Τζιόλας, 264 σσ. 2. Λιακοπούλου - Κυριακίδου, Μ., Στοιχεία Βιοτεχνολογίας, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 1995.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Doran P.M., 1998, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, Sydney. 2. Bailey J.E. and Ollis D.F., 1986, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, Singapore. βλ. ακόμα στο Blackboard
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-04-2020