ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ / Electrochemistry
ΚωδικόςΥΧΥ341
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001072

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171470
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΥΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟXHMEIA ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-Διαλέξεις Σ.Σωτηρόπουλου) http://www.chem.auth.gr/index.php?rm=529&mn=755&st=83 Διάλεξη 1η Εισαγωγική επισκόπηση ηλεκτροδιακών δράσεων: Βασικές ένοιες της ηλεκτροχημείας. Εφαρμογές της ηλεκτροχημείας. Στάδια ηλεκτροδιακών δράσεων. Γενικά για τη μεταφορά φορτίου και τη μεταφορά μάζας. (Σελ. 1-10, 52-56*) Διάλεξη 2η Κινητική μεταφοράς φορτίου: Εξαγωγή της εξίσωσης Butler-Volmer. (Σελ. 56-65*) Διάλεξη 3η Κινητική μεταφοράς φορτίου: Ορικές περιπτώσεις της εξίσωσης Butler- Volmer. Διαγράμματα Tafel και σημασία τους για την ηλεκτροκατάλυση και το μηχανισμό ηλεκτροδιακών δράσεων. (Σελ. 65-67*) Διάλεξη 4η Φαινόμενα μεταφοράς μάζας: Είδη μεταφοράς μάζας. Στιβάδα διάχυσης Nernst. Ορικό ρεύμα. Συνθήκες σταθερής και μη σταθερής κατάστασης. (Σελ. 68-77*) Διάλεξη 5η Αλληλεπίδραση μεταφοράς μάζας και φορτίου: Κινητικός έλεγχος ρεύματος, έλεγχος από μεταφορά μάζας, μικτός έλεγχος. Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές ηλεκτροδιακές δράσεις. (Σελ. 78-80*) Διάλεξη 6η: Πολαρογραφία: Περιγραφή της μεθόδου και των χαρακτηριστικών της. Εξισώσεις ορικού ρεύματος διάχυσης και ρεύματος-δυναμικού για αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές δράσεις. (Σελ. 130-148*) Διάλεξη 7η: Πολαρογραφία: Παραδείγματα πολαρογραφικών μελετών. Πολλαπλά ηλεκτροενεργά συστατικά, πολυσταδιακές δράσεις. Επίδραση του pH και των υποκαταστατών στην αναγωγή οργανικών ενώσεων. (Σελ. 148-162*) *: Αντίστοιχες σελίδες από το κύριο προτεινόμενο σύγγραμα Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι.Α.Μουμτζής και Δ.Π.Σαζού, “Ηλεκτροχημεία”, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Κατά σειρά σπουδαιότητας) 1. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992. (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ-Βιβλιοθήκη Χημικού) 2. Bockris, J. O'M. (John O'M.), 1923-, Reddy, Amulya K. N.Modern electrochemistry : an introduction to an interdisciplinaryarea / New York : Plenum Press, [1970]- (Βιβλιοθήκη Χημικού, QD553.B63) 3. D. Pletcher , “A First Course in Electrode Processes”, The Electrochemical Consultancy, Romsey, England, 1991. (Βιβλιοθήκη Χημικού) 4. Ι.Α.Μουμτζής και Δ.Π.Σαζού, “Ηλεκτροχημεία”, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997. (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ-Βιβλιοθήκη Χημικού) 5. Διαλέξεις Ηλεκτροχημείας (2ου έτους Χημικών) Σ.Σωτηρόπουλου, http://www.chem.auth.gr/index.php?rm=529&mn=755&st=83
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-09-2012