ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ / Metrology in Chemistry
ΚωδικόςΕΧΥ456
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001083

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171480
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη μετρολογία. Σημασία της Ανάλυσης. Ποιότητα. Οδηγίες και ενέργειες της ΕΕ. Γενικές αρχές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Συστήματα Ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας. Οικονομοτεχνικά κριτήρια επίδοσης αναλυτικών μεθόδων. Αξιολόγηση των Αναλυτικών Μεθόδων. Καλή Εργαστηριακή Πρακτική. Διακριβώσεις των Μετρήσεων. Χημικοί Διακριβωτές και Υλικά Αναφοράς. Διαχείριση και Αναφορά δεδομένων. Διαχείριση Αρχείων. Διαγράμματα Ελέγχου. Αναφορά Αποτελεσμάτων. Αβεβαιότητα Μετρήσεων. Εγχειρίδιο Ποιότητας. Επιθεωρήσεις. Διαπίστευση. Ορθή δειγματοληψία. Διάδοση υπολογιστικών σφαλμάτων. Δοκιμασίες σημαντικότητας. Τεχνικές βαθμονόμησης Αναλυτικών Μεθόδων. Ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης και καμπύλες αναφοράς. Ανάλυση συσχέτισης. Σφάλματα. Χημειομετρικές τεχνικές βελτιστοποίησης μεθόδων Χημικής ανάλυσης – Πειραματικός σχεδιασμός. Χρησιμότητα και εφαρμογή των τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης. Χρήση λογισμικού Η/Υ για εφαρμογή χημειομετρικών τεχνικών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελεγχος και διασφάλιση ποιότητας με στοιχεία μετρολογίας και χημειομετρίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, 2013 Quality in the analytical Chemistry Laboratory , Elizabeth Prichard, Crown Copyright 1995 BIPM, IFCC, ISO, TUPAC, OIML. International vocabulary of basic and general terms in Metrology. ISO Geneve, Switzerland, 2nd edition, 1993 Bernard King, Traceability of chemical analysis, Analyst, 112, 197-204, 1997 Kaarls, T.J.Quinn. Commité consultatif pour la quantité de matiére: a brief review of its origin and present activities. Metrologia 34, 1-5, 1997 P.de Bievre and P.D.P Taylor Traceability to the SI of amount of substance measurements: from ingoing to realizing, a chemist’s view. Metrologia, 24, 67-75,1997 T.J Quinn. Primary methods of measurement and primary standards. . Metrologia 34, 61-65, 1997 EAL-R2 Guide. Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration 1996 Guide to the Expression of the Uncertainty in Measurement ,ISO,Geneve, Switzerland, 1993 ISO 5725-4. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard Measurement Method. ISO,Geneve, Switzerland, 1994 ISO 3534-1 Vocabulary and symbols:Part 1 probability and general statistical terms Bernard King, Metrology and Analytical Chemistry :bridging the cultural gap. Metrologia 34, 41-47, 1997 W. Richter and G. Dube.Measurement Standards and the General Problem of Reference Points in Chemical Analysis. Metrologia 34, 13-18, 1997 Bernard King, Development of an International chemical measurement system, Analyst, 118, 587, 1993 X.R. Pan The traceability scheme in chemical measurement Accred. Assur. 1, 181-5, 1996 W. Horwitz, L.Kamps and K.W.Boyer “Quality assurance in the analysis of foods for trace constituents’ J Assoc off Anal. Chem, 1980, 63, 1344 Veterinary drug residues in food-producing animals and their products:reference materials and methods, ed R. J.Heitzman, EUR 14126 EN (1992) International guide to analytical quality in Analytical Chemistry: An aid to accreditation, CITAC 1995 J.C. Miller and J.N. Miller, Statistics for analytical chemistry, 3rd ed.Ellis wormwood Ltd., London 1993 Montgomery, Introduction to statistical quality control, 2nd ed.Wiley, New York, 1991 Farrant, Practical statistics for the analytical scientist, The royal society of chemistry, Cambridge, 1997
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2015