ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / Chemistry & Management of Ecosystems
ΚωδικόςΕΧΥ458
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001085

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171482
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1)Να κατανοήσουν την έννοια και την λειτουργία των οικοσυστημάτων 2)Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου 3)Να γνωρίσουν τη σημασία και τον στόχο της διαχείρισης υδάτινων πόρων 4)Να ευαισθητοποιηθουν σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος 5)Να μάθουν τη μεθοδολογία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων Τύποι και δομή οικοσυστημάτων. Υδάτινα οικοσυστήματα.. Υδροχαρής ζωή. Βιογεωχημικοί κύκλοι των χημικών στοιχείων. Ευτροφισμός. Στρατηγικές και μοντέλα ελέγχου του ευτροφισμού. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα οικοσυστήματα. Αρχές οικοτοξικολογίας. Μέθοδοι μέτρησης της τοξικότητας του περιβάλλοντος. Δοκιμές τοξικότητας με χρήση βακτηρίων εκπομπής βιοφωταύγειας. Κριτήρια ποιότητας ιζημάτων. Μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου. Αρχές βιώσιμης διαχείρισης. Συστήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων. Πολιτικές και εργαλεία διαχείρισης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παραδείγματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
υδάτινα οικοσυστήματα, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση υδάτινων πόρων, προστατευόμενες περιοχές, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση μελέτης (project)12
Εξετάσεις61
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις και με παρουσίαση μιας εργασίας που εκπονείται από τους ίδιους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Κ. Σαμαρά, Κ. Φυτιάνος, Δ. Βουτσά, Δ. Λαμπροπούλου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις και διαφάνειες διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-02-2020