ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Electroanalytical Applications
ΚωδικόςΕΧΥ448
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001092

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171489
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος
(ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΕΚΟΠΗ) Εισαγωγική επισκόπιση και θεμελειώδεις έννοιες/αρχές της ηλεκτροχημείας Γενική εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία και τις εφαρμογές της. Περιληπτικό περίγραμμα μαθήματος. Θερμοδυναμική ισορροπία ηλεκτροδιακών δράσεων και εξίσωση Nernst. Κινητική αντιδράσεων μεταφοράς φορτίου, εξίσωση Butler-Volmer και διαγράμματα Tafel. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Γραμμική και σφαιρική διάχυση, μετανάστευση, εξαναγκασμένη μεταφορά. Στιβάδα διάχυσης και ισοδύναμη στιβάδα διάχυσης. Συνθήκες σταθερής και ψευδοσταθερής κατάστασης. Αλληλεπίδραση μεταφοράς μάζας και φορτίου, αντιστρεπτά και μη αντιστρεπτά ηλεκτροχημικά συστήματα. Πειράματα βήματος / σταθερού δυναμικού (αμπερομετρία), πειράματα βήματος / σταθερού ρεύματος (ποτεντιομετρία), πειράματα γραμμικής σάρωσης δυναμικού (κυκλική βολταμμετρία). Ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές Πολαρογραφία . Αρχή, πειραματική διάταξη και βασικές εξισώσεις (Ilkovic-ορικού ρεύματος, Heyrovcky-Ilkovic-αντιστρεπτού πολαρογραφήματος, Meites-Israel-μη αντιστρεπτού πολαρογραφήματος). Συστήματα πολλαπλών ηλεκτροδραστικών συστατικών και ηλεκτροδραστικές ουσιές με πολλαπλά στάδια αναγωγής ή πολλαπλές ηλεκτροενεργές ομάδες. Προχωρημένες μέθοδοι πολαρογραφίας (δειγματοληπτική, διαφορική, παλμική, διαφορική παλμική, τετραγωνικού παλμού). Εφαρμογές της πολαρογραφίας (ανίχνευση κατιόντων μετάλλων, ligands, φαρμακευτικών και βιολογικών ουσιών). Μικροηλεκτρόδια. Κατασκευή, ιδιότητες και εφαρμογή τους στην ηλεκτροανάλυση. Υδροδυναμικές μέθοδοι ηλεκτροανάλυσης. Ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου και ηλεκτροχημική κυψέλη λεπτής στιβάδας. Εφαρμογή της τελευταίας σε ανιχνεύσεις στην έξοδο στήλης χρωματογραφίας HPLC. Ηλεκτρομετρικές μέθοδοι ογκομέτρησης (αγωγιμομετρικός, ποτεντιομετρικός και αμπερομετρικός προσδιορισμός του ισοδύναμου σημείου τιτλοδότησης). Ηλεκτρολυτικές μέθοδοι ανάλυσης. Κουλομετρία, ηλεκτροσταθμικός προσδιορισμός μετάλλων και επαναδιαλυτική βολταμμετρία (ηλεκτρόδιο υδραργύρου και πάστας άνθρακα). Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες Αμπερομετρικοί ανιχνευτές μεμβράνης και χημικά/ενζυμικά τροποποιημένων ηλεκτροδίων (ανιχνευτές αερίων, γλυκόζης, κ.λ.π.) Ποτεντιομετρικοί ανιχνευτές μεμβράνης. Εξίσωση δυναμικού μεμβράνης. Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιοανανταλακτικής μεμβράνης (υάλου-πεχάμετρα, κατιόντων, ανιόντων, στερής και υγρής μεμβράνης). Συζήτηση για το περιεχόμενο του μαθήματος γενικά και ερωτήσεων σχετικών με τα θέματα που αναπτύχθηκαν και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αποτίμησης διδακτικού έργου από τους φοιτητές.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σύνολο39
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992. Σελ. 1-15, 22-26, 51-56, 59-80, 130-136, 166-168, 175-181, 183-190, 196-203, 232-235, 236-239, 243-246, 266-276, 276-283 2. Ι.Α.Μουμτζής και Δ.Π.Σαζού, “Ηλεκτροχημεία”, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997. Σελ. 182-198, 373-384 3. A.Bουλγαρόπουλος και Α.Παππά-Λουίζη, “ Πειράματα Ηλεκτροανάλυσης”, Υπηρεσία Δημοσιεύσεων Α.Π.Θ., 1995. (γενική βιβλιογραφία) 4. J.Koryta, J.Dvorak and L.Kavan, “Principles of Electrochemistry”, John Willey and Sons, Chichester, 1987. p.p. 425-472 (Βιβλιοθήκη Χημικού, QD553.K69) 5. D. Pletcher and F.C.Walsh, “Industrial Electrochemistry”, 2nd Edition, , Blackie Academic & Professional, 1993. p.p. 596-637 (Βιβλιοθήκη Χημικού, TP255.P57) 6. P.T.Kissinger and W.R.Heineman (Editors), “Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry”, 2nd Edition, Marcel Dekker Inc., N.Y. 1996. p.p. 432-439, 769-806, 813-846 (Βιβλιοθήκη Χημικού, QD115.L23) 7. P.H.Rieger, “Electrochemistry”, 2nd Edition, Chapman&Hall, N.Y.-London, 1994. p.p. 174-189, 194-207, 231-237, 377-390 8. D. Pletcher , “A First Course in Electrode Processes”, The Electrochemical Consultancy, Romsey, England, 1991. (γενική βιβλιογραφία) (Βιβλιοθήκη Χημικού) 9. R.Greef, R.Peat, L.M.Peter, D.Pletcher and J.Robinson, “Instrumental Methods in Electrochemistry”, Ellis Horwood, 1985. (γενική βιβλιογραφία) 10. A.J.Bard and L.R.Faulkner, “Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications”, John Wiley & Sons Inc., NY, 1980. (γενική βιβλιογραφία) (Βιβλιοθήκη Χημικού, QD553.Β37)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2019