ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ / Urology
ΚωδικόςΙΑ0317
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Δημητριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000315

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600171760
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την παρακαλούθηση των φροντιστηριακών μαθημάτων καθώς και της κλινικής άσκησης στο μάθημα της Ουρολογίας, με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών μαθησιακών στόχων, όπως περιγράφονται παρακάτω, οι ασκούμενοι φοιτητές πρέπει να κατέχουν επαρκώς: την ανατομία,ιστολογία και εμβρυολογία, φυσιολογία, παθοφυσιολογία και παθολογική ανατομική του ουροποιητικού συστήματος καθώς και του γεννητικού συστήματος του άρρενος. Επιπλέον για τις ανάγκες της κλινικής άσκησης πρεπει να έχουν ασκηθεί επαρκώς στις βασικές μεθόδους φυσικής-κλινική εξέτασης και διάγνωσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των φροντιστηριακών μαθημάτων και της κλινικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση: - Να αναγνωρίσει τη θέση των οργάνων του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος του άνδρα πάνω στο σώμα, να πάρει ένα βασικό ουρολογικό ιστορικό και να εφαρμόσει τις βασικές μεθόδους φυσικής εξέτασης, ιδιαίτερα δε να εκτελέσει δακτυλική εξέταση από το ορθό και ψηλάφηση του οσχέου - Να περιγράψει τη σημασία και τη χρησιμότητα των εργαστηριακών εξετάσεων για τον έλεγχο της λειτουργίας του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος του άνδρα - Να αναγνωρίζει τα όργανα του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος του άνδρα στις απεικονιστικές εξετάσεις και ιδιαίτερα στην υπερηχοτομογραφία - Να γνωρίζει την ορθή τεχνική τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα ουροδόχου κύστης (Foley), καθώς και τις πιθανές δυσχέρειες και επιπλοκές - Να αναγνωρίσει τις επείγουσες καταστάσεις του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος του άνδρα (Κωλικός, συστροφή όρχεως, ουροσήψη κλπ.) και να υποδείξει τις θεραπευτικές επιλογές - Να παρουσιάσει (με καθοδήγηση) μια απλή κλινική περίπτωση ουρολογικού ασθενούς και να υποδείξει τις βασικές θεραπευτικές επιλογές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διδασκαλία του μαθήματος της Ουρολογίας στην Α΄Ουρολογική Κλινική γίνεται σε τέσσερις ομάδες των 40 περίπου φοιτητών. Η εκπαίδευση για κάθε ομάδα διαρκεί τρείς (3) εβδομάδες και περιλαμβάνει διδασκαλία και κλινική άσκηση. Α. Διδασκαλία Οι εννέα (9) ώρες διδασκαλίας γίνονται στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς", που βρίσκεται στο ισόγειο απέναντι από τα Ουρολογικά επείγοντα καθώς και σε χώρους του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου". Τα αντικείμενα της διδασκαλίας είναι: Γνωριμία με το ουροποιητικό σύστημα Παθήσεις του προστάτη Ανδρική σεξουαλική λειτουργία και αναπαραγωγή Λειτουργικές διαταραχές της ούρησης - Γυναικοουρολογία Λοιμώξεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος Λιθίαση ουροποιητικού - Ενδοουρολογία Όγκοι ουροδόχου κύστης Όγκοι νεφρών - Όγκοι όρχεων Επείγοντα ουρολογικά περιστατικά Όλα τα μαθήματα θα συνοδεύονται από ηλεκτρονική προβολή διαφανειών και άλλων διαθέσιμων πολυμέσων κατά περίπτωση. Β. Κλινική άσκηση Η υποχρεωτική κλινική άσκηση των φοιτητών θα γίνεται κάθε Παρασκευή 8-10 π.μ. σε υποομάδες των 8-10 φοιτητών στους θαλάμους της κλινικής στον 2ο όροφο του Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» και σε ανάλογους χώρους του Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου". Λόγω των περιορισμένων υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας του Προγράμματος Σπουδών, η κλινική προσφέρει τη δυνατότητα και προαιρετικής κλινικής άσκησης. Με πρωτοβουλία των φοιτητών ολιγάριθμες ομάδες των 3-4 μπορούν να παρακολουθούν τις παρακάτω δραστηριότητες της Κλινικής σε συνεννόηση με τα μέλη ΔΕΠ και τους γιατρούς της Κλινικής: Επίσκεψη των ασθενών στους θαλάμους και κατόπιν συζήτηση των περιστατικών στην αίθουσα συγκεντρώσεων της κλινικής Τρίτη & Πέμπτη 8:30-9:30 πμ. Χειρουργεία Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 8.30-15.00 Εξωτερικές 24ωρες εφημερίες σύμφωνα με το Πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου μετά από δήλωση στη Γραμματεία της Κλινικής. Τακτικά ιατρεία Γενικής Ουρολογίας, Ουροδυναμικό, Ανδρολογικό, Λιθίασης, Παθήσεων του προστάτη, Διορθικής Υπερηχογραφίας-Βιοψιών προστάτη, Κυστεοσκοπήσεων, Μετεγχειρητικής παρακολούθησης και Ογκολογικό τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9-14.00 Η Α΄Ουρολογική κλινική θα διοργανώσει σειρά συμπληρωματικών εκπαιδευτικών συναντήσεων για τους φοιτητές σε ώρες εκτός εργάσιμου ωραρίου και ωρολογίου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, όπου θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται ασθενείς της κλινικής από τα μέλη ΔΕΠ ή και τους ίδιους τους φοιτητές αν το επιθυμούν και θα γίνεται αναλυτική συζήτηση ώστε να συμπληρώνονται τα κενά του περιορισμένου χρονικά υποχρεωτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα και τα θέματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής (http://www.med.auth.gr/gram/gramanswer.asp) και στην ιστοσελίδα της Α΄Ουρολογικής Κλινικής (/a-urology.med.auth.gr) μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι και προτρέπονται να παρακολουθούν: Το ενδοκλινικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα ανακοινώνεται έγκαιρα, καθώς και έκτακτες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες κλπ) που οργανώνονται από την Κλινική.
Λέξεις Κλειδιά
Ουροποιητικό σύστημα, Ανδρικό γεννητικό σύστημα, Ουρολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Φροντιστήριο
Κλινική Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με γραπτές εξετάσεις, που θα γίνουν στην ημερομηνία που ορίζεται από το πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής. Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν Μικρό αριθμό (5-10) ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης με χρόνο περίπου 10 λεπτών για κάθε ερώτηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ουρολογία Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1871 Έκδοση: 2/2016 Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, Ευάγγελος-Ισαάκ Ιωαννίδης ISBN: 978-960-93-3464-8 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 2. PENN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33349866 Έκδοση: 1η/2010 Συγγραφείς: PHILIP M. HANNO ISBN: 978-960-6894-10-7 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ Both textbooks are available only in Greek. For study material in foreign languages, please contact the academic staff of the Urology Department
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-01-2019