ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι / Paediatrics I
ΚωδικόςΙΑ0325
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Χαϊδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000323

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία14
Class ID
600172079
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α΄ Παιδιατρική
2. Β΄ Παιδιατρική
3. Γ΄ Παιδιατρική
4. Δ΄ Παιδιατρική
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά αποτελέσματα Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος Παιδιατρική Ι ο φοιτητής θα είναι σε θέση να : 1. Λαμβάνει λεπτομερές παιδιατρικό ιστορικό και να διεκπεραιώνει την κατά συστήματα κλινική εξέταση σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους 2. Αξιολογεί τις σωματικές παραμέτρους (Βάρος σώματος, Μήκος/ Ύψος σώματος, Περίμετρος κεφαλής) με τη χρήση των κλιμάκων αύξησης, αναγνωρίζει τις αποκλίσεις καθώς και να αναζητά και αναγνωρίζει έγκαιρα συγγενείς διαμαρτίες. 3. Αναγνωρίζει τα στάδια ψυχοκινητικής ανάπτυξης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής και να αξιολογεί τυχόν διαταραχές 4. Γνωρίζει τη σημασία κοινών κλινικών εκδηλώσεων και ευρημάτων σε παιδιατρικούς ασθενείς (π.χ. βήχας, δύσπνοια, εμετός, διάρροια, πόνος, κλάμα, σπασμοί, αιματουρία, οίδημα ,αναιμία, ίκτερος) καθώς επίσης να ερμηνεύει βασικά κλινικο - εργαστηριακά δεδομένα ανάλογα με την ηλικία του ασθενή. 5. Γνωρίζει τις αρχές διατροφής σε φυσιολογικά βρέφη, νήπια και παιδιά. Ελέγχει το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και γνωρίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών .
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο υποχρεωτικό μάθημα της Παιδιατρικής Ι 0323 πραγματοποιείται στις τέσσερις Παιδιατρικές Κλινικές (Α,Β,Γ,Δ) με κοινό πρόγραμμα σπουδών κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτητές του Ι εξαμήνου διαιρούνται σε 4 ομάδες προκειμένου να ασκηθούν σε μία από τις τέσσερεις Παιδιατρικές Κλινικές (80-100) φοιτητές ανά κλινική). Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κοινά για όλες τις παιδιατρικές κλινικές. Εντούτοις υπάρχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς την πρακτική άσκηση, οι οποίες προσαρμόζονται στην υπάρχουσα υποδομή της κάθε κλινικής. Οι φοιτητές κάθε κλινικής διαιρούνται περαιτέρω σε δύο ομάδες, κάθε μία από τις οποίες εκπαιδεύεται για 6 εβδομάδες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (40-50 φοιτητές). Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης είναι 13 εβδομάδες - Η 13η εβδομάδα διατίθεται για την αναπλήρωση τυχόν απουσιών. Την πρώτη ημέρα προσέλευσης των φοιτητών γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της κλινικής και τις συνθήκες υγιεινής. Α. Σεμινάρια. Σε καθημερινή βάση, πραγματοποιείται δίωρο θεωρητικό μάθημα στην ομάδα φοιτητών που παρακολουθεί την 6-βδομαδιαία άσκηση στις αίθουσες διδασκαλίας των κλινικών (εναλλακτικά εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία). Β. Κλινικά Φροντιστήρια. Αφορούν πρακτικά θέματα / δεξιότητες (πχ διενέργεια φυματινοαντίδρασης, τρόποι χορήγησης οξυγόνου και εισπνεόμενων φαρμάκων, έλεγχος του βιβλιαρίου υγείας κλπ). Πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας των κλινικών (εναλλακτικά εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία) Γ. Κλινική άσκηση. Οι φοιτητές διαχωρίζονται περαιτέρω σε ομάδες των 5-10 ατόμων προκειμένου να κατανεμηθούν στους θαλάμους. Σε κάθε θάλαμο υπάρχει υπεύθυνος και επιβλέπων μέλος ΔΕΠ. Γίνεται κυκλική αλλαγή θαλάμων (rotation) ανά εβδομάδα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα το φάσμα των παιδιατρικών περιστατικών. Δ. Αυτόνομη μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις ΑΠΟΥΣΙΕΣ Οι φοιτητές μπορούν να δικαιολογήσουν 3 ημέρες απουσίας κατά την άσκησή τους, αν οι απουσίες είναι περισσότερες τότε η άσκηση είναι ανεπαρκής και επαναλαμβάνεται. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η βαθμολογική αξιολόγηση των φοιτητών για το μάθημα της Παιδιατρικής Ι 0325 πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, αφού προηγηθεί ανακοίνωση. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης (εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως). Η διδακτέα ύλη είναι και η εξεταστέα, είναι προκαθορισμένη και είναι γνωστή στους φοιτητές από την αρχή της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προετοιμασθούν (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) ΒΙΒΛΙΑ Τα βιβλία που προτείνονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ είναι : • Βασική παιδιατρική ( Γ΄έκδοση ) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963812 Έκδοση: 3η έκδ./2014 Συγγραφείς: Επιμ.: Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου Βασιλική ISBN: 978-960-12-2191-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε. Nelson Βασική Παιδιατρική Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657077 Έκδοση: 1η έκδ./2015 Συγγραφείς: Επιμέλεια Μετάφρασης: Μαρία Εμποριάδου, Μαρία Χατζηστυλιανού ISBN: 978-960-6894-84-8 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12860552 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ISBN: 9789606894343 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Λήψη ιστορικού παιδιατρικού ασθενούς 2. Κλινική εξέταση νεογνού 3. Κλινική εξέταση βρέφους, νηπίου 4. Σωματική Ανάπτυξη βρέφους-παιδιού (εκατοστιαίες θέσεις σωματικού βάρους, μήκους,περιμέτρου κεφαλής) 5. Φυσιολογικές τιμές και σημασία κοινών εργαστηριακών εξετάσεων 6. Κοινά αντιβιοτικά 7. Εμβόλια - Σχήμα εμβολιασμού βρέφους, νηπίου 8. Σημασία κοινών κλινικών εκδηλώσεων και ευρημάτων (βήχας, δύσπνοια, εμετός, διάρροια, πόνος, κλάμα, σπασμοί, αιματουρία, οίδημα ,αναιμία, ίκτερος) 9. Διατροφή βρέφους 10. Ψυχοκινητική ανάπτυξη βρέφους-νηπίου 11. Νοσηλευτική φροντίδα νεογνού, βρέφους παιδιού-κοινωνική παιδιατρική-πρακτική άσκηση ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ Ι0325 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1. Ιστορικό και κλινική εξέταση βρέφους, παιδιού και εφήβου 2. Αύξηση και ανάπτυξη του παιδιού 3. Συνήθη αναπτυξιολογικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας 4. Κλινική γενετική 5. Χρωμοσωμικές ατυπίες – ανωμαλίες 6. Ιστορικό και κλινική εξέταση νεογνού 7. Συγγενείς και περιγεννητικές λοιμώξεις 8. Νεογνά με διαταραχές της ενδομήτριας θρέψης 9. Πρόωρα νεογνά - προβλήματα προώρων 10. Νεογνικός ίκτερος 11. Διατροφή και διαταραχές της θρέψης 12. Ανοσιακό σύστημα (γενικά)-αλλεργία 13. Εμβόλια 14. Λοιμώδη 15. Φυματίωση 16. Κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση του αναπνευστικού 17. Σύνδρομα απόφραξης ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού 18. Λοιμώξεις αναπνευστικού 19. Κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση του κυκλοφορικού των παιδιών, 20. Υπεριλιπιδαιμίες και πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων 21. Κοιλιακά άλγη 22. Έμετοι – Διάρροιες – Δυσκοιλιότητα 23. Ηπατίτιδες 24. Σύνδρομα δυσαπορρόφησης 25. Ελεγχος νεφρικής λειτουργίας 26. Αιματουρία / Λευκωματουρία 27. Συγγενείς δυσπλασίες ουροποιητικού 28. Φυσιολογική αιμοποίηση 29. Διαταραχές αιμοποίησης 30. Λεμφαδενοπάθειες 31. Ήβη-ενήβωση 32. Διαταραχές της ήβης 33. Διαταραχές της αύξησης 34. Νευρολογική εξέταση βρέφους-παιδιού- Κεφαλαλγία 35. Σπασμοί -Επιληψίες 36. Λοιμώξεις ΚΝΣ 37. Συνήθη ορθοπεδικά προβλήματα στα παιδιά 38. Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα 39. Αφυδάτωση- διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών-οξεοβασική ισορροπία 40. Επείγοντα στην Παιδιατρική
Λέξεις Κλειδιά
Γενική Παιδιατρική, υποειδικότητες παιδιατρικής (ανοσολογία, αλλεργιολογία, γαστρεντερολογία, ενδοκρινολογία, καρδιολογία, νεογνολογία, νεφρολογία, νευρολογία, πνευμονολογία κλπ)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1)Μαθήματα σε powerpoint, videos. 2)Επικοινωνία φοιτητών με τα εσωτερικά e-mail των κλινικών. 3)Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ιατρικής σχολής όλων των ανακοινώσεων που αφορούν το μάθημα της παιδιατρικής ( μαθήματα,εξετάσεις κλπ)-προσβάσιμη από όλους τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια2409,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,9
Φροντιστήριο120,5
Κλινική Άσκηση301,2
Εξετάσεις60,2
Σύνολο33813
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολογική αξιολόγηση των φοιτητών για το μάθημα της Παιδιατρικής Ι 0325 πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, αφού προηγηθεί ανακοίνωση. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης (εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως). Η διδακτέα ύλη είναι και η εξεταστέα, είναι προκαθορισμένη και είναι γνωστή στους φοιτητές από την αρχή της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προετοιμασθούν (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασική παιδιατρική ( Γ΄έκδοση ) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963812 Έκδοση: 3η έκδ./2014 Συγγραφείς: Επιμ.: Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου Βασιλική ISBN: 978-960-12-2191-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε. Nelson Βασική Παιδιατρική Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657077 Έκδοση: 1η έκδ./2015 Συγγραφείς: Επιμέλεια Μετάφρασης: Μαρία Εμποριάδου, Μαρία Χατζηστυλιανού ISBN: 978-960-6894-84-8 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12860552 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ISBN: 9789606894343 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-10-2020