ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / DEX Diploma Thesis
ΚωδικόςΔΕΧ
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002094

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΧειμερινό/Εαρινό-30

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600172536
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η εκπόνηση της διπλωματικής πραγματοποιείται στο 10ο εξάμηνο σπουδών και είναι η τελευταία ατομική δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του. Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν το θέμα του ενδιαφέροντός τους το οποίο, κατόπιν συνεννόησης, τους ανατίθεται από τον αντίστοιχο Επιβλέποντα. Κατά την ανάθεση μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία, κατά τον Επιβλέποντα, είναι προαπαιτούμενα ή σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διπλωματική εργασία αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εκπαιδεύεται, υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντα, ο/η οποίος/οποία είναι Καθηγητής/Καθηγήτρια ή Λέκτορας του Τμήματος, στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός επί μέρους επιστημονικού ερωτήματος κάνοντας συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών του γνώσεων. Επιπρόσθετα, μέσω της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δίνεται η ευκαιρία στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να αναπτύξουν δικές τους πρωτοβουλίες, να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή βιβλιογραφία, να λειτουργήσουν ως μέλη επιστημονικής ομάδας και να έρθουν σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των περιοχών της Χημικής Μηχανικής όπως Υλικά, Φυσικές ή Χημικές Διεργασίες, Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιοτεχνολογία, θέματα μοντελλοποίησης και προσομοίωσης και πολύ συχνά μπορεί να αποτελούν μικρότερα αυτοτελή ερωτήματα μεγαλύτερων ερευνητικών προγραμμάτων ή εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών.
Λέξεις Κλειδιά
Διπλωματική εργασία, έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Διεθνείς Βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών γίνονται κατά κανόνα με χρήση διαφανειών powerpoint. Συχνά και εφόσον η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί σε φορείς εκτός Τμήματος στο εσωτερικό ή εξωτερικό συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή μέλη από άλλους φορείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και σε περιπτώσεις όπου το επιβάλλουν οι συνθήκες, κατά την παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών γίνεται χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης.
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και κατά κανόνα σε εύλογο διάστημα (1-2 εβδομάδων) πριν από την αντίστοιχη τελετή ορκωμοσίας. Η παρουσίαση είναι προφορική και δημόσια. Δικαίωμα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/οποίες έχουν ολοκληρώσει την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας η οποία έχει διορθωθεί και εγκριθεί από τον Επιβλέποντα και επιπρόσθετα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις άλλες υποχρεώσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου οι Τομείς ενημερώνουν τη Γραμματεία για τις προς παρουσίαση και εξέταση διπλωματικές εργασίες. Στη συνέχεια, η Γραμματεία καταρτίζει και κοινοποιεί το πρόγραμμα παρουσιάσεων το οποίο αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε κάθε διπλωματική εργασία αποδίδεται συνολικός χρόνος 30 λεπτών, εκ των οποίων 15 περίπου λεπτά αφορούν στην παρουσίαση και τα υπόλοιπα σε ερωτήσεις από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Όλες οι διπλωματικές εργασίες του Τμήματος παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια διαδοχικών ημερίδων, ανάλογα με τον αριθμό των διπλωματικών εργασιών. Παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα παρουσιάσεων μπορούν να γίνουν μόνο μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος επί του οποίου αποφασίζει ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεννόηση με την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ενημερώνεται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. H εξέταση και αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η διπλωματική εργασία παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχείο .pdf) στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, αφού πρώτα συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα στη Γραμματεία. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τη διπλωματική εργασία (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή ανάλογα με την προτίμησή τους) τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-05-2020