ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ / BIOLOGY OF HORTICULTURAL PLANTS II
ΚωδικόςΝ537Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001989

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600173243
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1.γνωρίσουν τον βιολογικό κύκλο των φυτών 2. γνωρίσουν τις ανατομικές, φυσιολογικές και βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη των φυτών 3.γνωρίσουν τις επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να ρυθμίσουμε μια λειτουργία 4. εξοικειωθούν με την οργάνωση και διεξαγωγή πειραμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
* Φύτρωση: Ανατομία σπέρματος, βιοχημικές διεργασίες κατά την φύτρωση, παράγοντες που επηρεάζουν την φύτρωση. Λήθαργος σπερμάτων (αίτια, μηχανισμοί τρόποι διάσπασης). * Φυσιολογία σχηματισμού επικτήτων ριζών και οφθαλμών: Παράγοντες που τον επηρεάζουν, ρόλος των ρυθμιστικών ουσιών, πρακτικές εφαρμογές στην ριζοβολία μοσχευμάτων. * Σχηματισμός κονδύλων-βολβών: Παράγοντες που τον επηρεάζουν, ο ρόλος των ορμονών. * Αποκοπή: Ανατομικά χαρακτηριστικά, φυσιολογία, ρύθμιση. Κυριαρχία κορυφής: Μηχανισμός, ο ρόλος των ορμονών, ρύθμιση. Νεανικότης: Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά, ο ρόλος των ορμονών, ρύθμιση, εφαρμογές στα οπωροκηπευτικά. * Φυσιολογία της ανθογονίας: Φωτοπεριοδισμός, εαρινοποίηση, ρύθμιση με χημικά μέσα. * Λήθαργος ανθοφόρων και βλαστοφόρων οφθαλμών: Φυσιολογία, ορμονικός μηχανισμός, ρύθμιση. * Φυσιολογία αναπτυσσόμενου καρπού: Μορφολογία καρπών, φυσιολογία σχηματισμού καρπών, παρθενοκαρπία. * Γήρας των φυτών: Μηχανισμοί, θεωρίες, ορμονικός παράγων.
Λέξεις Κλειδιά
Στάδια ανάπτυξης φυτών, σπέρματα, ριζοβολία, αποκοπή, κυριαρχία κορυφής, νεανικότητα, ανθογονία, εαρινοποίηση, λήθαργος, καρπός, παρθενοκαρπία, γήρας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,9
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Άσκηση Πεδίου200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις μαθήματος και 20% από την ενεργό συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και της εξέτασής τους
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Βογιατζής, Μ. Κουκουρίκου-Πετριδου, Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών ΙΙ, η φυσιολογία της ανάπτυξης, Εκδόσεις Γαρταγάνη (κωδικός Εύδοξος 3560)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2020