ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ENVIRONMENTAL HYDRAULICS
Κωδικός426Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001392

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600173464
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να εχουν παρακολουθήσει τα μαθηματα υποβάθρου, μαθηματικά, φυσική χημεια, Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. κατανοούν τις διαδικασιες ρυπανσης και προστασίας των υδατικών πόρων 2. μπορούν να δίνουν λύσεις αξιοποίησης υδατικών πόρων χαμηλής ποιότητας στη Γεωργία. 3. μπορούν να βρισκουν τη βελτιστη λύση επεξεργασίας υγρων αποβλήτων, την διαθεση τους στα υδάτινα συστήματα και την προστασία των αποδεκτών. 4. μπορουν να συμμετέχουν σε μελέτες διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος δηλ. αξιοποίηση φυσικών πόρων, επεξεργασία, διαθεση εκροών και λυμάτων, διαχείριση ποιοτητας λιμνων, ποταμών και υπόγειων νερών 5 μπορουν να προτείνουν λύσεις αξιοποιησης υδάτικών πόρων οριακής ποιότητας όπως υφάλμυρων νερών και εκροών επεξεργασίας λυμάτων στην γεωργία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ενικες έννοιες και ορισμοι. Ποιότητα νερού υδάτινων συστημάτων, αιτίες, πηγές, τύποι ρύπανσης. Βασικες διαδικασίες διάσπασης της οργανικής ύλης, αποξυγόνωση, επαναερισμός και έλλειμμα οξυγόνου στο νερό υδατορευμάτων, μαθηματική διερευνηση και μεθοδοι υπολογισμου τους. Ποιότητα επιφανεικών και υπόγειων νερών. Περιγραφή φυσικών και χημικών φαινομένων. Αλληλεπίδραση αζώτου, φωσφόρου και άλλων ανόργανων στοιχείων. Μαθηματική επίλυση προβλημάτων μεταφοράς μάζας. Κριτήρια ποιότητας νερού ανάλογα με τη χρήση του. Ποιότητα αρδευτικού νερού. Θερμική στρωμάτωση και ποιοτικές διαφοροποιήσεις στις λίμνες. Καθαρισμός λυμάτων και συστήματα επεξεργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
ποιοτητα νερού, προστασία, ρυπανση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, βασικών προγραμματων επεξεργασίας δεδομενων excell.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικά θέματα ασκήσεων - εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2014