ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / ANALYTICAL CHEMISTRY
ΚωδικόςΝ308Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001903

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600173803
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1.Είναι εξοικιωμένοι με τις βασικές αρχές και εφαρμογές της Αναλυτικής Χημείας και με τις κλασικές τεχνικές ποσοτικής χημικής ανάλυσης. 2. Είναι εξοικιωμένοι με τις έννοιες: διαλύματα, διαλυτότητα ουσιών και συγκέντρωση διαλυμάτων,ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων,γινόμενο διαλυτότητας, ισορροπίες σύμπλοκων ιόντων. 3.Είναι εξοικιωμένοι με διάφορες τιτλομετρικές τεχνικές (οξυμετρία, αλκαλιμετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, κλπ) 4.Αποκτήσουν εργαστηριακές δεξιότητες στις παραπάνω έννοιες και τεχνικές και γνώσεις για την ασφάλεια και λειτουργικότητα ενός εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας. Θα μπορούν να κάνουν αναλύσεις στη βιομηχανία τροφίμων
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές αρχές Αναλυτικής Χημείας και τεχνικές ποσοτικής χημικής ανάλυσης. Χημικές αντιδράσεις και χημικές εξισώσεις, διαλύματα, διαλυτότητα ουσιών και συγκέντρωση διαλυμάτων, ταχύτητα αντίδρασης και χημική ισορροπία, ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων, ετερογενής χημική ισορροπία και γινόμενο διαλυτότητας, ισορροπίες σύμπλοκων ιόντων. Ασφάλεια και λειτουργικότητα εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, χημικά αντιδραστήρια. Τιτλομετρικές τεχνικές: οξυμετρία, αλκαλιμετρία, αργυρομετρία, συμπλοκομετρία, μαγγανιομετρία, ιωδιομετρία.
Λέξεις Κλειδιά
Διαλυτότητα, συγκέντρωση διαλυμάτων, ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων, γινόμενο διαλυτότητας, ισορροπίες σύμπλοκων ιόντων, τιτλομετρικές τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων883,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θεμελής Δημήτριος Γ., Ζώτου Αναστασία - Στέλλα: "Αναλυτική Χημεία" (2017)Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68380342 ISBN 978-960-456-484-2 Εκδόσεις Ζήτη
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-01-2021