ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / BANKING LAW
ΚωδικόςΕΛΕ12
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Ψυχομάνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001618

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 63
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174093

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 10:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα "ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (Βασικές έννοιες, κλάδοι τραπεζικού δικαίου, πηγές του τραπεζικού δικαίου) 2. Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες) - Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)- Η έννοια της τράπεζας στο ελληνικό δίκαιο - Οι τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες - Τραπεζικό απόρρητο και σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς πελατών (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) - Χρηματοδοτικά Ιδρύματα 3. Άσκηση εποπτείας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 4. Γενικοί κανόνες Δικαίου Τραπεζικών Εργασιών (Η σχέση εμπιστοσύνης πελάτη και τράπεζας - Η υποχρέωση τήρησης του τραπεζικού απορρήτου - Συμβαλλόμενα μέρη - Γενικοί όρων συναλλαγών - Ο τραπεζικός λογαριασμός (τρέχων και αλληλόχρεος λογαριασμός) - Οι εισπραττόμενες από τράπεζες αμοιβές (τόκοι, προμήθειες) - Η αναγκαστική εκτέλεση από τράπεζες) 5. Οι τραπεζικές εργασίες ειδικότερα: Αποδοχή καταθέσεων - Χορήγηση πιστώσεων - Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων - Χρηματοδοτική μίσθωση - Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, η ταξιδιωτική επιταγή κλπ) - Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων (εγγυητικές και πιστωτικές επιστολές)- συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων (swaps) - Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών - Διαχείριση χαρτοφυλακίου - Επενδυτικές δραστηριότητες - Εκμίσθωση θυρίδων - Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance)
Λέξεις Κλειδιά
Τραπεζικό Δίκαιο, τραπεζικές εργασίες, πιστωτικά ιδρύματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1124,5
Σύνολο1124,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ρόκας Ν./Γκόρτσος Χ./Μικρουλέα Α./Λιβαδά Χ., Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, 3η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2016 [ISBN: 978-960-562-572-6, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 59397373] 2. Ψυχομάνης Σ., Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου, 2η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2016 [ISBN: 978-960-568-479-2, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 59358818]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις, διανεμόμενες από το φωτοτυπείο "Λογότυπος" στο υπόγειο του Κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2020