ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ / PENOLOGY/CORRECTIONS/PENITENTIARY SYSTEM
ΚωδικόςΕΛΕ61
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001703

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 176
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174147

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 14:00 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να κατανοούν ευκολότερα τη δομή πολλών σύνθετων προβληματων συστήνεται η προηγούμενη παρακολούθηση των μαθημάτων του Ποινικού Δικαίου - Γενικό Μέρος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αναγνωρίζουν: α. τις διάφορες φάσεις από τις οποίες διήλθε ο θεσμός της φυλάκισης μέχρι την κατάληξη του στην οικουμενική ποινή της φυλάκισης, β.την εξέλιξη των έννομων πεδίων σχετικά με την ποινή αυτή γ. τις αρχές που διέπουν την έκτιση της ποινής της φυλάκισης με βάση τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες. Επιπλέον, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές κατέχουν επιλεγμένα ζητήματα της ελληνικής σωφρονιστικής νομοθεσίας, πρακτικής και πολιτικής, των βασικών αρχών της, ιδίως του σκοπού της έκτισης της ποινής, των δικαιωμάτων των κρατουμένων και των μέτρων άμβλυνσης των δυσμενών συνεπειών της στέρησης της ελευθερίας. Κατέχουν επίσης γνώσεις σχεδιασμού, μεθοδολογίας και ευρημάτων εμπειρικών ερευνών όσον αφορά τα σωφρονιστικά συστήματα γυναικών και ανηλίκων όπως και των προβληματικών καταστάσεων που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα εν γένει και προτάσεις βελτίωσης τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα συζητούνται τα βασικά σημεία της ιστορικής εξέλιξης της φυλάκισης στη Δύση. Συνακόλουθα αναλύονται: Α. Η πρώιμη εγκαθίδρυση της φυλάκισης ως πλαισίου κράτησης, εξαναγκασμού και τελικά ποινικής κύρωσης. Β. Τα βασικά πρώιμα εκτιτικά (σωφρονιστικά) συστήματα και ο μετασχηματισμός τους. Γ. Οι αρχές που κυριαρχούν στις συνθήκες της φυλάκισης. [ Δράση και Δομή στη Φυλάκιση-Ιστορική και Συγκριτική Ανάλυση]. Δ. Η φυλάκιση ως έννομο-δικαστικό πεδίο. Τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ε. Οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες: Οι βασικές Αρχές. Επιπλέον, αντικείμενο μελέτης αποτελούν επιλεγμένα ζητήματα της ελληνικής σωφρονιστικής νομοθεσίας, πρακτικής και πολιτικής, των βασικών αρχών της, ιδίως του σκοπού έκτισης της ποινής, των δικαιωμάτων των κρατουμένων και των μέτρων άμβλυνσης των δυσμενών συνεπειών της στέρησης της ελευθερίας. Συζητούνται ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και τα ευρήματα εμπειρικών ερευνών όσον αφορά τα σωφρονιστικά συστήματα γυναικών και ανηλίκων όπως και οι προβληματικές καταστάσεις που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα εν γένει και οι προτάσεις βελτίωσης τους.
Λέξεις Κλειδιά
φυλακή, φυλάκιση, κρατούμενοι, ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες, δικαιώματα, κοινωνική επανένταξη, σωφρονιστικό σύστημα γυναικών, σωφρονιστικό σύστημα ανηλίκων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • υλικό ερευνών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) στο τέλος του εξαμήνου καθώς και (επικουρικά-ενισχυτικά) στην (εθελοντική) συμμετοχή τους στη συγγραφή εργασιών. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσής τους χρησιμοποιείται προκαθορισμένη λεπτομερειακή βαθμολόγηση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που τίθεται προς επίλυση στις εξετάσεις. Προς ενίσχυση της παραπάνω διαφάνειας οι φοιτητές προτρέπονται να προσέρχονται μετά τις εξετάσεις είτε σε ομαδικές είτε σε ατομικές συναντήσεις με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα προκειμένου να βλέπουν το γραπτό τους και να λαμβάνουν αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο που έπρεπε να απαντήσουν όσο και για τον τρόπο που βαθμολογήθηκαν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Αρχιμανδρίτου Μαρία, Η φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως τρόπος έκτισης της ποινής, Έκδοση: 1η/2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22707874 2) Αρχιμανδρίτου Μαρία, Η ανοικτή έκτιση της Ποινής, Έκδοση: 2η/2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86195910 3) Αλεξιάδης Στέργιος, Σωφρονιστική, Έκδοση: 4η/2001, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25147
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία καθώς και άλλο βοηθητικό υλικό (διαγράμματα παραδόσεων, πρακτικά παραδόσεων, αποφάσεις νομολογίας, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακό υλικό) παρέχεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκάστοτε διδάσκοντα / διδάσκουσα ή αναρτάται στο e-learning.Επιλογή διάφορων θεματικών μελέτης με βάση τα σεμινάρια και τις εργαστηριακές ασκήσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021