( EUROPEAN AND COMPARATIVE ANTI-DISCRMINATION LAW) DROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος( EUROPEAN AND COMPARATIVE ANTI-DISCRMINATION LAW) DROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION / EUROPEAN AND COMPARATIVE NON-DISCRIMINATION LAW
ΚωδικόςΕΛΕ79
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΆννα-Μαρία Κώνστα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001721

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςDROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174166
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι: πρώτον, να δώσει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να εφαρμόσουν τη συγκριτική νομική μέθοδο σ’ ένα συγκεκριμένο νομικό κλάδο και ειδικότερα στο δίκαιο ισότητας και μη διάκρισης. Και β) να τους επιτρέψει να προσεγγίσουν από συγκριτική σκοπιά τις εθνικές, υπερεθνικές και διεθνείς πηγές αυτού του κλάδου, τις θεμελιώδεις έννοιές του, τους κυριότερους από τους απαγορευμένους λόγους διάκρισης καθώς και τα προβλήματα που δημιουργεί η χρησιμοποίηση των λόγω αυτών στη δημόσια, κοινωνική και ιδιωτική σφαίρα. Ειδικότερα, οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι : οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να αποκτήσουν, με τη βοήθεια του συγκριτικού δικαίου, γνώσεις οι οποίες να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σφαιρικά: πρώτον τις βασικές νομικές έννοιες του δικαίου ισότητας και μη διάκρισης (δηλαδή τις έννοιες της τυπικής και ουσιαστικής ισότητας καθώς και τις έννοιες της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και των θετικών δράσεων). Δεύτερον, τα προβλήματα που δημιουργούν οι διακρίσεις που βασίζονται σ’ έναν ή περισσότερους απαγορευμένους λόγους διάκρισης και πιο συγκεκριμένα στο φύλο, φυλή, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία και σεξουαλικό προσανατολισμό. Και τρίτον, τις λύσεις που έχουν δώσει στα προβλήματα αυτά τα δίκαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΣΔΑ, το ελληνικό δίκαιο καθώς και ορισμένες άλλες αντιπροσωπευτικές εθνικές έννομες τάξεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό προσεγγίζει το δίκαιο ισότητας και μη διάκρισης από συγκριτική σκοπιά. Για το σκοπό αυτό χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζει την έννοια του συγκριτικού δικαίου, τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες της χρήσης του στο δίκαιο ισότητας και μη διάκρισης καθώς και τις διεθνείς, υπερεθνικές και εθνικές πηγές αυτού του δικαίου. Στη δεύτερη θεματική ενότητα εξετάζει με τη βοήθεια του συγκριτικού δικαίου τις θεμελιώδεις νομικές έννοιες του δικαίου ισότητας και μη διάκρισης (δηλαδή τις έννοιες της τυπικής και ουσιαστικής ισότητας καθώς και τις έννοιες της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και των θετικών δράσεων). Στην Τρίτη θεματική ενότητα διερευνά: τους σημαντικότερους από τους απαγορευμένους λόγους διάκρισης (δηλ. φύλο, φυλή, θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό, ηλικία, αναπηρία), τα προβλήματα που γεννούν οι διακρίσεις που βασίζονται σ’ έναν ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς και τέλος τις λύσεις που δίνουν στα προβλήματα αυτά τα δίκαια της ΕΕ και της ΕΣΔΑ καθώς και οι εθνικές έννομες τάξεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Σεμινάρια251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση φοιτητών με προφορικές εξετάσεις και γραπτές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Corpus με κείμενα που έχει εκπονήσει η διδάσκουσα, αποσπάσματα από άρθρα και μελέτες άλλων συγγραφέων, νομοθετικό και νομολογιακό υλικό.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Burdeau G., Le Liberalisme, Editions du Seuil, 1979 Calvès G., L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême de Etats-Unies, Le problème de la discrimination positive, L.G.D.J, Paris, 1998 Commission Européenne, Perspectives internationales sur les mesures d’action positive, Etude comparative dans l’Union européenne, Au Canada, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, Maastricht 2009 Deliyanni-Dimitrakou Ch, «Egalité multidimensionnelle et discriminations multiples en droit comparé», Revue Internationale de Droit Comparé 3/2013, p. 657 et s. Deliyanni-Dimitrakou Ch, «Aspects du pluralisme juridique: quels droits pour les couples homosexuels en Europe?”», in M. Aligisakis, S. Daskalopoulou (eds), Multiculturalisme et Identités en Europe; Publications de l’Unstitut Européen de l’Université de Genève (10), Academia ; Université de Genève, L’Harmattan, 2012, p. 171 et seq. De Vos M., Au-delà de l’égalité formelle, L’action positive au titre des directives 2000/43 et 2000/78 Jammaud, Α. « Du principe d’égalité de traitement des salariés », Droit social, 1987, 2004, σ. 694 επ., Lochak D., «Reflexions sur la discrimination», Droit social, 1987, σ. 788 επ., Α. Lyon-Caen, Α. «L’égalité en droit du travail», Droit Social, 1990, σ. 69. Mercat-Bruns M., Discriminations en droit du travail, Dialogue avec la doctrine americane, Dalloz, 2013 Porta. J., «Discrimination, égalité et égalité de traitement », RDT, 2011, σ. 290 επ. Renauld, Les discriminations positives, Rev.trim.dr.h., 1997, σ. 426 επ. Yotopoulos-Marangopoulos Α., Le mesures positives. Pour une égalité effective des sexes, Σάκκουλας/ Bruylant, 1998, σ. 87 επ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2015