ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / INTERNATIONAL AND EUROPEAN LABOR LAW
ΚωδικόςΔΣ2
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001567

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174474

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 20:00 έως 22:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - είναι εξοικειωμένοι με το φαινόμενο της διεθνοποίησης του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων, καθώς και με τους παράγοντες που το δημιουργούν - γνωρίζουν τους διεθνείς και υπερεθνικούς κανόνες που ρυθμίζουν τις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις, και θα μπορούν να ερμηνεύουν και να συγκρίνουν αυτούς - κατανοούν τα θέματα του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που δημιουργούνται από τη διεθνοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ και η εθνική νομοθεσία αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διακλαδικό Σεμινάριο Διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές διαστάσεις του εργατικού δικαίου 25 δίωρα Συντονιστές: Άρις Καζάκος/ Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Συμμετέχουν: 2 τομείς: Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου/ Τομέας Διεθνών Σπουδών Aριθμός διδασκόντων: 10 I Παράγοντες διεθνοποίησης του εργατικού δικαίου (7 δίωρα) 1. Εισαγωγικά: Εργατικό δίκαιο και παγκοσμιοποίηση: ( 2 ώρες A. Καζάκος & Χ. Δεληγιάννη) Α. Οργανισμοί διακυβερνητικής συνεργασίας 2. Ο ρόλος της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας: οργανωτική δομή, κανονιστικό έργο, σύστημα ελέγχου, διεθνείς συμβάσεις Εργασίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και η θέση τους στην εσωτερική έννομη τάξη (Χ. Δεληγιάννη 2 ώρες ) 3. Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης: Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΣΔΑ και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Περιεχόμενο, έλεγχος εφαρμογής, εσωτερική αποτελεσματικότητα σχέση με άλλα διεθνή και ενωσιακά κείμενα (Π. Στάγκος 2 ώρες) Β. Υπερεθνικοί οργανισμοί: η περίπτωση της ΕΕ 4. Μεγάλοι σταθμοί της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ Όργανα και αρμοδιότητες της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα. Αποτελεσματικότητα του νομοθετικού έργου της ΕΕ (Χ. Δεληγιάννη- 4 ώρες) Γ. Διεθνικές επιχειρήσεις και Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις 5. Οργανωτική δομή και στρατηγικές των διεθνικών επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις τους στις σχέσεις εργασίας και οι προσπάθειες των διεθνών υπερεθνικών και εθνικών έννομων τάξεων να τις αντιμετωπίσουν . (2 ώρες Χ. Δεληγιάννη) 6. Οργανωτικές συνδικαλιστικές δομές και κοινωνικός διάλογος σε διεθνές, ευρωπαϊκό και διεθνικό επίπεδο ( 2 ώρες Χ. Δεληγιάννη) ΙΙ Θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες (6 δίωρα) 7. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η σχέση του με τους άλλους ευρωπαϊκούς Χάρτες κοινωνικών δικαιωμάτων και με την ΕΣΔΑ ( 2 ώρες Στάγκος) 8. Αρχή της μη διάκρισης στο δίκαιο της ΕΕ, στην ΕΣΔΑ και στα μεγάλα δικαιικά συστήματα (Χ. Δεληγιάννη 4 ώρες) 9. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων ως ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων (Ζ. Σαχπεκίδου, Δ. Λέντζης 4 ώρες ) 10. Η αρχή της ισότητας των φύλων ( Α.Μ. Κώνστα 2 ώρες) ΙΙΙ Σύγκλιση των νομοθεσιών (7 δίωρα) Α Ατομικές σχέσεις εργασίας 11. Μη τυπικές μορφές απασχόλησης και χρόνος εργασίας: οδηγίες 97/81 και 99/70 91/383 και 2003/88 ΕΕ για τη μερική απασχόληση, τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνο την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων με σύμβαση πρόσκαιρης απασχόλησης. και την οργάνωση χρόνου εργασίας ( 4 ώρες Καζάκος /Ζερδελής/Σιδέρης) 12. Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων: Οδηγίες 98/59, 2001/23 και 80/97 για τις Ομαδικές απολύσεις, τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη (4 ώρες Καζάκος,/Ζερδελής/ Σιδέρης) Β. Συλλογικές σχέσεις εργασίας 13. Οι Συνδικαλιστικές Ελευθερίες στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο ( ΔΟΕ, ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ) καθώς και στην ελληνική έννομη τάξη (2 ώρες Καζάκος ή Δεληγιάννη) 14. Σύγκρουσή συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με τις θεμελιώσης οικονομικές ελευθερίες της ΕΕ (Albany, Viking/Laval/ Anti Viking etc) ( 2 ώρες Α. Καζάκος ή Δεληγιάννη) 15 Πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση: Oδηγία 14/2002 ΕΕ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/ Οδηγία 94/45 ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων/ Οδηγία 2001/86/ΕΚ για το ρόλο των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρία ( 2 ώρες Χ. Δεληγιάννη) ΙV Συγκρούσεις νόμων και διαδικασιών (4 δίωρα) 16 Δικαστική επίλυση διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας: ο κανονισμός 44/2001 Βρυξέλλες Ι για Διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων : (2 ώρες Β. Βασιλακάκης) 17. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας : Ο Κανονισμός 864/2007 Ρώμη (2 ώρες Α. Καζάκος ή B. Koύρτης) 18. Η διείσδυση του δικαίου της ΕΕ κατά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στην ατομική σύμβαση εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότηατς: H oδηγία 96/71 ΕΚ για την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών: (2 ώρες Α. Καζάκος ή Α. Γκιζάρη) 19. Απεργία και ανταπεργία με στοιχεία αλλοδαπότητας και ο κανονισμός 864/2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξω-συμβατικές ενοχές ( 2 ώρες Α. Καζάκος) V Σύνθεση (1 δίωρο) 20. Ευελιξία με ασφάλεια ή αξιοπρεπής εργασία ? (2 ώρες Α. Καζάκος- Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου)
Λέξεις Κλειδιά
Διεθνοποίηση εργατικού δικαίου, ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση υλικού του μαθήματος στο e-learning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές(εκτός των ωρών διδασκαλίας και γραφείου) πραγματοποιείται και με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση φοιτητών με προφορικές εξετάσεις και γραπτές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Corpus με υποδείξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Corpus with recommended books, studies and court rulings
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2021