ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ) / SPECIAL CASES IN THE LAW OF OBLIGATIONS (JOINT OWNERSHIP, MANAGMENT OF BUSINESS, i.e. NEGOTIORUM GESTIO, LAW OF AGENCY, SECURITY, PROMISE TO PAY OR ..
ΚωδικόςΕΛΕ22
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001664

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174496

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - έχουν κατανοήσει τις έννοιες της κοινωνίας δικαιώματος, της εντολής, της διοίκησης αλλοτρίων, της εγγύησης, της αφηρημένης υπόσχεσης χρέους και του συμβιβασμού - γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που γεννιούνται για τα εμπλεκόμενα μέρη και τις συνέπειες από την παράβαση αυτών των υποχρεώσεων - γνωρίζουν τις θέσεις της νομολογίας των δικαστηρίων μας στα συναφή ζητήματα και θα αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού συναφών υποθέσεων - είναι σε θέση να αναπτύξουν επιχειρήματα και να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ειδικές ενοχικές σχέσεις. Κοινωνία δικαιώματος (Έννοια και νομική φύση της κοινωνίας δικαιώματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνών, οι σχέσεις τους με τους τρίτους, τακτική και δικαστική διοίκηση του κοινού και λύση της κοινωνίας, εξώδικη και δικαστική). Διοίκηση αλλοτρίων (Είδη της διοίκησης αλλοτρίων (γνήσια θεμιτή, γνήσια αθέμιτη και μη γνήσια) και εκ του νόμου συνέπειες εκάστου είδους αυτής). Εντολή (Έννοια, τύπος, υποχρεώσεις εντολοδόχου και υποκατάσταση, υποχρεώσεις εντολέα, λύση εντολής, έμμισθη δικηγορική εντολή). Εγγύηση (Έννοια, διάκριση από συγγενείς έννοιες (αντεγγύηση, μετεγγύηση, εντολή για πίστωση τρίτου, εγγυοδοσία, σωρευτική αναδοχή χρέους, υπόσχεση ελευθερώσεως χρέους, πατρονεία), σχέση εγγυητή με δανειστή (περιεχόμενο οφειλής, ένσταση διζήσεως, ενστάσεις πρωτοφειλέτη), σχέση εγγυητή με πρωτοφειλέτη (αναγωγή, υποκατάσταση), απόσβεση εγγύησης (γενικά, ειδικότερα στην εγγύηση ορισμένου και αορίστου χρόνου). Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους (Έννοια, τύπος και λοιπές προϋποθέσεις κύρους, συνέπειες. Διάκριση από την αιτιώδη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους). Συμβιβασμός (Έννοια, νομική φύση, συνέπειες, ακυρότητα και ακυρωσία).
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνία δικαιώματος, Διοίκηση αλλοτρίων, Εντολή, Εγγύηση, Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, Συμβιβασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση υλικού του μαθήματος στο e-learning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές(εκτός των ωρών διδασκαλίας και γραφείου) πραγματοποιείται και με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και (γραπτοί)σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία. Κριτήρια: Κατανόηση των συναφών ζητημάτων, κριτική απομνημόνευση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 3η έκδ. 2019, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκης. Κωδικός Βιβλίου στην Εύδοξο: 86192971
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Απ. Γεωργιάδη, Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, εκδ. Δίκαιο και Οικονομία (Π.Ν. Σάκκουλας), Αθήνα 2014.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2021