ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / LEASE AGREEMENT LAW AND WORKS CONTRACTS LAW
ΚωδικόςΠΕ1
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001576

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 58
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600174680

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - κατανοήσουν τη λειτουργία και τη σημασία της σύμβασης μίσθωσης και της σύμβασης έργου - γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που γεννιούνται για τα εμπλεκόμενα μέρη και τις συνέπειες από την παράβαση αυτών των υποχρεώσεων - γνωρίζουν τις θέσεις της νομολογίας των δικαστηρίων μας στα συναφή ζητήματα και θα αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού συναφών υποθέσεων - είναι σε θέση να αναπτύξουν επιχειρήματα και να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Έννοια, νομική φύση και συνέπειες. Διάκριση από συναφείς συμβάσεις Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης: μίσθιο, μίσθωμα και συμφωνία των συμβαλλομένων Επουσιώδη στοιχεία της σύμβασης: διάρκεια και συναφείς διακρίσεις, τύπος Μεταβολές κατά τη λειτουργία της σύμβασης: μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε τρίτο, μεταβίβαση λόγω εκποίησης του μισθίου, κληρονομική διαδοχή των συμβαλλομένων Μεταβολές ως προς τον φορέα της χρήσης και το ύψος του μισθώματος: παραχώρηση χρήσης μισθίου σε τρίτο γενικά, υπομίσθωση, χρήση μισθίου ως οικογενειακής στέγης, αναπροσαρμογή μισθώματος Υποχρεώσεις εκμισθωτή και αντίστοιχα δικαιώματα μισθωτή Υποχρεώσεις μισθωτή και αντίστοιχα δικαιώματα εκμισθωτή Λήξη της μίσθωσης (χωρίς και με καταγγελία της σύμβασης) Ζητήματα μετά τη λήξη της μίσθωσης: Αξίωση για απόδοση μισθίου, μη απόδοση μισθίου από τον μισθωτή Δικονομικά ζητήματα: Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, ζητήματα από την εφαρμογή της ΚΠολΔ 69 και την αναγκαστική εκτέλεση ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Έννοια, νομική φύση και συνέπειες. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης: έργο, αμοιβή και συμφωνία των συμβαλλομένων Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις Υποχρεώσεις εργολάβου (κύριες και παρεπόμενες) και συνέπειες μη εκπλήρωσης. Αποκλεισμός ευθύνης εργολάβου για ελλείψεις του έργου Υποχρεώσεις εργοδότη (κύριες και παρεπόμενες) και συνέπειες μη εκπλήρωσης Ο κίνδυνος στη σύμβαση έργου Λήξη της σύμβασης έργου. Η καταγγελία της σύμβασης έργου ειδικότερα Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με «αντιπαροχή»
Λέξεις Κλειδιά
μίσθωση πράγματος, μισθωμα, σύμβαση έργου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση υλικού του μαθήματος στο e-learning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές(εκτός των ωρών διδασκαλίας και γραφείου) πραγματοποιείται και με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και (γραπτοί)σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Π. Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, τ. 2, 2η έκδ. 2013, εκδ. Σάκκουλα. 2) Απ. Γεωργιάδης, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, τ. 1, 1η εκδ. 2004, εκδ. Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας. 3) Απ. Γεωργιάδης/Μ. Σταθόπουλος (επιμ.), Κατ' άρθρο ερμηνεία του ΑΚ 4) Απ. Γεωργιάδης (επιμ.), Σύντομη ερμηνεία Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ) 5) Αν. Βαλτούδης, Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ, εκδ. Σάκκουλα 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2021