ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ) / COMMERCIAL LAW (COMMERCIAL COMPANY LAW)
ΚωδικόςΥ17
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001536

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 681
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600174719

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 10:00 έως 13:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 12:00 έως 15:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 08:00 έως 11:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Δικαίου των Εμπορικών Εταιριών τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ" διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών. Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες (όπως π.χ. εταιρία, εταίρος, μέτοχος, εταιρικό συμφέρον κτλ) του Εταιρικού Δικαίου όσο και η απόκτηση μιας πρώτης ουσιαστικής συνολικής αντίληψης του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του Εμπορικού Δικαίου. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενότητες: 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις (Έννοια, χαρακτηριστικά, διακρίσεις εταιριών, πηγές εταιρικού δικαίου, αρχή του κλειστού αριθμού των εταιριών, αστική εταιρία) 2. Ομόρρυθμη εταιρία: Εννοιολογικά στοιχεία, σύσταση (εταιρική σύμβαση, δημοσιότητα), εσωτερικές σχέσεις (εταιρική συμμετοχή, όργανα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων, μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας), εξωτερικές σχέσεις (εκπροσώπηση, διαχείριση, ευθύνη των εταίρων για εταιρικά χρέη), λύση και εκκαθάριση. 3. Ετερόρρυθμη εταιρία: Εννοιολογικά στοιχεία, διαφορές από την ομόρρυθμη εταιρία, σύσταση (εταιρική σύμβαση, δημοσιότητα), εσωτερικές σχέσεις (νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου και εταιρική συμμετοχή, όργανα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων, μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας), εξωτερικές σχέσεις (εκπροσώπηση, ευθύνη εταίρων για εταιρικά χρέη), λύση και εκκαθάριση 4. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές (ιδιαιτερότητες) 5. Αφανής εταιρία. Έννοια και χαρακτηριστικά, διάκριση από άλλες μορφές συνεργασίας, σύσταση, εσωτερική και εξωτερική λειτουργία, περάτωση 6. Ειδικές μορφές προσωπικών εταιριών (Κοινοπραξία) 7. Ανώνυμη Εταιρία (Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας - Ίδρυση ανώνυμης εταιρίας - Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση - Ελαττωματική ίδρυση Α.Ε. - Τροποποιήσεις καταστατικού - Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας - Συγχωνεύσεις εταιριών - Διάσπαση εταιρίας - Κρατική εποπτεία και έλεγχος - Μετοχικό κεφάλαιο - Αύξηση κεφαλαίου - Μείωση κεφαλαίου - Η μετοχή( Έννοια, είδη, χαρακτηριστικά) - Οι μέτοχοι (Νομική θέση μετόχου, περιεχόμενο της εταιρικής ιδιότητας, δικαιώματα μετόχων)- Η Γενική συνέλευση (Έννοια, είδη, σύγκληση, συγκρότηση, συνεδρίαση, λήψη αποφάσεων, δικαιώματα μειοψηφίας)- Το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκλογή, διορισμός, αρμοδιότητες, ευθύνη) - Οικονομική διαχείριση της ΑΕ (Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αποθεματικά, κέρδη) - Λύση, εκκαθάριση και αναβίωση της ανώνυμης εταιρίας) 8. Ε.Π.Ε. (Έννοια - χαρακτηριστικά - Σύσταση της Ε.Π.Ε. - Εταιρικό μερίδιο – Μερίδα συμμετοχής - Όργανα της εταιρίας - Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων - Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρων - Λύση και εκκαθάριση) 9. ΙΚΕ (Έννοια - χαρακτηριστικά της εταιρίας - σύσταση - όργανα της εταιρίας - εισφορές και εταιρικά μερίδια - λύση και εκκαθάριση)
Λέξεις Κλειδιά
εταιρία, εταίρος, μέτοχος, μετοχή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αλεξανδρίδου Ε., Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 3η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 [ISBN: 978-960-622-839-1, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 86200111] 2. Ρόκας Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 9η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2019 [ISBN: 978-960-568-979-7, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 86196242] 3. Ψυχομάνης Σ., Δίκαιo εμπορικών εταιριών, 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2020 [ISBN: 978-960-648-154-3, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 94644122]
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2020